marți, 15 martie 2016

Mistere IstoriceElectricitate
      
Locuitorii Pămîntului au folosit electricitatea, avansate tehnici medicale, procedee industriale şi chiar zborul cosmic cu mii şi mii de ani înainte de civilizaţia pe care o ştim.

     Au fost lucrate în epoca de piatră unelte cu ajutorul strungurilor? Egiptenii cunoşteau electricitatea? A fost folosit aluminiul cu cîteva mii de ani înainte de a fi descoperită procedura de obţinere prin electroliză?

 A existat o bombă nucleară înainte de civilizaţia noastră? Sînt multe întrebări la care nimeni nu poate da un răspuns. Enigmele sînt cu atît mai mari cu cît, din ce în ce mai des sînt descoperite obiecte vechi de mii de ani care par a fi lucrate cu tehnicile moderne de astăzi sau par a fi folosit unor tehnologii pe care omul modern abia le-a deprins. 

Marea dilemă n-a fost lămurită nici de cei care susţin că Pămîntul a fost locuit cu multe mii de ani în urmă de o civilizaţie dezvoltată dispărută apoi într-un cataclism, nici de cei care promovează ideea unor vizite extraterestre.

    
Operaţii pe cord, acum 20.000 de ani
     Acum 20.000 de ani, în Asia Centrală se făceau operaţii pe cord. Profesorul Marmadjaidjan a descoperit 30 de schelete care prezentau urme de intervenţii chirurgicale în stînga toracelui, în urma căreia pacienţii mai trăiseră 5 ani. Cea mai veche dovadă a cunoştinţelor umanităţii despre grefele de inimă se află pe o piatră. A fost descoperită în Peru de către dr. Javier Cabrera. Pe ea se găsesc desene care prezintă mai multe scene care par a fi exact etapele unui transplant cardiac. Primul transplant pe cord cunoscut în lumea noastră a fost cel realizat de doctorul Christian Barnard, în 1967, la o clinică din Capetown.

    
Oţel de calitate de acum 300.000 de ani
     Astrofizicianul american K. Jessup pomenea de „descoperirea în straturile de cărbune terţiar a unor unelte de oţel finisat, vechi de peste 300.000 de ani“. Oţelul alb a fost obţinut pe cale industrială abia în Anglia secolului XVIII. Săbiile samurailor japonezi, făcute în anii 1300 d.H. sînt făcute dintr-un oţel înalt aliat cu wolfram şi crom, superior oţelului standard fabricat astăzi în Suedia. În mormîntul generalului chinez Ciu-Su (sec. III) au fost descoperite catarame de centuri confecţionate din aliaj de aluminiu. Aluminiul a fost obţinut pe cale chimică de Oersted abia în 1825, iar electroliza, procedeul industrial, a fost perfectat doar în secolul XX. În Peru s-au găsit obiecte de podoabă extrem de vechi. Platina nu poate fi topită decît la temperaturi extrem de mari, peste 1.8000C.

    
Radiografii în secolul III î.H.
     În oraşul peruvian Ica, la Muzeul Municipal de Istorie, pot fi văzute cîteva cranii operate cu bisturie şi o gamă largă de instrumente chirurgicale, făcute din os şi piatră. Dentiştii egipteni implantau coroane şi dinţi artificiali. Astfel de lucrări complicate au fost descoperite la mumii. În secolul V î.H., medicul indian Suşruta a descris 121 instrumente chirurgicale, multe destinate operaţiilor estetice. Împăratul chinez Ciu-Si (sec III î.H.) era stăpînul unei oglinzi magice în care se vedeau oasele corpului, dar răsturnate. Există dovezi că strămoşii noştri efectuau operaţii sub anestezie, inclusiv trepanaţii pe creier şi cunoşteau vacinul antivariolic. Vaccinarea a fost realizată pentru prima oară de către Edward Jenner în secolul XIII, care nu bănuia că cineva i-a luat-o înainte cu 32 de secole.

    
În cîmpia de la Nazca există un aerodrom de acum 3.000 de ani
 
     Mayaşii cunoşteau roata, dar n-au folosit-o niciodată. Incaşii n-o cunoşteau. Totuşi, şi unii şi alţii au construit drumuri de piatră, o reţea complexă de şosele, largi şi perfect rectilinii, funcţionale de mai bine de 3.000 de ani. Faimoasele Freeway-uri din SUA nu rezistă fără reparaţii capitale mai mult de 5 ani. Destinaţia desenelor din cîmpia Nazca nu a fost găsită încă, Erich von Daniken crede că pista lungă de 60 de km, văzută din avion, i-a sugerat ideea unui aerodrom. Desenele uriaşe ar fi reprezentat un sistem de coordonate pentru aterizarea navelor aeriene.

    
Materiale necunoscute încă
     În Orientul Apropiat a fost găsită o ţesătură atît de fină încît ceva similar n-a fost realizat decît după 1950. În Egipt şi Irak au fost descoperite lentile antice făcute din cristal şlefuit, prelucrat după parametri de înaltă precizie. Astăzi asemenea lentile se obţin prin procedee electrochimice sau prin şlefuirea cu diamante industriale fabricate prin metode extrem de complexe. În Turkestan au fost găsite cîteva obiecte mici de formă semicirculară, realizate dintr-un material necunoscut, ceva între sticlă, porţelan şi ceramică. Nimeni nu a putut înţelege încă la ce au folosit.

    
Fierul care nu rugineşte
     În curtea unui templu din Delhi se găseşte un pilon de fier, alcătuit din bucăţi sudate printr-un procedeu necunoscut. Este înalt de 7,5 m, cîntăreşte 6 tone şi are cîteva mii de ani. Stîlpul Kupt Minar nu a ruginit încă şi nu a fost erodat nici măcar de ploile acide. În America de Sud a fost descoperită o cetate în stîncă săpată în epoca de piatră. În interior se află un pilon de oţel, înalt de 5 metri. Este înfipt în podeaua din granit extrem de dur, în care nu se pot înfige nici măcar pitoanele de alpinism. Pe lama cuţitului este gravată o creatură cu cap de jaguar, animal necunoscut în Munţii Anzi.

    
Calculatorul dinaintea erei noastre
     În Atena există un meca-nism numit „Maşinăria de la Antikytera“, datînd din secolul I î.H. Ea se compune dintr-o placă de bronz gravată cu cercuri şi inscripţii astronomice, în dreptul cărora sînt fixate 20 de roţi dinţate. Există gravate cîteva formule matematice. Cînd arborele cilindric se roteşte cu ajutorul manivelei, pune în mişcare roata centrală, apoi roţile dinţate şi cadranele gravate. Acest aparat indică mişcările şi poziţiile corecte ale sistemului solar, inclusiv cele ale planetelor recent descoperite. Este considerat prototipul unui computer modern.

    
Hărţi astronomice de acum 3.000 de ani
     Multe dintre vechile hărţi şi atlase atestă uimitoare cunoştinţe geografice şi astronomice. Dar ridică şi problema inexplicabilă a cartografierii lor, posibilă doar din spaţiul aerian. Harta astronomică din China (1005 î.H.) reprezintă Calea Lactee. Multe dintre astre trebuiau să fie necunoscute la vremea aceea şi observabile doar prin telescop. Hărţi extrem de precise ale unor zone necunoscute la vremea aceea au fost descoperite şi la eschimoşii canadieni. Hărţile sînt gravate pe os şi piele de focă şi se suprapun exact pe cele întocmite de cartografii militari britanici.

    
Corăbiile cereşti
     În mitologia egipteană apar descrieri ale „corăbiilor cereşti“. Enkidu, din poemul sumerian Ghilgameş, este ridicat în aer cu „vulturul cerului“. Îşi simte corpul „greu ca o stîncă“, simptome asemănătoare efectelor acceleraţiei gravitaţionale la viteze mai mari decît cea a sunetului.  Ajunge să descrie Pămîntul din afara spaţiului terestru. Prima astfel de descriere a făcut-o în 1962 astronautul John Glenn. În mitologia indiană există precizări ale modului cum funcţionează „vimanas“, faimoasele nave zburătoare. Descrierea prezintă similitudini cu motoarele ionice contemporane, aflate în stadiul de experiment.

    
Emiţătorul lui Moise
În Cartea lui Enoh se vorbeşte despre efectele relativităţii timpului: „Dar îngerul îi răspunse: «Nu două ceasuri ai stat, ci 32 de ani»“. Chivotul legii, manevrat de Moise, era un aparat din care adesea ieşeau scîntei. Şi cu ajutorul căruia el comunica cu Iehova, doar prin ridicarea capacului. În 1970, studenţii unei universităţi americane au construit un aparat identic, după indicaţiile din Cartea lui Moise. Spre uimirea lor, au obţinut un emiţător alimentat cu un generator electric de înaltă tensiune.

    
Explozii nucleare acum 50.000 de ani
     Cele mai aprig contestate ipoteze sînt cele care susţin că, de-a lungul unei perioade cuprinse între anii 50.000 î.H. şi 1908, pe planeta noastră au avut loc explozii nucleare. La 300 metri de nişte fortificaţii din Peru se pot vedea numeroase roci vitrificate, răspîndite pe sute de metri. În Irak şi deşertul Gobi au fost descoperite nisipuri vitrificate (sticloase), care nu se puteau forma decît la temperaturi fantastice. În Liban, sute de tektite (roci topite la temperaturi foarte mari, cu aspect de sticlă şi pu-ternic iradiate) au fost analizate. Ele conţineau izotopi radioactivi de aluminiu. S-a demonstrat că pietrele au suferit cu mii de ani în urmă puternice bombardamente radioactive, fiind expuse la 6.0000C, ca în exploziile atomice.

    
Ciupercă atomică în India antică
     În celebra Vale a Morţii din Nevada se află ruinele unui oraş vechi de cîteva mii de ani, distrus de o catastrofă. Clădirile de piatră au fost dărîmate de un suflu extrem de puternic, nisipul s-a topit, rocile s-au transformat în tektite. Pe unele ziduri sînt impregnate ciudate siluete negre, ca nişte umbre de fum. Cercetările au arătat că nu a explodat vreun meteorit şi nici nu există vulcani în zonă. Poemele hinduse vorbesc despre arme stranii cu o putere nimicitoare. Trei cetăţi au fost distruse cu „un singur proiectil încărcat cu toată puterea Universului“, iar după explozie „o coloană incandescentă de fum şi flăcări, strălucitoare cît o mie de sori, s-a ridicat ca o umbrelă peste tot Pămîntul“.

    
Jucării antice care zboară
     În colecţia naţională de obiecte de aur a Columbiei există un obiect vechi de 1.800 de ani, descoperit într-un mormînt. A fost considerat o pasăre sau peşte zburător. Dar el seamănă izbitor cu avioanele moderne cu aripă delta. Cercetătorul american J. A. Ulrich a demonstrat că este de fapt un avion cu reacţie care putea atinge viteze supersonice. 

Multe asemenea modele există în Egipt, datînd din epoca faraonilor. Au stat mult timp prin muzee, etichetate ca jucării. Egiptologul Khalil Messiha a arătat că jucăria are caracteristici de avion modern, cu formă perfect aerodinamică şi ampenaj vertical, lucru neîntîlnit pînă acum la păsări. Jucăria de lemn zboară o distanţă considerabilă atunci cînd este aruncată cu mîna.
Baterii vechi de 2.000 de ani

     La Muzeul Naţional din Bagdad sînt expuşi electrozi din cupru şi un electrolit necunoscut. Dar şi cîteva baterii electrice cu pile uscate, identice cu bateriile galvanice. Toate datează de dinaintea erei noastre. Arheologul german Wilhelm Konig a descoperit cîteva ulcioare astupate cu asfalt, vechi de mai bine de 2.000 de ani. 

A umplut vasul cu sulfat de cupru, în locul electrolitului iniţial. Pila electrică a funcţionat ireproşabil, comportîndu-se ca o baterie din zilele noastre. Tot pe post de electrolit poate fi folosită cu succes zeama de struguri. În apropiere s-au găsit obiecte vechi de 4.000 de ani acoperite galvanic cu aur. Primul care a făcut studii de electricitate a fost Luigi Galvani (1792), iar prima pilă electrică a fost realizată de către Alessandro Volta (1800 - Becul a fost inventat de Edison în 1876. A funcţionat 40 de ore.

    
Columb nu a fost primul în America
     În Palatul Topkapi din Turcia au fost descoperite în anul 1929 hărţile secrete de navigaţie ce aparţinuseră lui Piri Reis, comandant suprem al marinei otomane în sec XV. Pe aceste hărţi figurează coastele Americii de Nord şi de Sud, precum şi Antarctica cu lanţurile de munţi descoperite în 1952. Cele două 

Americi sînt reprezentate cu toate amănuntele geografice: lacuri, fluvii, vulcani, platouri. Cristofor Columb a acostat pe ţărmul noului continent abia în 1492. Autenticitatea hărţilor este incontestabilă. Hărţile lui Piri Reis prezentau contururile continentului sud-american mai alungite. După lansarea primilor sateliţi artificiali între 1960 şi 1970, de la aproximativ 100 km s-a observat un fenomen identic. Obiectivele aflate la periferia cîmpului optic erau deformate şi alungite, fapt datorat sfericităţii planetei. Hărţile lui Piri Reis erau cópii. Se crede că hărţile originale au o vechime de circa 15.000 de ani, deoarece sînt consemnate forme de relief care au dispărut chiar în acea perioadă.
    
     Electricitate în piramide
     O frescă egipteană prezintă o adevărată enigmă pentru arheologi. Multă vreme obiectele pe care le manipulează cele două personaje au fost considerate obiecte de cult. Ele se aseamănă izbitor cu două becuri cu filament, susţinute de izolatori pentru tensiuni înalte. Becurile sînt legate prin cabluri cu mai multe fire de o cutie care seamănă cu un comutator. Corpurile de iluminat este posibil să fi fost utilizate la construcţia galeriilor din interiorul piramidelor. Dacă s-ar fi folosit torţe cu seu animal pe pereţi s-ar fi găsit urme de fum. În timpul ceremoniilor religioase, preoţii egipteni realizau adevărate spectacole de sunet şi lumină, înspăimîntînd martorii oculari: fulgere orbitoare coborau din tavan, păcătoşii cădeau electrocutaţi şi ofrandele erau carbonizate cu fascicule luminoase.

    
Cosmonautul de la Palenque
     În 1949, profesorul mexican Alberto Ruz Lhuilier a făcut o remarcabilă descoperire arheologică la Palenque. În templul mayaş a găsit un sarcoag în care fusese înmormîntat un om neobişnuit de înalt faţă de populaţia băştinaşă. Murise în jurul anului 692. Capacul de piatră a stîrnit mari controverse. Gravura, foarte bine conservată, înfăţişează un personaj înconjurat de obiecte stranii. Una dintre interpretări susţine că este vorba de un pilot cu cască. În dreapta ţine o manetă asemănătoare schimbătorului de viteze al automobilului Citroen. În nas îi pătrunde un inhalator, ceea ce ne duce cu gîndul la zborul stratosferic. Vehiculul pare să fie o navă cosmică. Se mai pot observa 10 acumulatoare şi un sistem complicat de tuburi. O secţiune printr-un avion cu reacţie seamănă izbitor cu gravura de la Palenque.

    
Obiectul de la Aiud
     În anul 1974, la doi km de Aiud, au fost dezgropate trei obiecte. Două dintre ele erau oase fosilizate de mastodonţi, făpturi dispărute de peste un milion de ani. Al treilea a stîrnit multă bătaie de cap specialiştilor. Obiectul metalic de cca. 20 cm are o formă de ciocan în care sînt executate două găuri de formă cilindrică, de diametre diferite, aşezate perpendicular. În partea inferioară a găurii de diametru mai mare se poate observa o cameră de formă ovală - probabil lăcaşul unei axe cu capul rotunjit. Analizele au stabilit că materialul este un aliaj alcătuit din 12 elemente, din care 89 % reprezintă aluminiu. Un inginer aeronautic crede că obiectul provine de la un obiect zburător de mărime mică şi ar fi putut constitui o talpă de aterizare a acestuia. UFO-logul Michael Hesemann a cercetat acest obiect în anul 1994. Dar se pare că este cu totul altul decît cel descris şi schiţat în 1992 de către Florin Gheorghiţă în revista „Ancient Skies“. În schiţă nu sînt prezentate terminaţiile de la partea mai groasă a obiectului, care ar demonstra folosirea sa ca ciocan.
     CONSIDERATII STIINTIFICE.   
     Inca din anul 1961, astronomii au descoperit, prin informatiile oferite de sateliti, o zona cosmica care parea a fi o nebuloasa neobisnuita. Prin fenomenul de nebuloasa se intelege un foarte mare nor cosmic de gaz sau praf. Aceasta nebuloasa avea proprietati neobisnuite si a fost denumita Nebuloasa Aurie.
     Totusi, atentia publica nu a fost mult timp retinuta de acesta descoperire, decit cu mult mai tirziu, cind s-a vazut ca locatia nebuloasei coincide cu proiectata orbita a Sistemului nostru solar.
La inceputul anilor '80 in S.U.A. , a fost facut la radio un anunt, cum ca Sistemul nostru solar se va "ciocni" cu un nor electromagnetic "nu peste multi ani".
     Aceasta nebuloasa a fost mai apoi denumita Centura Fotonica.
Intregul Univers este tinut la un loc de vortexuri, printre care si vortexurile de energie centripeta, cu cimpurile electromagnetice asociate lor. Aceste spirale de energie dau nastere la orbite naturale in Spatiu si Timp:sateliti in jurul planetelor,planete in jurul stelelor, sisteme solare in jurul centrelor altor vortexuri majore, si tot asa la infinit.
     Terra orbiteaza in jurul Soarelui in decurs de 1 an, dar Sistemul nostru solar este el insusi un "intreg", care orbiteaza in jurul Centrului Galactic in aproximativ 24.000 -26.000 de ani.
Acest Centru Galactic se afla in constelatia Pleiadelor, la 400 de ani-lumina de noi, si reprezinta Soarele Central al Pleiadelor, steaua Alcyone.
     Centura Fotonica incercuieste Sistemul Pleiadelor.
     Ea consta din multe benzi fotonice, emanind din centrul Galaxiei, si sunt asociate cu spiralele Caii Lactee.
     Deci Sistemului nostru solar ii ia cam 25.000 ani pentru a ajunge in rotatia lui in acelasi punct de pe orbita.
     Incercati sa va imaginati citeva sisteme solare in revolutie pe o mare orbita in jurul stelei Alcyone, dar infasurati acesta imagine cu niste imaginare spire de toroid. Aceasta este centura Fotonica.
     Inseamna ca Sistemul nostru solar, trece prin aceasta Centura de 2 ori la fiecare 25.000 ani. Cea mai ingusta parte a Centurii, ii ia Sistemului solar cam 2000 de ani sa treaca prin ea. Si trec cam 10.500 ani intre 2 intilniri cu Centura.
     Daca socotim, 2 x 10.500 + 2 x 2.000 =25.000 ani.
     Cind se va intimpla "ciocnirea"??
     Multi spun ca e destul de dificil de prezis, avind in vedere ca Centura are oscilatii neregulate.
     Surse care au aflat prin "channeling" spun ca extraterestrii din Pleiade afirma ca Sistemul solar a intrat in Centura pentru o saptamina in 1987, putin mai mult timp in anul urmator, dar ca din 1998 , Soarele a intrat deja in plin. Se afirma ca Terra nu va intra decit in 2012.
     In ce consta Centura Fotonica? Care vor fi efectele ei asupra vietii pe Terra? De fapt care este scopul intrarii in ea, daca exista vreunul?
     Radioul afima ca este un fenomen electromagnetic, acelasi cu fotonul, care este o particula de lumina a unei radiatii electromagnetice.
     Centura Fotonica este o imensa regiune din spatiu, care radiaza o intensa radiatie electromegnetica, atit in spectrul vizibil cit si in cel al luminii invizibile de inalta frecventa, chiar incluzind spectrul razelor X.
     Mass Media deja a atras atentia despre masiva crestere a intensitatii radiatiei periculoase care intra prin gaurile din stratul de ozon, in anumite regiuni ale planetei.
     O data cu intrarea Sistemului solar in Centura sunt de asteptat efecte temporare spectaculoase. Terra inconjoara Soarele pe orbita sa, deci este sau in fata sau in spatele Soarelui , daca ne gindim la intrarea lineara in Centura. In consecinta, ori Soarele , ori Terra va intra prima data. Este imposibil de prezis exact care, din moment ce, Centura se dilata si se contracta pe rind.
     Daca Soarele va intilni primul Centura, a fost comunicat prin "channeling" ca vor urma 3-5 zile de intuneric total, si vor cadea toate sursele de curent electric.
     Daca Terra va intra prima, nu va fi intuneric.
     Din surse extrateresre ni se comunica faptul ca o data cu intrarea planetei in Centura, vom experimenta un imediat soc electric, cam o zecime de secunda, dar nu periculos. Alte surse spun ca in jurul Terrei va exista o intensa activitate fotonica, apoi o comprimare si o expansiune brusca a atmosferei. Daca se va adeveri, atunci multa vreme, cerul va deveni plin de lumina intensa, care ii poate duce la orbire pe cei neprotejati. Acesta lumina este asteptata sa apara in ultimele 3 zile.
     O alta caracteristica spectaculoasa va fi efectul activitatii intense a fotonilor asupra materiei.   Va exista o inalta excitatie a atomilor cauzind fluorescenta tuturor corpurilor.
     Ca rezultat major, nu va mai exista noapte timp de 2.000 de ani.
     Norul fotonic are o mare densitate de electroni si pozitroni ( antielectroni).
     In fizica, atunci cind o particula si antiparticula sa intra in coliziune, sunt amindoua anihilate, cu o imensa degajare de energie radianta-fotoni.
     Prezenta acestor pozitroni liberi va interfera cu electricitatea terestra formata din electroni, ceea ce va duce la soc electric.
     Oricum energia fotonica, ca rezultanta a coliziunii dintre electroni si pozitroni, va deveni o majora sursa de energie libera si nepoluanta.
     Intilnirea cu Centura Fotonica este intentionata a fi o mare experienta pozitiva, dar numai Omul cu suficienta disciplina pusa in slujba ameliorarii si elevarii propriei constiinte , isi va da seama ca anticipata "Epoca de Aur" , se manifesta deja.
     Centura poate fi impartita in 3 zone:
     1. Intrarea in Zona Nula, in care vom sta 5-6 zile, si care va include 72 de ore de intuneric total.
     2. Intrarea in Partea principala, cu lumina 24 de ore pe zi, incontinuu, timp de 2.000 de ani.
     3. Iesirea din Centura, prin Zona Nula , inca 5-6 zile.
     Constelatia Pleiadelor este compusa din variate sisteme solare.SoareleCentral al Constelatiei este numit Alcyone, si sistemele sale solare sunt :Merope, Atlas, Maya, Electra, Coele, Taggeta, si al nostru, numit Ors. Sistemul nostru este cel mai indepartat si se roteste in jurul lui Alcyone in 25.920 de ani.
     Conform profetiilor Maya, in 22 Decembrie 2012, noi vom intra definitiv in cimpul radiant al Centurii.
     In urmatorii 10 ani , planeta Terra si vecinii sai , isi vor ajusta structurile moleculare. Astfel, toate moleculele si atomii tuturor corpurilor cunoscute , vor fi excitate-lucru care va crea un tip de lumina constant si nou-o lumina non-calda, o lumina fara temperatura, care nu va produce umbre.
     In caz ca Terra va intra prima, se va produce un fenomen similar unui foc planetar, intreaga materie va deveni luminoasa., dar fara ardere propriu-zisa.

     Prin intrarea in Centura, Terra isi va reduce rotatia, ca urmare a reducerii rotatiei solare, temperatura va scadea si cimpuri de gheata se vor intinde pina la 40 de grade latitudine in ambele emisfere.Vor fi locuibile numai zonele din jurul Ecuatorului, chiar daca el nu va mai fi cel din ziua de azi, datorita schimbarii Axei Polilor. Dar gheata nu va rezista mult din cauza lipsei de ploaie, si curind va incepe radiatia constanta care, bombardind Terra va topi gheata. Apele vor creste cu 900 de metri. Cind se vor retrage vom avea un "Cer nou si un Pamint nou".
     Iminentul cataclism va marca inceputul unui nou ciclu, un ciclu al Luminii, al Pacii, al Justitiei.
CONSIDERATII METAFIZICE SI SPIRITUALE.
     Nu se poate pune la indoiala faptul ca pentru Omenire, intilnirea cu Centura Fotonica, va fi in esenta o experienta spirituala. Dar acest lucru depinde totusi de fiecare.Daca la acea vreme vom fi destul de evoluati, mari pasi inainte vom face prin ridicarea nivelului constiintei prin absorbirea razelor de lumina de inalta frecventa.
     Daca comportamentul nostru ramine negativ, avem multe vibratii scazute ca rezultat al actiunilor egoiste, nu ne putem astepta sa supravietuim radiatiei de inalta frecventa. Cu alte cuvinte va avea loc o mare selectie naturala pe baza spirituala.
     Universul fiind Spirit in manifestare, nu ne putem indoi ca orice fenomen cosmic fizic pe care il putem studia prin stiinte si intrumente, are la baza Spiritul si Vointa Divina. Nimic nu este intimplator in Univers, totul este perfect coordonat de Mintea Cosmica si se face in scopul evolutiei.

     Intotdeauna in spatele oricarui femonen care se manifesta fizic in Univers, trebuie cautat intelesul si insemnatatea lui Spiritala si Divina.
     In channeling, interactiunea cu Centura Fotonica este numita Christ.
     Fenomenul este considerat a fi adevarata natura a " Rapirii in Slava", a " Ascensiunii" , termeni bine cunoscuti si propovaduiti de Biserica Crestina.
Intilnirea cu Centura Fotonica va juca un rol primordial in biblica"Transforamare a omului".
     Termenul de "Christ" aparent exprima A Doua venire a lui Christos. Dar in realitate acest " Christ" este o stare a Constiintei , a Fiintei in ansamblu care a fost atinsa de Iisus, si nu un nume propriu.

     Este vorba de o Renastere a planetei Terra. Se spune ca planeta va fi divizata intr-o planeta cu 3 dimensiuni , asa cum exista si la ora actuala, si o alta Terra care va trece intr-un Univers paralel cu 4 dimensiuni.

     Aceste lucruri nu vor fi percepute fizic, intrucit esenta lor este spirituala.
     Este de notat ca serioase lucrari de fizica abordeaza teoria universurilor paralele. Prin channeling s-a primit informatia ca noi de multe ori intram in planuri ale unui univers paralel, si apoi ne intoarcem inapoi aici. Exista si un alt exemplu al unei foarte avansate civilizatii in centrul Terrei, asa numita Shabhalla, care exista intr-un plan paralel si la care se poate ajunge prin tuneluri electromagnetice care se deschid la Poli si in alte zone de pe glob.

     Posibil ca singura consecinta trista a intrarii in Centura va fi , ca unele familii vor fi impartite de acesta selectie naturala de esenta spirituala. Unii vor merge pe Pamintul mult mai evoluat din a 4-a dimensiune sau densitate, iar altii vor ramine pe Terra cea cu 3 dimensiuni.

Acest lucru poate duce la o permanenta separare a evolutiei , pentru citeva mii de ani,. Insa unele persoane, rare, care sunt pe calea mai evoluata, vor dori sa isi suspende progresul personal, ca sa ii astepte pe altii din urma.

     Actualmente ciclul Centurii Fotonice este sincronizat cu sfirsitul unui mare numar de alte cicluri, de ex 225 milioane de ani pentru Ciclul reptilian, 26.000 de ani pentru Precesia echinoctiilor, 104.000 de ani -un virf al evolutiei in 4 cicluri de 26.000 de ani, culminind cu o Convergenta Armonica la timpul cind se prevede intrarea-anul 2012.
     Convergenta este sfirsitul unui ciclu stelar de activitate. Activitatea stelara a inceput deja si va continua pina in 2012-2017.
     Activitatea stelara se produce cind Sistemul notru solar se alineaza inaltelor bande de frecventa din Pleiade ( steaua Alcyone) Sirius, Arcturus, Orion si Andromeda.

     Acest lucru este cunoscut si ca punctul in Timp care coincide cu atingerea punctului maxim de expansiune a Universului.
     Sincronizarea unor asemenea noduri se astepta sa deschida straturi dimensionale pentru influxul a noi energii si schimbari.
     
Din punct de vedere psihologic, efectul caracteristic al intrarii va fi ca unele neplaceri si nereguli in matricea fizica si psihologica a oamenilor, vor iesi la suprafata, adica in mintea constienta. Se va da asfel prilejul la noi vindecari, echilibrari, dar si in cazul unor persoane prea "dereglate" se vor produce boli, depresii si moarte.
    
 Centura Fotonica este o parte a unui grup de energii din a 7-a dimensiune, care are benzi energetice peste tot in jurul Soarelui Galactic. Una din aceste benzi curge din Constelatia Leului, pina in cea a Varsatorului , si sparge Anul Platonic in 2 nopti galactice si 2 zile galactice.

     Creatia. Astfel se va face trecerea in dimensiunea a 4-a, apoi intr-a 5-a. Cei care refuza evolutia pot suferi o implozie si se vor manifesta in continuare in alte sisteme de dimensiunea a 3-a, unde vor fi liberi sa isi continue conflictele, polarizarile, fricile si razboaiele , pina vor fi capabili sa isi curete singuri corpurile energetice de aceste programe negative.

     Ingerii pot utiliza aceasta energie din dimensiunea a 7-a , ca sa activeze in timpul somnului, chakrele discipolilor Luminii si pe ale celor care cer acest lucru si sunt pregatiti sa il primeasca.  Aceste energii produc schimbari la nivel subatomic in toata In aceasta "Epoca de Aur" in care intram, fiinta umana va fi capabila sa fie pe deplin realizata, oamenii isi vor intelege istoria, fizicul si toate abilitatile psihice. Acesta Ascensiune spre Lumina va fi cunoscuta de toti cei ale caror vibratii interioare fizice si spirituale se vor acorda undelor mesianice ale Centurii Fotonice.
     In prezent cercetatorii cred ca exista 3 tipuri de corpuri in Univers.
     Primul tip este pur corporal, cu o structura si o masa solida, tip pe care noi il folosim in prezent.
     Un al doilea tip este mai putin corporal si cu o structura de masa diferita, ceea ce permite de exemplu trecerea usoara prin ziduri si obiecte solide.

     Al treilea tip este pur eteric, fara masa. E vorba de o fiinta spirituala.
Prin intrarea in
Zona Nula, corpurile noastre si materia din jur se vor transforma in al doilea tip corpuri.
     Vom fi capabili de telepatie si telekinezie.
     Dupa trecerea celor citeva zile de intuneric, va veni timpul descris in Biblie cind intr-o clipita vom deveni nemuritori. Posibil sa nu mai avem nevoie de somn si hrana solida.
     Vom putea utiliza ca energie, energia fotonica din jur , iar calatoriile interdimensionale si in Timp, ne vor fi accesibile.
     Mari beneficii vom avea prin folosirea directa a energiei fotonilor si abandonarea actualelor surse de energie fosila. Acest lucru va vindeca suprafata planetei de mine si foraje. In scurt timp civilizatia va trece la folosirea unor tehnologii nepoluante.
     Acesta enegie fotonica va sta la baza sistemelor de propulsie spre calatorii stelare foarte rapide. In curind, a calatori spre Sirius sau Cappella, va fi la fel de usor cu a calatori la Paris.
     Vom putea gasi locuitori ai vechilor civilizatii de pe Terra, atlanti, lemurieni, mayasi.
     Vom obtine tehnologii avansate si personal ultracalificat care vor ajuta civilizatia terrestra sa se transforme si adapteze rapid.
     Motivul pentru care experimentam cu cinci sesimi mai mult Intuneric decit Lumina in revolutia in jurul Soarelui Central, este ca Puterile Divine au dorit sa creeze si o lume a negativitatii, polaritatii, iluziei, plina de frici, judecati, control, ura, moarte, etc.. Acest lucru se datoreaza dualitatii Planului Fizic.
     Cum putem stii ce e Rece, daca nu am experimentat Cald? Cum putem sti ce e Lumina, daca nu am trait Intunericul? Nu exista Mare fara Mic, Frumos fara Urit, Cald fara Rece, Iubire fara Ura. Conform uneia din Legile Universale Hermetice "Totul are doi Poli". Deci trebuie sa trecem prin intuneric ca sa putem aprecia ce este Lumina.
     Acest lucru ii da Creatorului posibilitatea, prin noi, sa intelega mai bine adevarata natura a negativitatii. Noi suntem unealta prin care Creatorul se poate experimenta pe Sine Insusi, si, prin activitatile noastre individuale si colective, poate stapini si dirija pericolele intunericului.
     Terra ca planeta, a fost aleasa sa colecteze, asimileze si transforme intreaga negativitate pentru intreg Sistemul solar. Aceasta este o Misiune Divina. Ea consta in a experimenta prin noi, negativitatea pentru Sine si proces, a invata sa o neutralizeze usor si permanent, punind in loc o Lume a Pacii si Luminii.
     Deci noi si planeta noastra suntem unici si speciali in Marele Plan al Creatorului.
     Din acest punct de vedere se poate considera ca Centura si radiatia ei manasica sunt in, si , prin ele insele mijloace de transformare si de transmutatie. Ele sunt barierele de paza si mijocul prin care nici o particica de negativitate nu va scapa de pe Terra , ca sa contamineze nivele mai inalte de constiinta. Cel care conduce acest proces este Christ, si asfel putem vedea cum Centura si radiatia manasica sunt emise de Christ si Energia christica. Pina ce nu ne punem de acord cu frecventa acestei energii, nu putem spera sa fim o parte din ea si sa scapam de negativa influienta actuala a planetei. Cei care nu vor reusi acest lucru se vor intoarce din nou in a 3-a dimensiune si vor suferi iar si iar incercarile.
     Noi toti inainte de incarnare am fost avertizati cu privire la pericolele incarnarii pe Terra in acest moment. Ni s-a spus ca nu vom putea scapa de negativitate decit daca o vom putea stapini si dirija, ceea ce a si fost o intentie a Divinului pe care a dorit sa o experimenteze prin noi. Din pacate unii invata mai greu decit altii si au nevoie de mai multe Revolutii in jurul Soarelui Central pina isi invata lectia. De obicei abea o treime din populatia planetei obtine succesul in 10.000 de ani.
     Ar trebui sa reflectam de ce ne-am ales si ni s-a aprobat reincarnarea Acum si Aici.Noi am ales sa stapinim negativitatea. Pentru cei ce vor reusi acest lucru, rasplata trecerii in alte dimensiuni este uriasa. Si pentru cei dintre noi care am absolvit aceasta scoala divina, vom putea sa ridicam constiinta contemporanilor nostri.
     Christ si energiile lui sunt mentionate in mod repetat in vechile texte, indicind ca pina nu vom deveni Una cu aceste Energii christice, nu putem spera sa supravietuim calamitatilor ce vor veni. Profetiile Mayase semnaleaza clar acest lucru cind spun" guvernarea, stiinta si religia vor cadea, pina ce vor fi pregatite sa accepte si sa faciliteze Constiinta Christica care vine". Inclusiv noi putem colapsa, pina nu vom accepta si trai aceste adevaruri sacre.
     Chiar Iisus a spus: " Eu, prin Christ, voi desparti griul de neghina si oile de capre". Acest lucru arata o viitoare impartire a Umanitatii in doua grupuri distincte: unul care accepta si Traieste Constiinta Christica ( griul si oile), altul care nu vrea sau nu poate acest lucru ( neghina si caprele). Pe masura ce ne apropiem de Centura aceste lucruri vor deveni tot mai clare.    Polaritatea acum a devenit extrema, mastile cad tot mai mult. Cei buni au devenit mai buni, si cei rai, mai rai.
     Suntem in al 12-lea ceas. Asa cum spunea si Iisus " Cel ce are urechi de auzit sa auda".
Sper ca am reusit sa conving ca aceasta Centura Fotonica este ceva cu mult mai mult si mai maret, decit niste simple postulate stiintifice si astronomice despre cum experimentam noi cei 20.000 de ani de Intuneric si 4.000 de ani de Lumina.
     Daca intram mai mult in adincul metafizic al lucrurilor, Centura Fotonica nu este nimic nou de fapt. In istoria veche sunt multe referiri, mai ales la greci si romani, despre o Era de Aur in care nu exista altceva decit, Lumina, Iubire, Pace si Liniste, un loc fara boli, moarte, razboaie, saracie.
     In mod sigur acesti filozofi antici se refereau la cei 2000 de ani de Lumina din Centura Fotonica.
     Inca o data acum suntem pe punctul de a intra in aceasta fenomenala perioada-Era de Aur a trecutului si viitorului.
     Iesim din asupritorul cocon al Intunericului si , ca un fluture putem zbura spre ceva extrem de frumos, corpurile noastre de Lumina si marea Comuniune cu Christ.
     Acest cocon de intuneric, dincolo de asuprirea si negativitatea sa, a constituit mijlocul nostru de invatare, pentru a ne califica inca o data pentru saltul spre alte dimensiuni. Ni se ofera inca o data posibilitatea sa spargem suprafata acestei lumi a iluziei, sa intoarcem oglinda si in locul ei sa percepem adevarata Realitate.
     Misiunea speciala incredintata Terrei , de a experimenta si a stapini negativitatea si iluzia, va fi indeplinita, si numai asfel vom putea merge Acolo de unde apartinem de fapt ca Spirite libere.  In cele din urma decizia ne apartine si tine de vointa noastra.
     Procesul acesta de reintoarcere Acasa , nu este insa asa de simplu cum pare la prima vedere. Trebuie mai intii sa trecem printr-un proces traumatizant de transformare care ne va face apti sa eliminam negativitatea din noi si sa ne luam inapoi corpurile de lumina. In schimb vom fi catapultati spre a 4-a si apoi a 5-a dimensiune.
     Acest pas cuantic in viitor nu este ceva obisnuit , dar este secvential. Oricum, datorita unui inexplicabil"nu vreau", dat Evolutiei si Maturizarii, in contrast cu alte planete, acum suntem nevoiti sa ne jucam de-a v-ati ascunselea cu noi insine , pentru a atinge nivelul altor planete cu scopul ca Sistemul Solar sa ramina in legatura cu Intentiile Divine. In final trebuie sa fim " adusi la zi" in vederea asigurarii trecerii sigure a intregului cortegiu de planete prin Centura Fotonica.
Interesant este faptul ca in cartile pierdute ale Bibliei si alte documente apocrife , este specificat faptul ca " A Doua Venire a lui Christ va avea loc in 2005". Ne vom lasa corpurile noastre dense, si ne vom lua corpuri de Lumina, asa cum a spus Iisus.
     Fiecare celula, fiecare molecula, fiecare atom, vor fi rearanjati in asa fel incit densitatea corpurilor noastre actuale sa poata fi transpusa in Lumina capabila de a facilita asimilarea Constiintei Christice care vine si nemurirea.
     Se spune de asemenea ca in procesul de tranformare, sistemul ADN va fi rearanjat pentru a avea 12-13 spirale, si nu numai doua cit are in prezent.
     De asemenea chakrele corpurilor vorfi rearanjate si vor creste la 13 , in loc de 7.
     Chiar planeta va fi complet reinnoita. Schimbarea sa a inceput deja prin crapaturile in scoarta, cutremure de pamint, vulcani in eruptie si schimbari de vreme bruste si devastatoare. Nimic nu va ramine neatins de schimbari.
     Degeaba unele guverne si oameni bogati s-au gindit sa se ascunda in buncare subpamintene sau sa zboare pe Luna sau pe Marte.
     Chiar si Luna sau Marte, cu toate planetele , se vor transforma.
     Nu vor scapa decit cei care au trecut de partea Iubirii, Binelui, Luminii, Vietii, Echilibrului si Iertarii. Ei isi vor crea corpurile de Lumina ca sa reziste la ultimele zvicniri ale legilor fizice vechi care acum se reinnoiesc.
     Noile corpuri nu vor fi de natura fizica, deci nu vor putea fi ranite, nici fragmentate.
     Citeva lucruri care s-ar putea intimpla o data cu intrarea in Centura ar putea fi astfel sintetizate:
     1. Centura Fotonica si radiatia manasica sunt modalitati de trasformare. Radiatia este emanatie Christica. Prin aceste unelte spirituale ni se da posibilitatea sa rupem barierele negativitatii si sa mergem spre Tarimul de pe care suntem originari ca Spirite. Oricum, alegerea ne apartine.
     2. Eclipsa din 1999 a inceput sa transfrme constiinta spre un echilibru in cadrul caruia noi sa devenim parti egale din masculin si feminin, asa cum spunea Iisus ca vom deveni androgini. Accentul e pus mai ales pe feminin pentru ca acum energiile masculine sunt discordante, anarhice si mult prea fixate. Daca ne uitam in jur vedem ca multe femei au inceput sa se poarte ca barbatii si invers. Se poate usor vedea cresterea impresionanta a numarului de travestiti. Se pare ca partea feminina va trebui sa se transforme si sa ia cu ea aceste vechi scheme de gindire paternalista, dominatia Masculului, inainte sa se cristalizeze pe Terra Energia Christica. Cu totii vedem slabirea masculinitatii si intarirea feminitatii. S-a marit extrem de mult numarul celor care fac partedin culte religioase care adora Zeita Mama, vechea Zeita din perioada matriarhatului. In procesul de transformare vor aparea noi curente de gindire in domenii de relatii , sanatate, apreciere de sine. Nu peste mult vom fi capabili sa ne controlam si sa ascundem defectele. Subiectivul ( femininul) va iesi la iveala aducind cu el toate nemultumirile din subconstient si toate schemele de gindire negativa pe care pina acum nu le puteam controla. Nu ne mai putem ascunde dupa deget. Partea feminina a devenit o raza transformatoare, oferind iubire, acceptare si toate trasaturile dumnezeiesti.
     3. 12 evenimente majore se vor intimpla pe Terra pina la Marea Intilnire.Ele sunt destinate sa distruga si sa reformeze vechile si arhaicele energii tridimensionale actuale. Unul dintre ele ar putea fi condamnarea globala a ultimului razboi din Orientul Mijlociu. Acest razboi avea, din punct de vedere metafizic, 2 obiective: sa anihileze vechile energii ultramasculine ale terorii si sa le faca gata sa se transforme in energii masculine noi si blinde, si, sa faciliteze ajungerea in frunte a energiilor feminine.
     4. Pentru a rezista comprimarii Timpului si Spatiului , corpurile noastre fizice vor trebui sa fie reconstruite, ceea ce are de-a face cu elemente cheie . Sunt de asteptat mari rearanjari ale constiintei, perceptiei, inmultirea sistemului de chakre, cresterea numarului spiralelor de ADN, eliberarea energiilor masculine si feminine pentru a ajunge la androginism si accelerarea frecventei vibratiei atomice in concordanta perfecta cu noile energii ale Luminii. Glanda pineala, al treilea ochi, se va redeschide pentru toti si va reveni la marimea ei originala. Toti vor deveni clarvazatori, telepati, asa cum a spus si Iisusca" vor fi mari profeti si vizionari". Felul de a vorbi se va schimba , toate vor fi facute " In numele Creatorului Divin", iar gindurile trebuie sa fie controlate si directionate perfect pentru ca ele sunt mai reale decit corpul fizic.
     5. Asa cum corpurile se vor transforma inLumina, gindurile, actiunile non fizice, vor deveni realitatea imediata. Ceea ce vom gindi, se va materializa pe data. Vom deveni ca niste ecrane Tv pe care se vor proiecta toate gindurile ca sa fie vazute si auzite de toti.Vom gindi liber, cu posibilitatea de a corecta pe loc orice probleme prin Iubire , Lumina si Iertare.
     6. Lumea noastra actuala de iluzie si polaritate va dispare. Acum ne simtim vulnerabili si confuzi, insa va trebui sa decidem urgent daca vom ramine in lumea veche sau vom dori sa ne mutam corpurile in Lumina si sa recunoastem ca acestia sutem noi cei adevarati.
     7. Intreaga planeta si-a schimbat axa de 330 de ori . Se prevede o noua schimbare a Polilor Magnetici de la sensul orar la sensul antiorar. Sensul antiorar este cel normal, spiritual. Sensul orar ne-a fost impus de Cei care au hotarit ca planeta va colecta si transforma toata negativitatea din Sistemul Solar. Timp de 10.000 de ani noi am indeplinit aceasta sarcina extrem de importanta. Acum , ca sa fim in acord cu intregul Sistem solar, trebuie sa se inverseze din nou Polii Magnetici. Strigatul Terrei, ca fiinta vie, a fost auzit in Univers.

     8. Asa cum Terra actuala va ascede in alta dimensiune, de acolo va cobori o alta planeta similara, care va ramine la dispozitia celor neadaptati inca 10.000 de ani de Intuneric in a treia dimensiune.

     9. Nu peste mult timp vom fi capabili sa vedem fiintele angelice. Ajutorul lor va fi imens, ca intotdeauna.

Lumea animala se va transforma la fel cu toate celelalte. Pe masura ce noi vom trece in regnul urmator, animalele se vor apropia tot mai mult de constiinta umana. Impreuna cu ele vor deveni oameni si elementalii si spiritele naturii.
Se asteapta masive descresteri in cimpul magnetic al Terrei-gravitatie si densitate--. Cum noi vom deveni Lumina, efectul asupra noastra nu va mai exista.

Pentru a ajunge fiinte umane galactice, sunt de asteptat schimbari care ne vor face fiinte cu constienta deplina, capabile a lucra cu energii si fiinte interdimensionale.

     10. Este de asteptat sa vedem in curind culori vii, configuratii geometrice sacre, nuante, umbre neobisnuite. Cerurile vor aparea ca fiind in flacari. Dar este vorba de un foc rece, care nu va afecta pe nimeni. Va fi un semn ca ne apropiem de destinatia finala.
    

  CONCLUZII:
     Transformarile pe toate planurile sunt irevocabile. Planeta va fi purificata si vor veni " Un cer nou si un Pamint nou". A venit vremea Spiritului. Oamenii vor trai cu animalele in Iubire eterna, Lumina si Pace. Va fi un loc al comuniunii cu Divinul, in care nu vor exista razboi, saracie, durere. Va fi Raiul visat de Omenire.
     Primele energii sunt deja printre noi: relatii dizarmonice in guvernare, stiinta, religie, institutii financiare, de invatamint, de sanatate.
     Exista o falsa teorie cum ca , Extraterestrii ne vor salva asa cum suntem si ne vor ridica in navele lor. Ei, insa nu vor interfera cu destinul si vointa noastra. Vor inteveni numai in situatii extrem de grave si numai pentru cei a caror aura arata ca sunt gata de a trai in Iubire si Iertare si se indreapta spre contopire cu constiinta Christica.
     Eliminarea Fricii, unealta Intunericului, este esentiala.
     Conform informatiilor obtinute prin channeling , Confederatia Galactica ne va da un mare ajutor in aceste timpuri. S-a spus ca ei au inceput acum multi ani deja sa schimbe polaritatea de baza a Soarelui, pentru a mentine integritatea Sistemului solar.
     Oricum in ultimul timp, Ulysses, care ia probe pentu NASA a detectat ca, la Soare, cimpul magnetic nu mai are Pol Nord si Pol Sud.
     Acest cimp s-a schimbat enorm, acum devenind omogen. Nu s-a dat nici o explicatie stiintifica si, bineinteles, totul a fost ascuns de public.
     Mai mult, satelitul SOHO, a revelat ca Soarele raspunde in mod cu totul anormal la impactul cu corpuri cosmice, cauzind eruptii de 30-35 de flame( protuberante de foc) , lucru care inainte nu se intimpla.
     Insa, cel mai mare beneficiu pentru Terra si Sistemul solar, va fi intrarea ca membru in Confederatia Galactica-vom deveni Cetateni ai Cosmosului, si pentru prima data vom sti Cine Suntem si De unde venim.
     "Aceeasi samani i-au spus lui Villoldo ca lumea va ajunge intr-adevar la un sfarsit... ca planeta se va transforma in anii care urmeaza intr-un mod care depaseste capacitatea noastra de intelegere actuala. Perioada anilor 2002 - 2012 ei o denumeau Pachacuti, insemnand timpul cand totul se intoarce invers, cand realitatea este restructurata." Jay Weidner si Vincent Bridges in cartea "Misterele marii cruci de la Hendaye".
     S-au scris multe despre sfarsitul timpului si 21 decembrie 2012, data la care celebrul calendar Maya se incheie brusc.
     Un lucru interesant este ca Mayasii, care erau foarte avansati in astronomie, calculasera date cosmice pana la milioane de ani in trecut. De ce calendarul lor se incheie la solstitiul de iarna din anul 2012?
     La fel de tulburator este faptul ca in cu totul alta parte a lumii, traditia Kalachakra (Roata Timpului) afirma ca dupa 960 de ani de la revelarea invataturii secrete in Tibet (care s-a facut in anul 1027) va veni o perioada de 25 de ani care va culmina cu Sfarsitul Timpului. O matematica simpla ne duce la un rezultat intrigant: 1027 + 960 + 25 = 2012.
     Cu cativa ani in urma au inceput sa apara comentarii si teorii pe marginea celor doua "curente" convergente: calendarul Maya si traditia tibetana Kalachakra. Totusi, nimeni nu putea raspunde la o intrebare simpla si legitima. Pe masura ce ne apropiem de anul 2012 si intram in era Varsatorului, transformarea constiintei colective a umanitatii se va face fara cataclisme sau va fi nevoie de o mare purificare si "triere", asa cum traditia indienilor Hopi (si multe altele) consemneaza? Sau in ambele moduri?

     Recent am citit o carte numita "Misterele marii cruci de la Hendaye" care raspunde acestei intrebari. Astazi suntem la marginea Timpului, cu toate consecintele de rigoare. Si intr-adevar, intreaga realitate se va intoarce "pe dos". Acelasi lucru s! -a intamplat in Atlantida cu mii de ani in urma, cand, ca si acum, domneau lacomia, materialismul, setea de putere si tehnologia, in detrimentul spiritualitatii.
     De cel putin 30 de ani o multime de informatii de natura metafizica si spirituala au intrat in campul constiintei planetar, si nu intamplator. Aceasta a facut ca multi oameni sa se intoarca din nou sincer catre spiritualitate, in toate formele ei. Dar nu suficient de multi. Este de ajuns sa ne uitam la lumea noastra de azi si vedem clar ca marea majoritate a decis sa ignore acest semnal. Personal cred ca aceasta polarizare de constiinte face parte din procesul de purificare al planetei.
     Din multimea de invataturi profetice, o voi aminti pe cea crestina, fiind cea mai apropiata de nivelul actual de intelegere al umanitatii, fiind deci cea mai potrivita. In Biblie se spune ca graul va fi separat de neghina. Aceasta "triere" deja se desfasoara sub ochii nostri.
     Este unanim recunoscut ca, de-a lungul mileniilor, frumoasa nostra planeta a trecut prin diverse cataclisme. Fie ca era vorba de inundatii, ere glaciare, inversari de poli sau alte violente majore, multe dintre ele s-au petrecut foarte rapid. Caminul nostru nu este atat de stabil si sigur pe cat am vrea noi sa fie.
     In credintele stravechi gasim referire la fenomenul precesiei echinoctiilor, avand o durata de 25.920 de ani. Acest mare ciclu, sau Anul Cosmic, are o pozitie centrala in traditiile egipteana, mayasa, nord-americana... Era deci foarte important ca astronomii antici sa cunoasca exact locul lor in acest mare ciclu, pentru ca existenta lor depindea de aceasta.
Secretul crucii de la Hendaye
Marea cruce de la Hendaye din sudul Frantei este un monument ce reprezinta Sfarsitul Timpului. Contine intr-o forma codificata informati! i despre marele An Cosmic si ciclurile de purificare si "triere" care vin odata cu acesta.
     Dar mai important decat aceasta, mesajul acestei cruci descrie procesul de purificares emisfera nordica a planetei va trece "prin foc" datorita unui eveniment ce apare in centrul galaxiei noastre. Autorii se bazeaza nu pe profetie, ci pe cercetari stiintifice in legatura cu anumite alinieri planetare si galactice care au determinat perioadele de purificare din trecut. Un astfel de proces a inceput deja si pentru noi.
     Aceste conculzii prezentate in carte au o baza stiintifica solida. Recente descoperiri astronomice vin in sprijinul afirmatiei ca multiple schimbari planetare au inceput deja si acestea se vor intensifica pe masura ce ne apropiem de anul 2012.
     La inceputul anului 2004, magazinul "Fortune" si ziarul "The Guardian" au facut public un raport al Pentagonului. Care afirma ca in urmatorii ani ne putem astepta las schimbari bruste de clima care vor duce planeta la! anarhie; dupa anul 2010 Europa va suporta o schimbare radicala de clima se estimeaza milioane de victime omenesti datorate razboiului si foametei; pana in anul 2007 furtuni violente vor distruge bariera de coasta a Olandei determinand pierderea unor vaste teritorii; revolte si conflicte interne vor distruge India, Africa de Sud si Indonezia; numeroase perioade de seceta vor afecta majoritatea "granarelor" lumii; amenintarile nucleare se vor intensifica; Marea Britanie si tarile vecine se vor indrepta catre un climat Siberian; conflictele si neincrederea vor patrunde in toate aspectele vietii; schimbarea climei va fi o amenintare mai mare decat cea terorista.
     Dovezi stiintifice in sprijinul unei schimbari bruste (de ordinul a cativa ani) a climei exista, pentru ca asemenea schimbari au avut loc si in trecut. Doua articole recente publicate in "Fortune" si "Common Dreams" descriu cum aceste schimbari sunt asociate cu ultima era glaciara, care s-a petrecut acum 13.000 de ani. a! i se pare ca se va petrece din nou.
     Credibilitatea teoriei unei noi ere glaciare este sustinuta si de masuratorile navei spatiale Ulysses (lansata de Agentia Spatiala Europeana in 1993) care arata ca sistemul solar primeste din ce in ce mai mult praf cosmic venind dinspre centrul galaxiei ceea ce duce la scaderea "luminii" pe care o primim de la Soare.
     De asemenea, s-a studiat salinitatea oceanului Atlantic de nord in ultimii 40 de ani. Nivelul salinitatii apei oceanice a scazut pe masura ce au inceput sa se topeasca din ce in ce mai multi ghetari, ceea ce a dus la scaderea vitezei marilor curenti de apa oceanici din aceasta zona (incluzand faimosul curent cald Gulf Stream), cu efecte directe asupra climei regionale. Se asteapta astfel o racire puternica a vremii in urmatorii ani, racire ce va afecta coasta de nord-est a SUA, estul Canadei, Marea Britanie si tarile vecine. Ca medie, temperaturile din Europa ar putea sa scada cu 7 - 14 grade.
     Raportul Pentagonul lui mai arata ca, paradoxal, vara va fi din ce in ce mai calda, ceea ce va duce la o si mai rapida topire a ghetarilor oceanici, cu consecinte grave asupra curentilor oceanici si a climei zonale. La extrem, se poate ajunge la ierni cu temperaturi foarte scazute, similare Siberiei, in tarile limitrofe Atlanticului de nord. De asemenea, multe alte zone vor suferi schimbari similare.
     Legatura cu sudul Frantei
     Extraordinarul mesaj daltuit in misterioasa cruce de la Hendaye isi are originile in scolile stravechi ale Gnosticismului, Alchimiei, Sufismului, Kabbalei si Crestinismului mistic. Se pare ca acest mesaj a fost scris pe aceasta cruce de catre un supravietuitor al teribilelor zile ale Atlantidei. Ideea centrala a cartii este ca aceasta cruce reprezinta un punct de referinta pentru purificarea planetara actuala.
     Jay Weidner afirma ca "initiatii scolilor stravechi priveau timpul si experienta umana intr-o dimensiune bazata pe cicluri." Stravechi texte ! indiene descriu (cu multe mii de ani inaintea Bibliei) cum Marele Ciclu de 25.920 de ani a fost impartit in 4 ere "In acelasi fel cum anotimpurile decurg unul din altul, cum Luna trece prin perioadele de nastere, crestere, maturitate si moarte, umanitatea, ca intreg, trece prin cele 4 faze ale acestui Mare Ciclu.     Acesta este compus din era de aur (Satya), era de argint (Treta), era de bronz (Dvapara) si era de fier (Kali)."

     Astazi ne aflam nu numai la sfarsitul erei de fier, dar si la sfarsitul ciclului de 25.920 de ani. Conform scrierilor stravechi, era de fier este perioada in care magia neagra devine religie iar oamenii gasesc placerea in a-si controla si domina semenii si chiar planeta. Pamantul, aerul si apa sunt poluate. Razboaie, foamete si epidemii inconjoara rasa umana. Timpul insusi se grabeste acum spre Sfarsitul care va permite unui nou ciclu sa reinceapa."
     Este de ajuns sa privesti atent in jurul tau si vei vedea ca toate aceste simptome sunt prezente.
     Alinieri cosmice

     Pentru a intelege cu adevarat mesajul crucii de la Hendaye este necesar sa intelegem fenomenul precesiei echinoctiilor.
     Pe scurt, planeta Pamant se invarte in jurul axei sale ca un titirez care se clatina. Ca rezultat, polul nord al planetei traseaza in spatiu un cerc imaginar larg, avand o perioada de 25.920 de ani. Acest adevarat "An Cosmic" este unul dintre secretele bine pazite ale vechilor scoli spirituale ale civilizatiilor antice.
     Calea Lactee este galaxia din care face parte sistemul nostru solar. Privita din profil, arata ca o paine rotunda cu un mijloc (centru) proeminent. Centrul galaxiei (descoperit in 1917) se comporta ca o inima ce pulseaza lent, trimitand in spatiu o energie misterioasa.

     Autorii cartii afirma ca mesajul crucii de la Hendaye confirma recentele descoperiri stiintifice din astronomie care arata ca centrul galaxiei este responsabil de periodice pulsatii energetice ce influenteaza sistemul nostru solar. Secrete stravechi ne spun ca centrul galactic este sursa Constiintei Creatoare care ghideaza evolutia umanitatii si a intregii galaxii si determina calitatea vietii si a constiintei de pe Pamant.
     Desi aduce mai mult a filozofie, nu este deloc asa. Autorii arata ca descoperirile fizicianului Paul LaViolette sunt esentiale. El le-a publicat in cartea sa "Pamantul incendiat" in care demonstreaza ca aproximativ la fiecare 13.000 de ani Pamantul primeste un val de energie dinspre centru galactic care duce la catastrofe. Ultima data s-a intamplat la sfarsitul erei glaciare.
     
Mai mult, LaViolette a examinat probe din gheata Groenlandei si a descoperit straturi de Iridium, element provenit din centrul galaxiei. Toate aceste "ploi" galactice au perioade de 13.000 de ani. Suspectati vreo legatura cu precesia echinoctiilor?
     
O viziune unificatoare
     Cei care sunt constienti de ceea se intampla azi in lume recunosc ca se pregateste intr-adevar ceva. Traditiile stravechi ale indienilor Hopi, mayasii, Edgar Cayce, Roata Timpului tibetana si multe altele, toate converg catre aceste zile. De ce tocmai acum umanitatea este preocupata de probleme planetare ca reducerea salinitatii oceanului Atlantic de nord, incalzirea globala, riscul unei noi ere glaciare?

     De ce tocmai acum clima se schimba drastic? In vara anului 2003, aproape 15.000 de francezi au murit din cauza caldurii excesive in numai 3 saptamani. Gheata din Alaska se topeste rapid iar stalpii liniilor telefonice sunt in pericol de a cadea, lipsindu-le suportul. Din 2002 s-au inregistrat cele mai fierbinti veri din ultimii 500 de ani. In ultimele cateva zeci de ani unii ghetari din Elvetia s-au diminuat cu 50%, la fel ca si gheturile nord-polare din regiunea Alaska si Canada. Sir David King, omul de stiinta cel mai respectat din Marea Britanie a afirmat recent ca "ne aflam in fata unui dezastru climatic" (iar ca urmare guvernul Britanic a incercat sa-l r! educa la tacere).

     Nu putem ignora toate aceste informatii.
     Atunci ce e de facut? Sa ne ridicam mainile la cer si sa renuntam la orice speranta? Absolut nu. Aceleasi traditii stravechi ne spun ca cei care sunt pregatiti vor trece cu succes prin toate aceste evenimente, regasindu-se in noul ciclu.

     Catre sfarsitul cartii, autorii amintesc de discutiile pe care le-a avut Alberto Villoldo cu unii dintre samanii din Peru. "El vorbeste de o posibila evolutie a speciei Homo Sapiens spre Homo Luminous". In aceasta directie sunt importante recentele cercetari despre genomul uman si despre posibilele re-organizari ale genelor in forme noi care vor da nastere unor lanturi de ADN cu mai multe spirale (in prezent sunt doua). Sa fie rezultatul misterioasei energii din centrul galaxiei?

     Un lucru e sigur: acesti samani sunt convinsi ca ceva cu adevarat profund este pe cale sa se infaptuiasca si ca urmeaza un pas foarte important pentru umanitate.
     Ca referinta, merita citite "Amprentele zeilor" de Graham Hancock, "Profetiile Maya" de Maurice Cotterell si Adrian Gilbert si "Dincolo de profetii si predictii" de Moira Timms.
 

     Timpul a fost unul dintre obiectele de cercetare stiintifica cel mai putin studiat. In 1995, oameni de stiinta americani si britanici care au condus investigatii in Antarctica au facut o descoperire senzationala. Fizicianul american Marian McLein le-a spus cercetatorilor ca in apropierea polului sud a vazut un vartej de ceata gri pe 27 ianuarie, pe care l-au luat drept un simplu vortex de furtuna polara. Totusi, vartejul nu si-a schimbat forma si nici nu s-a deplasat in decursul timpului. Asa ca au decis sa cerceteze fenomenul si au lansat un balon meteorologic garnisit cu echipamente de masurat viteza vantului, temperatura si umiditatea. Dar balonul s-a ridicat imediat si a disparut brusc in ceata.
     Dupa un timp, cercetatorii au adus balonul la sol cu ajutorul franghiei legate dinainte de acesta. Surprinderea a venit din masuratorile citite pe aparate: cronometrul balonului arata data 27 ianuarie 1965, adica cu 30 de ani in urma.
     Experimentul a fost repetat de cateva ori dupa ce s-au asigurat ca echipamentul balonului era in buna stare de functionare. Dar de fiecare data ceasul arata data cu 30 de ani in trecut. Fenomenul a fost numit "poarta temporala" si a fost raportat la Casa Alba.
Astazi s-a demarat o investigare a acestui fenomen straniu. Se presupune ca acel vartej de deasupra polului sud este un sui-generis tunel al timpului ce permite trecerea in alte dimensiuni temporale.
     Mai mult, s-au demarat programe de trimitere a oamenilor in timp. CIA si FBI se lupta pentru a controla proiectele care vor schimba cursul istoriei. Nu exista inca nici-o recunoastere oficiala a autoritatilor federale americane.
     Faimosul om de stiinta rus Nikolai Kozbrev a condus un experiment pentru a demonstra posibilitatea calatoriei in timp. El a afirmat chiar ca "timpul poate sa produca energie". Un fizician american a ajuns la concluzia ca timpul a existat inainte de a exista lumea, asa cum o cunoastem noi.
     Ghenadi Belimov, cercetator rus al fenomenelor inexplicabile, filozof si autor a numeroase carti, a publicat un articol cu titlul "Masina timpului, viteza intaia" in magazinul "Pe culmea imposibilului". El a descris experimente unice realizate de un grup de entuziasti condus de Vadim Cernobrov, omul care a inceput construirea de masini ale timpului inca din 1987. Astazi acest grup de entuziasti pot sa grabeasca sau sa incetineasca curgerea timpului folosind aceste dispozitive.
     In august 2001, intr-o padure izolata din regiunea rusa Volgograd s-a construit un nou model de masina a timpului menita sa fie folosita de om. Desi folosea doar acumulatoare de autoturism si functiona la capacitate redusa, masina a reusit sa modifice timpul cu 3%; masuratorile s-au realizat cu oscilatoare cu cristale simetrice.
     La inceput, cercetatorii petreceau 5, 10 si apoi 20 de minute in masina timpului. Timpul maxim a fost de o jumatate de ora. Cernobrov spune ca oamenii se simteau ca si cand intrau intr-o noua lume; ei simteau viata de aici dar si pe cea de "acolo" in acelasi timp ca si cand se deschisese o usa misterioasa. "Nu pot sa explic aceste senzatii neobisnuite pe care le-am simtit in astfel de momente", spune Cernobrov.
     Evident, nici televiziunile si nici radioul nu au facut publice aceste experimente. Si totusi, inca de pe vremea lui Stalin se desfasurau experimente cu timpul, in cadrul unui institut de cercetari a lumilor paralele. Rezultatele experimentelor conduse atunci de academicienii Kurceatov si Ioffe se pot gasi astazi in arhive. In 1952, seful politiei secrete ruse, Beria, a declansat o ancheta impotriva cercetatorilor care participau la experimente care a avut ca rezultat executarea a 18 profesori si trimitere! a in lagare a altor 59 de cercetatori. Institutul si-a reluat activitatea mai tarziu, sub Hrusciov. O noua tragedie a avut loc in 1961 cand un intreg stand de experimentare a disparut cu tot cu cei 8 cercetatori care activau in cladire. Cladirile apropiate de acesta au fost distruse, devenind ruine. Partidul Comunist a decis suspendarea cercetarilor pana la noi ordine.
Programul a fost re-activat in 1987, insa pe 30 august 1989 a fost lovit de o noua tragedie: o extrem de puternica explozie a distrus stabilimentul institutului din insulele Anjou. Explozia a distrus modulul experimental de 780 de tone, dar si intreg arhipelagul de insule pe o suprafata de 2 km patrati. Se spune ca modulul experimental in care se aflau 3 cercetatori s-ar fi ciocnit cu un asteroid in lumea paralela.
     Ultima insemnare din jurnalul experimentului, aflat in arhiva institutului, spune: "Suntem pe moarte dar continuam experimentul. Aici este foarte intuneric; vedem cum obiectele devin duble , mainile si picioarele noastre sunt transparente, ne vedem venele si oasele prin piele. Rezerva de oxigen ajunge pentru 43 de ore dar sistemul de mentinere a vietii este puternic distrus.    Transmiteti cele mai bune urari familiilor si prietenilor nostri!".
     Apoi transmisia s-a oprit brusc.
     Planeta Terra se manifesta ca un imens circuit electic. Intre suprafata si ultimul strat al ionosferei, la aproximativ 55 de km distanta de suprafata, exista un fel de cavitate electromagnetica. Proprietatile rezonante ale acestei cavitati magnetice au fost descoperite de fizicianul german W.O.Schumann, intre 1952-1957 si permit masurarea frecventei vibratorii medii a planetei Terra.
     Timp de mii de ani, Rezonanta Schumann sau pulsul Terrei, a fost de 7,83 cicli pe secunda, constanta fiind folosita in domeniul militar.
     Insa, din 1980, rezonanta a inceput sa creasca incet, acum fiind de 12 cicli pe secunda.
     Acest lucru inseamna ca ziua are numai 16 ore, in loc de 24, cit era odinioara.
     De altfel, fiecare dintre noi si-a dat seama de accelerarea timpului, multi se pling ca nu le ajunge ziua pentru tot ceea ce au de facut.
     In acest ritm in 2012, timpul va ajunge la 0.
     De asemenea in anul 2012, planul Sistemului nostru solar, se va alinia peste planul Galaxiei, Calea Lactee.
     Deci ciclul de 26.000 ani va fi complet.
     O data cu Rezonanta Schumann , creste nivelul vibrational al oricarei fiinte de pe Terra.
Mayasii, civilizatie din America Centrala, au avut cele mai inalte cunostinte despre Timp si Spatiu. Calendarul Mayas este cel mai précis de pe Terra. In acest calendar, cea de-a 5-a Lume se sfirseste in 1987. A Sasea Lume incepe in 2012. Deci, acum suntem intre doua Lumi. Acest timp este numit " Apocalipsa" sau Revelatia. Acest lucru inseamna ca Adevarul ne va fi revelat, si NU " Sfirsitul Lumii" , asa cum multi considera in mod eronat.
     Mai inseamna si faptul ca exclusiv de NOI depinde cum vom construi aceasta Noua Lume si Civilizatie care va veni.
     Mayasii mai spun despre 2012 urmatoarele:
     --vom depasi tehnologia, asa cum o cunoastem noi azi.
     --vom depasi constiintele actuale despre Timp si Spatiu.
     --vom depasi necesitatea Banului.
     --dupa ce vom trece rapid prin Dimensiunea a 4-a, vom intra in Dimensiunea a 5-a.
     --planeta Terra si intreg Sistemul Solar se vor sincroniza cu Galaxia si intregul Univers.
     --ADN-ul uman va fi reprogramat si imbunatatit, si va avea 12 spirale in loc de 2.
     In acest Timp dintre Lumi, oamenii se schimba. Isi schimba relatiile, felul de a gindi, locul de munca, atitudinea, deciziile.
     Mai ales tinerii, nu mai accepta vechile sisteme si institutii, care vor disparea cu timpul.
     Deciziile noastre nu se pot baza decit ori pe Iubire, ori pe Frica.
     Trebuie sa alegem in orice moment Iubirea, sa urmam Intuitia, Inima. Trebuie sa creem forme-gind positive, si sa ne inconjuram de oameni care gindesc pozitiv.
     Totul face parte dintr-un Plan Divin, nimic nu este intimplator in Univers.
Marea Schimbare ne afecteaza ciclul veghe-somn, relatiile cu ceilalti, reglarea imunitara a organismului si perceptia asupra Timpului si Spatiului.
     Posibile efecte ale Schimbarii ar mai fi:
     --migrene, dureri de cap, oboseala.
     --senzatia trecerii unui curent electric prin creier si coloana vertebrala.
     --crampe musculare.
     --simtome de gripa.
     --vise intense.
     --creste sensibilitatea corpului uman ca rezultat al vibratiilor noi, mult mai inalte.
     --actualmente 16 ore echivaleaza cu 24 de ore, Timpul se contracta.
     --corpul fizic a inceput sa se schimbe, se creaza un nou corp de Lumina.
     -- cresc abilitatile intuitive si de vindecare, dovada multimea de bioterapeuti aparuta in ultimul timp.
     --structura interna a ochiului uman se transforma in functie de noua atmosfera planetara si cresterea luminozitatii.
     --activarea capacitatilor latente a fiintelor, noii nascuti avind capacitate telepatica mult marita.
     --toate bolile incurabile ale sec . XX vor dispare, inclusive SIDA si cancerul.
     Noi informatii despre anul 2012 ne sunt aduse la cunostiinta de Proiectul Montauk.
In cadrul acestui proiect, s-a construit pe baza unor informatii din surse extraterestre, un dispozitiv cu ajutorul caruia diferite persoane puteau fi trimise in Timp si puteau descrie ceea ce vedeau.
     Cei care au fost, relateaza ca anul 2012 este ca un zid abrupt peste care nu au putut trece pentru a vedea ce se va intimpla pina in anul 10.000 D.C.
     Ceea ce se afla dincolo de 2012 este ascuns perceptiei noastre la ora actuala, desi nivelul constiintei umane se eleveaza pe masura ce ne apropiem de acel prag de trecere in a 4-a Dimensiune, adica o vibratie mult superioara.
     Acest lucru va revela tuturor fiintelor faptul ca nu suntem cu nimic separati de Creator.
Crestinii numesc acesta "Revenirea in Glorie" , si este vorba mai mult de o stare interioara a constiintei, nu de o fiinta care vine in carne si oase.
     A 4-a Dimensiune e plina de Viata, si acolo predomina Compasiunea, Intelegerea si Iubirea.
     La nivel de planeta asistam in primul rind la inceputul inversiunii Polilor magnetici, ceea ce se intimpla o data la 13 .000 de ani, deci de doua ori intr-un Mare Ciclu Cosmic de 26.000 de ani.
     In ultimii mii de ani, liniile de cimp magnetic ieseau din Polul Sud si intrau pe la Polul Nord.
     Acum, oamenii de stiinta observa ca acest cimp magnetic stabil, incepe sa se schimbe, sa slabeasca. In ultimul secol, slabirea a fost de 10-15%, dar in ultimii ani s-a accelerat mult.
     Geofizicianul francez Gauthier Hulot afirma ca acest cimp, in Atlanticul de Sud si in America de Sud, este cu 30% mai slab.
     Dr. Garry Glatzmaier, profesorul de Fizica Pamintului la Universitatea California din Santa Cruz, afirma ca miezul metalic lichid al planetei se misca continuu, pentru a se putea raci. Aceste miscari genereaza cimpul magnetic terestru. Dar miezul se misca si in directii opuse cimpului majoritar, si care pot creste in intensitate, ducind in cele din urma la o inversare a Polilor magnetici ai planetei. Acesta inversare e precedata intotdeauna de o slabire a cimpului magnetic.
     Pentru satelitii care se afla deasupra atmosferei , cimpul magnetic planetar este singurul scut protector impotriva particulelor din vintul solar. Ei se defecteaza cind trec printr-un cimp magnetic slab.
     Iminenta inversare a Polilor ar putea fi aratata si de extinderea Aurorei Polare, care se observa numai la Polul Sud, urmind ca acum sa se extinda si asupra Atlanticului de Sud.
     Slabirea cimpului magnetic duce de asemenea la sporirea cazurilor de cancer.
     Dupa cum se stie, si pasarile folosesc pentru orientare cimpul magnetic terestru. In Suedia au disparut mii de porumbei, , in S.U.A. a disparut o intreaga specie de pelicani, iar in Carolina de Sud egretele zboara de la est la vest in loc de nord-sud.
     Columbofilii aradeni au trimis la Atena, pentru deschiderea Jocurilor Olimpice, 850 de porumbei, dintre care nu s-au mai intors decit 50. Ungaria a trimis 1500 de porumbei si s-au reintors 40.
     Alte efecte ale marilor transformari cosmice la care asistam, sunt atmosferele planetelor Sistemului Solar.
     Atmosfera lui Marte creste rapid, acum e dubla si a dus la defectarea lui Mars Observer in anul 1997.
     Luna, isi " fabrica" atmosfera proprie care acum se intinde pe o suprafata de 6.000 de km, fiind compusa din compusi ai sodiului, dupa cum declara Alexei Dimitriev, cercetator rus.
     Atmosfera Terrei se schimba si ea, in straturile superioare formindu-se un nou gaz, care pina acum nu exista.
     Venus ne arata o crestere marcanta de intensitate luminoasa.
     Jupiter sufera o modificare atit de puternica , incit s-a format un tub de radiatie ionizata, intre el si un satelit al sau , Io. De asemenea cimpul lui magnetic a crescut in intensitate de 2 ori.
Uranus si Neptun au suferit recente inversari de poli si acum isi intensifica cimpul magnetic si devin tot mai stralucitoare.
     Activitatea vulcanica pe Terra a crescut cu 500% din 1875 incoace, iar cimpul magnetic al Soarelui a crescut cu 230% din 1901.
     Conform Academiei Nationale de Stiinte din Siberia, aceste multiple schimbari se datoresc intrarii Sistemului Solar intr-o zona cosmica cu o energie mult mai intensa.
     Plasma stralucitoare de la marginea Sistemului Solar, a crescut recent de 10 ori in intensitate.
     Soarele are un cimp magnetic numit heliosfera, care inglobeaza intregul Sistem Solar.
     Cercetatorii rusi au studiat partea frontala a heliosferei, si au observat acolo plasma stralucitoare, ca si cum integul Sistem Solar a intrat intr-o zona cu o energie mult mai inalta, numita Centura Fotonica.
     Acesta energie aprinde plasma heliosferei in partea frontala, care devine mai luminoasa, mai stralucitoare. Acesta energie patrunde apoi in Soare, care o va raspindi apoi in intregul Sistem Solar, saturind spatiul interplanetar, astfel ca toate planetele vor primi un supliment mare de energie.
    
     Reincarnarea inseamna revenirea sufletului pe Pamint, intr-un nou trup, in alte conditii decit in viata anterioara-tara, familie, profesie , destin,--potrivit legilor karmice.
     Prin karma se intelege un ansamblu de cauze si efecte, potrivit carora este programat destinul uman. In viata orice om traieste intr-un anumit fel, infaptuieste diverse actiuni, bune sau rele. In alta viata, va culege ce a semanat, in sensul ca va suporta consecintele gindurilor si faptelor lui, pozitive sau negative.Acest ciclu karmic are ca scop evolutia sufletului, prin insusirea unor lectii de viata. Karma nu trebuie interpreatata ca o pedeapsa neaparat, ci ca suma unor lectii inca neinvatate pe lungul drum al sinelui catre desavirsire.
     Legea Karmei este una dintre cele 7 Legi Universale, numite si Legile Kybalionului, legi imuabile.
     Inca din vechi timpuri, in "Cartea tibetana a mortilor" se povestea despre reincarnare, iar in textile vedice "Katha Upanisad" si "Bhagavad-Gita" erau bine explicate principiile reincarnarii.  Se spune ca trupul este doar un vehicul pentru suflet, nu se indentifica cu Eul real, se degradeaza in timp, si piere, in timp ce sufletul sau spiritul nu moare niciodata, este etern, supravietuieste corpului fizic, si se poate incarna in alt corp, pentru o alta viata.
     Prin moarte, sufletul nu face altceva decit sa se debaraseze de corpul muritor degradat, ca de niste haine vechi, si se imbraca din nou, in haine noi-alt trup tinar-si se supune astfel ciclului nesfirsit de morti si renasteri.
     Cu toate ca Legea Karmei este implacabila, exista sanse de a ne elibera de ciclul ei prin atingerea unui inalt nivel de evolutie si desavirsire sufleteasca, constientizind Eul superior, profund. Astfel vom incepe sa intelegem problemele existentei pamintesti-viata, boala, batrinetea, moartea-considerate ca suferinte. Dar tocmai prin aceste suferinte sufletul evolueaza, pentru ca ele constituie cele mai bune stimulente pentru dezvoltarea facultatilor spirituale latente. Astfel ca iata, toate greutatile vietii isi au o justificare, pentru ca scopul oricarei incarnari este permanenta educatie si invatare.
     In Grecia antica, Socrate, Pitagora , Platon, crdeau in reincarnarea si evolutia sufletului, iar Misterele includeau reincarnarea in doctrina lor.
     Iudaismul, crestinismul si islamismul faceau dese referiri in cartile lor sfinte la acest subiect, cu toate ca nu recunosc oficial existenta reincarnarii.
     La inceput, in Biblie existau numeroase referiri la acest subiect, insa in Evul Mediu s-a interzis acest lucru, suprimindu-se pasaje intregi din ea, ca si din alte scrieri sfinte. Totusi au existat preocupari ale unor oameni luminati precum Origene sau ale unor societati secrete ca rozacrucianismul, francmasoneria, cabala, care mentineau vie ideea reincarnarii.
     In timpul Renasterii, Giordano Bruno era convins ca sufletul poate migra dintr-un corp in altul, iar in secolul luminilor Voltaire , scria despre aceste lucruri.
     Multi oameni luminati -Napoleon I, Tolstoi, Balzac, Goethe, Victor Hugo, Lamartine, Gauguin, Jack London, Franklin, Karl Jung, Edgar Cayce,--- au crezut cu tarie in relitatea reincarnarii, iar anumite miscari ca transcendentalismul , si-au fundametat doctrina pe acest principiu.
     In zilele noastre, multi cercetatori, oameni de stiinta, medici, terapeuti, scriitori, s-au ocupat de aceasta problema. Rudolf Steiner, Raymond Moody, Elizabeth Kubler-Ross, Francois Brune, Serghei Lazarev, Patrick Drouot, conferintele si scrierile lor au aratat existenta indubitabila a acestui fenomen atit de prost inteles de oameni. La noi in tara , Scarlat Demetrescu a explicat pe intelesul tuturor in cartea "Din tainele vietii si ale Universului" , ce este reincarnarea.
     Toti acesti autori au relatat despre cazuri de personae supuse regresiei hipnotice care au ajuns in exlporarile lor, dincolo de pragul reincarnarii actuale, astfel putindu-se corecta probleme fizice, psihice si mentale care au aparut in aceasta viata. Tot la fel se explica si sentimental de "Déja vu", pe care l-am trait multi dintre noi, adica recunoasterea unor locuri prin care nu am fost in acesta viata si intilnirea cu personae pe care nu le-am cunoscut, dar le recunoastem.
     De aceea trebuie ca noi sa ne intelegem destinul, sa ne asumam greselile, esecurile , succesele, sa ne analizam sentimentele si actiunile, relatiile cu cei din jur, pentru a ne putea echilibra spiritual, pentru a invata si evolua.
     Mediumul American Edgar Cayce facea in transa " lecturi" ale vietilor trecute ale solicitantilor, doctori de renume ca Raymond Moody, au studiat manifestarile de moarte clinica in care s-au aflat pacientii lor-asa numitele Near Death Experiences-incercind sa afle ce se intimpla cu sufletul dupa moarte. Din miile de marturii a reiesit ca imediat dupa moarte pacientii au vazut un tunel cu o mare lumina la capat, intrind astfel intr-o alta dimensiune, cea spirituala, fiind intimpinati acolo de rude, prieteni, cunoscuti, ghizi spirituali si alte fiinte de lumina, energetice, fara corp, care au murit de mult in viata terestra si au venit acum sa intimpine sufletul nou sosit si sa il indrume in noua lui ipostaza de viata. Toti pacientii au povestit despre o lume desavirsita, multa iubire si bunatate, armonie si impacare deplina.  Ajuns aici sufletul isi revede viata si face bilantul celor bune si celor rele, dorind sa repare greselile facute, fiind indrumat si pregatit intens, pentru ca in cele din urma sa revina la reincarnare intr-un alt corp si in alte conditii, in functie de scopurile evolutive urmarite.
     In acest fel se ajunge uneori ca un suflet sa doresca conditii grele de viata, corp imperfect, tocmai pentru a se maturiza si a-si plati datoriile karmice.
     In lumea spirituala fiecare suflet are memoria totala a tuturor vietilor sale anterioare, dar la reincarnare aceasta se sterge si apare o amnezie tocmai pentru a nu influienta destinul si calea aleasa de acel suflet in scopul evolutiei si desavirsirii.
     Daca nu ar fi acesta amnezie, viata noastra ar fi un iad, amintindu-ne de vieti in care am torturat, am ucis, am facut rele, lucruri care ne-ar impiedica sa ne alegem constient un alt viitor. O data am fost bogati, o data saraci, o data sfinti, o data calai, o data genii, o data idioti, o data femei, o data barbati , astfel ca sufletul mereu pus intr-o alta ipostaza invata, se desavirseste si evolueaza neincetat, ca la o scoala.
     Sufletele, dupa gradul lor de evolutie pot opta sau nu pentru destinul din noua viata in sensul ca: unui suflet mai putin evoluat, i se impune prin Legea karmei viata pe care o va duce, un suflet mai evoluat are anumite posibilitati de alegere si este indrumat, iar un suflet superior revine la reincarnare de obicei la dorinta lui pentru a-i ajuta pe oameni, reamintindu-le prin viata lui, faptele lui, invataturile lui de desavisirea la care trebuie sa ajunga.
     Sub diferitele denumiri sub care a fost cunoscuta de-a lungul timpului-metempsihoza, transmigrare, palingenezie-respinsa de religiile crestina, ebraica, musulmana, dar adimisa de toate celelalte religii, reincarnearea ramine marea redescoperire a timpurilor noastre.
     In Kabbalah creatia este compusa din cinci categorii majore ale constiintei, cinci Universuri.
     Desi le dam nume diferite ele nu sunt universuri separate, ci concentrice, unul in interiorul altuia:
     Assiyah - este lumea fizica.
     Yetzirah - este lumea emotiilor.
     Beriyah - este lumea intelectului.
     Atziluth - este lumea spiritului.
     Adam Kadmon - este sursa primordiala.
     Fiecare din aceste lumi este ca o lentila prin care obtinem o perspectiva unica a realitatii.   Kabbalah spune ca Sufletul are cinci nivele fiecare cu lumea sa, deci cinci nivele de constiinta.  Fiecare dimensiune sufleteasca are o relatie unica cu lumea sa, si fiecare relatie este vehicolul prin care ne conectam in mod misterios cu lumea respectiva. Unele aspecte ale sufletului sunt legate mai mult de aspectul nostru fizic, vizibil, altele insa locuiesc - daca se poate spune asa - in alte taramuri de constiinta.
     Un aspect al sufletului este permanent in contact cu centrul creatiei, si aceasta este legatura noastra eterna cu adevarul.
     Dimensiunile sufletului sunt - pe scurt - acestea:
     1. NEFESH - sau Lumea Actiunii.
     Acesta este nivelul sufletului care este legat de aspectul fizic. In esenta NEFESH este sufletul structurii atomice. Fiecare particula de materie are un NEFESH, fiecare piatra, fiecare planta, fiecare corp ceresc.
     In termeni umani, NEFESH se asociaza cu cunoasterea corpului fizic. Este partea noastra cea mai legata de lumea fizica, dupa moarte este aspectul sufletului care inca mai ramane in jurul fiintei decedate perioada cea mai lunga, si tot acesta este aspectul sufletului care se ocupa de purificarea care are loc dupa moarte. NEFESH este uneori numit "sufletul animal". In Zohar se gaseste o descriere frumoasa a acestui aspect: "NEFESH este miscarea cea mai apropiata de care se agata trupul, asa cum este lumina neagra de la baza flacarii de care se leaga mucul lumanarii (aspectul fizic) al carui scop si existenta este legata de acesta. Cand lumina este aprinsa aceasta lumina neagra devine un tron pe care sta lumina alba de deasupra ei (urmatorul nivel al sufletului, RUAH). Cand ambele sunt aprinse in intregime lumina alba devine un tron pentru o lumina care este mai dificil de definit, un aspect si mai inalt, NESHAMA, astfel formandu -se lumina completa.
     Astfel, desi NEFESH este partea cea mai densa a sufletului, cea mai indepartata de Sursa Divina, ea este fundatia tuturor nivelelor sufletului si cea mai asociata cu corpul fizic. Acest aspect este integral pentru viata creatiei, si virtual orice lege poate fi incalcata pentru a indeplini porunca cea mai importanta, fapta buna (mitzvah) de a salva o viata (pikuach nefesh).
Multe forme de materie fizica - cum ar fi de ex. atomii elementari, neutronii, protonii si electronii sunt compusi la nivel de suflet din NEFESH. Totusi, asa cum materia fizica se poate organiza in forme din ce in ce mai complexe de la organisme unicelulare la fiinta umana, la fel si sufletul esential formeaza aspecte si nivele mai inalte de suflet si constiinta, care sunt mai aproape, mai unite cu sursa centrala de creatie. Acest proces este cel care distinge viata omului.
     2. RUACH - sau Lumea Formarii.
     RUAH insemneaza "vant" sau "spirit". Este asociat cu constiinta elementara si cu informatia care circula prin simturile noastre. La oameni RUACH este legat de vorbire si emotii, ambele circuland in mod constant prin corpul nostru. In timp ce NEFESH este asociat cu constiinta corpului, constiinta fizica, RUACH este mai degraba corelat cu simtirea emotionala.  Spiritualitatea noastra isi are fundatia pe nivelul RUACH al sufletului. Ne "misca" pana la lacrimi un poem, o privire, o opera de arta sau un simplu moment in natura. Iubirea pe acest nivel este mai reala pentru noi, si dureaza mai mult. Intelegerea noastra despre scopul vietii si semnificatia ei depinde mult de cum si cat hranim acest aspect al sufletului nostru, RUACH.
     Hrana pentru RUACH este constituita de modul cum ne traim viata, unde ne petrecem timpul liber, si ce material asimilam prin simturile noastre. Asa cum corpul fizic este sustinut de hrana, sufletul este sustinut de experienta. In multe traditii mancarea este clasificata pe calitati, cum ar fi "cu efect stimulant", "calmant", "intaritor", "energizant", etc. Tot in acelasi mod, experientele noastre ne afecteaza spiritul.
     Atunci cand RUACH ajunge la elevarea sa cea mai inalta, ajungem la gradul de intelegere numita Ruach ha-kodesh, sau "Spiritul Sfant". Este o stare de spirit care transcende realitatea obisnuita, cu acest Spirit putand trai in alte dimensiuni ale realitatii si capata o perspectiva clara a vietii asa cum urmeaza ea sa se desfasoare. Toti profetii biblici au avut Ruach ha-kodesh, si darul profetiei este una din aspiratiile cu care se intra in contemplatie intensa in Judaism.
     NESHAMA - Lumea Creatiei.
Cuvantul NESHAMA isi are radacina in cuvantul evreiesc "nshm", care insemneaza "suflare". Acest nivel al sufletului este asociat intelegerii inalte si taramului angelic. Este o calitate clar definita in constiinta umana, si in Zohar este descrisa in felul urmator:
     "NEFESH si RUACH sunt impletite vizibil una cu alta, in schimb NESHAMA este situata intr-un loc greu de descoperit sau definit, ea avandu-si sediul in insusi caracterul unei persoane. Atunci cand o persoana se straduieste sa traiasca o viata caracterizata prin puritate, persoana respectiva este asociata cu NESHAMA Sfanta. Daca insa persoana nu se straduieste sa obtina puritatea si corectitudinea in viata, persoana este animata numai de doua grade ale sufletului, NEFESH si RUACH. Desi fiecare avem puterea de a dezvolta aspectul NESHAMA al sufletului nostru, nu stim sigur ca o vom putea face. De ex.daca ne gandim la un cuptor de olar, stim ca se cere o anumita temperatura si o anumita durata de timp pentru a obtine smaltuirea unei piese de ceramica, si daca aceste conditii nu sunt indeplinite smaltuirea nu va reusi.
     Privind lucrurile din perspectiva spirituala, focul vietii noastre este alimentat cu combustibilul dat de actiuni constiente si cu oxigenul dat de viata traita in curatenie. Ne trebuie un amestec potrivit al acestor doua conditii pentru a obtine o temperatura suficient de mare pentru a vitaliza potentialul sufletesc mai inalt, si numai dupa ce aceste conditii sunt indeplinite putem avea acces la expandarea constiintei posibila pe nivele mai inalte.
     Cu toate ca puterea noastra de a hrani nivelul cel mai inalt al sufletului nostru nu ne este garantata, se presupune ca scopul existentei umane este de a fi parintele acestui foarte inalt obiectiv.
     In Zohar scrie: "La inceput o persoana are un NEFESH". In continuare persoana devine incoronat/a cu gradul sufletesc care se sprijina pe NEFESH, respectiv RUACH. In continuare un grad superior care le eclipseaza pe celelalte - NESHAMA - se instaureaza deasupra lor, si persoana devine vrednica sa intre in Lumea care urmeaza. NEFESH nu poate exista fara ajutorul lui RUACH, si RUACH la randul sau este sustinuta de NESHANA. Acestea trei formeaza o unitate, ilustrand faptul ca viata omeneasca nu este completa fara NESHANA.
     NESHANA izvoraste insa dintr-o sursa mai elevata, spre deosebire de RUACH care porneste dintr-o sursa ceva mai putin subtila. Cand insa aceste doua surse se unesc, apare o stralucire celesta care se numeste "Lampa". In Proverbe scrie "Lampa Divina este NESHANA umanitatii". In multe aspecte NESHANA reprezinta un aspect esential al creatiei, fiind un aspect al sufletului care este in contact direct cu Sursa Divina a Vietii. Prin NESHANA si prin nivelele si mai inalte ale sufletului omul se manifesta ca partener al Divinitatii in actiunea de creatie continua.
     NESHANA este de esenta pura; ea nu poate fi murdarita, si cand omul moare, ea se intoarce imediat la Sursa ei Divina.
     CHAYA - Lumea Emanatiei
Mai sunt doua aspecte ale sufletului, mult mai rafinate si mai subtile. CHAYA, sau Esenta Vitala, este atat de eterica incat are prea putina legatura cu corpul fizic si traieste mai mult pe alte planuri de constiinta. Este mult prea subtila pentru constiinta noastra, si putem face contact cu acest nivel numai atunci cand intram in stari mistice de constiinta. In acele rare momente cand simtim constiinta contopirii stropilor de apa cu Oceanul, sau Lumina stralucitoare a Uniunii pure de constiinta, noi de fapt atingem constiinta aspectului CHAYA.
     Nu se pot spune multe despre acest nivel sufletesc, in afara de faptul ca el reprezinta cel mai inalt nivel accesibil constientizarii fiintei umane. Acesta este nivelul cunoscut in Kabbalah ca "Intelepciunea", sau Chochma, care este sursa Intelegerii de orice fel (Binah).
     Iluminarea in Iudaism - sau contopirea cu Fiinta Divina (devekut), se face pe nivelul sufletesc CHAYA.
     Acest lucru este ceva prea subtil pentru a fi descris, si prea luminos pentru a fi continut de orice fel de concept.
     YEHIDAH - Lumea Vointei.
     Aspectul sufletesc care este cel mai conectat cu sursa Fiintei este numit YEHIDAH, care insemneaza Unitate. Este punctul central al Sufletului, si astfel dispare in infinitul Creatiei. Se spune ca acest aspect al sufletului este conectat direct la Esenta Divina, ca nu este "cu noi", ci ca de fapt noi suntem in permanenta "cu el" , deci nu ne pierdem niciodata de el.
     Aici este punctul unde se dizolva orice dualitate, si intelegerea lui este ceva prea subtil pentru constiinta umana. YEHIDAH este legatura noastra finala cu Divin-itatea, partea din noi care nu este niciodata separata de Divin. Cand nu mai avem alta perspectiva, amintirea faptului ca sufletul nostru este si acest aspect, YEHIDAH - care este conectat permanent la perfectiune, ne poate ajuta sa trecem prin orice fel de necazuri sau dificultati.
      PROGRAMUL unui STIL DE VIATA APETISANT
     L.L.P. – Luscious Lifestile Program
     Jasmuheen
     UN PROGRAM de 8 PASI: 8 PASI la 8 HZ catre PARADIS
     Combinarea L.L.P. si a Codurilor ne schimba Biocâmpul Personal la o rezonanta de 8 hrz. Pamântul bate la 8 cicluri pe secunda, adica 8 hez, asa cum este determinat de rezonanta fundamentala Schumann. Ce este aceasta? Ei bine, în spatiu, undele electromagnetice salta de pe suprafete conductive. Asa sunt traversate distantele lungi de undele radio. Înconjurând Pamântul, exista un complex cu multe straturi de particule încarcate, numit ionosfera, care actioneaza ca un reflector pentru semnale radio de lunga frecventa. Conductivitatea ionosferei se schimba permanent, ca raspuns la emanatiile solare: flacari, pete solare si unde de multe frecvente.
     Unele dintre aceste unde înconjoara ionosfera, iar altele înconjoara Pamântul, formând doua sfere conductoare concentrice în jurul unui volum închis. Aceasta creeaza o unda între cele doua starturi. E nevoie de 1/8 dintr-o secunda pentru a înconjura circumferinta Pamântului la viteza luminii, astfel ca rata pulsului pamântesc este de 8 cicluri pe secunda sau 8 herti. Alt aspect a acestei diferente în încarcatura electromagnetica dintre ionosfera si Pamânt, sunt loviturile de fulger, care se petrec în numar mare tot timpul în jurul Pamântului.
     Astfel ca rata de bataie de inima a Pamântului este 8 hz. 8 hz este ritmul undelor cerebrale alfa, atunci când ambele emisferele sunt perfect sincronizate. Aceasta trezeste cele 90% din creier care nu sunt folosite în mod normal. Constienta obisnuita opereaza de la 14 la 40, iar cele 10% care functioneaza apartin în general emisferei drepte.
     Albert Einstein spune în faimoasa sa Teorie a Relativitatii Generale ca daca celelalte 90% pot fi activate, formula sa clasica, e = mc2, va deveni e = mc4. El spune ca corpul se va transforma în energie pura daca cei 8 hz pot fi mentinuti. Acesta este cunoscut precum corpul Curcubeu sau corpul de Diamant în termeni esoterici. Stiinta a demonstrat acum ca cei 8 hz nu pot fi blocati de orice metal electromagnetic ecranator sau chiar de un vid triplu. Se roteaza în spatiul virtual.
     Cum ajungem la aceasta stare de dezvoltare mentala? Raspunsul este stilul de viata, felul în care ne petrecem fiecare moment al fiecarei zile.
     Calitatea si cantitatea sanatatii si fericirii pe care o experimentam este un rezultat direct a cât de bine acordate sunt Biocâmpurile noastre Personal si Social. Acesta este jocul prosper si nu doar cel de supravietuire. Este folosirea postuli de potential complet care canalizeaza aceste raspunsuri la întrebari automat, precum „cine sunt eu, ce fac aici?” si asa mai departe.
     În Stiinta Biocâmpului nu exista misticism în creatie. În aceasta stiinta, teologia si cosmologia merg alaturi, iar revelatia Divina, experienta Divina ca încântarea Divina si tot ceea ce se spune despre ea în Scripturi, pot cu totii sa le obtina. Reteta 2000 ne ofera experienta iubirii, sanatatii, bogatiei si multe altele.
     Stiinta Biocâmpului este cheia. Nu o stiinta limitata a carei cercetatori folosesc doar 10% a capacitatii creierului lor – ci Stiinta Luminii Superioare care ne învata cum sa ne acordam câmpurile. Exista legi care pot fi aplicate si experimentate personal, însa trebuie sa dezvoltam o anumita sensibilitate pentru a face acest lucru. Acesta este un beneficiu imediat al Programului unui stil de viata apetisant în 8 puncte, deoarece reteta functioneaza astfel….
     PROGRAMUL unui STIL de VIATA APETISANT consta în efectuarea zilnica a
     MEDITATIEI;
     RUGACIUNII;
     PROGRAMARII;
     DIETEI VEGETARIENE;
     EXERCITIULUI;
     SERVICIULUI;
     TIMP ÎN TACERE ÎN NATURA;
     FOLOSIRII de ÎNCANTATII, MANTRE si CÂNTECE DEVOTIONALE. 

    
     L.L.P. – PASUL 1 – MEDITATIE:
     Meditatia este cunoscuta de mult timp ca fiind o metoda de de-stresare si ca aduce pacea interioara si exterioara. Ne acordeaza de asemenea si ne deschide canalele pentru comunicarea Biocâmpului Dimensional. Meditatia ne poate reîncarca Biocâmpul Personal atunci când ni se descarca bateriile, permitându-ne sa ne racordam la o sursa infinita de energie care sustine toate câmpurile si este atrasa prin Biocâmpul Dimensional.
     Exista multe tehnici de meditatie valoroase, care, atunci când sunt practicate regulat, vor obtine o schimbare profunda si de durata în rezonanta Biocâmpului Personal. În esenta, meditatia este concentrare pura si perfecta asupra unui punct pur si perfect. Cere-i DOW-ului tau sa-ti aduca instrumentele si/sau învatatorul de meditatie perfecte. Meditatia zilnica ne mentine curati, eliberati de atasamente si acordati la o frecventa mai rafinata. Ne permite sa ne acordam-fin si sa controlam semnalele pe care le emitem si controleaza constant experientele noastre de viata, creând realitatea asa cum dorim noi sa fie.
     Meditatia este esentiala pentru a construi o punte între lumea fizica, care cuprinde Biocâmpurile noastre Personal, Social si Global, si lumea non fizica a tarâmurilor superioare ale Biocâmpului Dimensional. În aceste tarâmuri putem câstiga accesul clar la întelepciune si cunoastere. Este apoi important pentru noi sa le permitem întelepciunii si cunoasterii sa se manifeste în viata noastra de zi cu zi, care în schimb nu afecteaza numai Biocâmpul nostru personal, ci de asemenea si pe cel Social, Global si Dimensional.
     Detalii despre meditatie, acordarea Biocâmpului Personal si întelegerea corpurilor noastre ca fiind un sistem de energie, se gasesc în cartea mea, În Rezonanta. În mod simplist, ceea ce clasificam ca fiind meditatie, poate fi prezentat în compartimente de sapte aplicatii de baza, toate rafinându-ne Biocâmpul Personal. Ele sunt de importanta egala si pot fi enumerate astfel:
     - Acordarea prin tehnicile Bio-Stiintei.
     - Marirea sau deschiderea FORTEI DOW.
     - De-programarea si re-programarea Biocâmpurilor Personal de Grup si Planetar.
     - Accesarea si decodarea informatiilor personale din Biocâmpul Dimensional.
     - Controlarea viselor si calauzirea – explorarea Biocâmpului Dimensional.
     - Accesarea memoriei celulare din câmpuri.
     - Experimentarea iubirii neconditionate, bucuriei si extazului.
     1. ACORDARE: Primul aspect sau „utilizare” a meditatiei pentru acordarea Biocâmpului Personal este controlul frecventei, iar în Stiinta Biocâmpului se obtine prin tehnici de respiratie, lumina si sunet. Acestea ne permit:
     - De-stresarea cu naturalete si usurinta.
     - Marirea sau crearea sentimentelor de pace interioara profunda si de liniste.
     - Marirea raportului de lumina din câmpurile noastre de energie si astfel sa ne acordam la pulsul Biocâmpului Dimensional.
     - Curatirea tuturor structurilor celulare de „rugina”, poluanti, memorie sau emotii negative.
     - Vindecarea structurii celulare si eliminarea bagajului emotional negativ.
     - Regenerarea celulelor, astfel creându-se sanatatea vibranta, radianta.
     - Crearea BIO-SCUTURILOR.
     Program DOW: „Cer DOW-ului meu sa ma aduca în echilibru perfect la toate nivelurile fiintai mele acum. Asa sa fie. Asa sa fie. Asa sa fie.”
     Prin folosirea tehnicilor Biocâmpului în meditatie, chakrele coroanei, de baza si de înaltare urmeaza acordarea, asa cum face si hipotalamusul, care este televizorul nostru interior.  Glandele noastre pituitara si pineala urmeaza de asemenea rafinari subtile sau mai intense, în functie de capacitatea noastra de a gestiona noile frecvente. Atunci când aceste glande sunt acordate la o frecventa de 8 hz, ele maresc producerea de nectar Amrita si de fluid pineal, o substanta cunoscuta ca stimuleaza extazul undelor cerebrale. Deseori se formeaza un grilaj începând cu chakra înaltarii, de la spatele capului, deoarece primeste majoritatea descarcarilor (downloads, n.t.) DOW, iar grilajul conecteaza astfel aceasta chakra la centrii energetici care se afla între omoplati. De aceea, multi initiati se plâng de disconfort în aceasta zona, pe masura ce se acordeaza la innernet (reteaua interioara, n.t.).
     Asa cum am scris în cartea mea, În Rezonanta, în capitolul despre „Crearea Corpului de Lumina”, aceasta determina multe efecte fizice. Felul în care ne acordeaza DOW la innernet depinde atât de instruirea din vietile noastre anterioare, cât si de Amprenta Divina din viata noastra actuala, însa, totusi, toate reglarile de grilaj innernet sunt bazate pe principiile Biocâmpurilor si a Stiintei Luminii Superioare.
     În mod simbolic, lumina este cunoastere, iar în idiogramele chinezesti ming, sintetizeaza lumina soarelui si lumina lunii, iar pentru chinezii budisti are întelesul de „iluminare”. În Islam, En Nar, (lumina) este aproape identica cu Er-Ruh sau Spirit. În Kabala, lumina raspândeste (Lar) din punctul primordial care a creat spatiul.
     „Sa se faca lumina” vine din cartea Genezei si înseamna sa se aduca ordine în haos, deoarece lumina urmeaza întotdeauna dupa întuneric, în ordinea manifestarii cosmice, ca si în cea a iluminarii interioare. Este de asemenea interesant de observat ca toate Scripturile povestesc despre lumi de întuneric si lumina.
     2. FORTA DOW: A doua utilizare a meditatiei este pentru deschiderea catre FORTA DOW. Cea mai buna cale de a mari FORTA DOW si de a ne racorda la calauzirea Sa perfecta este prin a fi tacuti, acordându-ne prin respiratie, mantre si lumina alba si cerând DOW-ului nostru sa ni se arate. Deoarece avem liber arbitru, nu ne va fi acordata nici un fel de calauzire, daca aceasta nu este ceruta. Acesta este legea STIINTEI BIOCÂMPULUI. Daca nu cerem, nu putem primi.
     A fost din totdeauna un aspect al societatii Occidentale ca oamenii sa caute raspunsuri în afara lor - sa se uite la parinti, rude, biserici sau guverne pentru a le spune cum sa-si traiasca vietile. Cu toate acestea, în Stiinta Biocâmpului, noi recunoastem ca pastram în memoria celulara toate raspunsurile întrebarilor noastre.
     Program DOW: „Îi cer DOW-ului meu sa mi se arate în toata gloria Sa, sa ma vindece, sa ma iubeasca si sa ma hraneasca, astfel încât sa pot fi în starea mea perfecta. Asa sa fie. Asa sa fie. Asa sa fie.”
     3. DE & RE-PROGRAMEREA: Al treilea aspect al mediatiei este timpul tacut pe care ni-l ofera pentru a ne de-programa si re-programa diversele Biocâmpuri. Acesta este o parte foarte valoroasa a timpului nostru de meditatie/contemplatie, deoarece ne permite sa audiem si sa stergem casetele interioare si ne permite sa cream realitatea pe care o dorim.
     Timpul petrecut în contemplatie, în care ne evaluam toate tiparele de gândire si actiune, ne va da timp pentru a rescrie si introduce noi programe pentru baza de date a memoriei noastra constienta si subconstienta, care, în schimb, afecteaza frecventa Biocâmpului nostru Dimensional.
     4. ACCESAREA SI DECODAREA INFORMATIILOR DIN BIOCÂMPUL DIMENSIONAL: Din cercetarea mea, practicarea meditatiei si comunicarea în cadrul Biocâmpului Dimensional, am ajuns sa înteleg ca noi pastram în interiorul Corpului nostru de Lumina, propria noastra Amprenta Divina pre-codata. Aceasta Amprenta Divina este ca o matrice de lumina vie care mentine nu numai scopul destinului nostru si rolul nostru în aceste timpuri, ci si Planul mai Mare sau Celest – destinul pre-stabilit al umanitatii colective. Prin urmare, suntem atrasi între noi ca magneti (în functie de vibratiile si semnalele pe care le emitem) pentru a ne putea îndeplini rolurile la unison si în armonie.
     Atunci când lucram cu FORTA DOW, ghidul nostru este întotdeauna bucuria. Atunci când simtim bucurie, suntem pe calea cea buna. Atunci când am dezvoltat o calauzire DOW clara, vietile noastre înfloresc si-si manifesta scopul. Pe masura ce ne rafinam mai departe Biocâmpul Personal, si experimentam Biocâmpurile Dimensionale, devenim mai altruisti si dorim sa lucram pentru binele întregului si nu numai pentru cel individual. Aceasta este o parte naturala a acordarii Biocâmpului Personal.
     5. CONTROLAREA VISELOR: A cincea utilizare a meditatiei este de a curata locul pentru vise. Daca petrecem timp în contemplatie înainte de a adormi, vorbind cu noi însine despre ziua care a trecut sau despre viata în general, mintea subconstienta nu va trebui sa mai aduca în atentia noastra – prin vise – toate problemele nerezolvate de care trebuie sa ne ocupam. Acest lucru ne ofera timp si spatiu pentru a explora Biocâmpul Dimensional si sa ne bucuram de experientele corpului asa cum ne calauzeste DOW-ul nostru – cel mai bun ghid inter-dimensional pe care îl avem.
     6. ACCESAREA MEMORIEI CELULARE: O a sasea utilizare a meditatiei este accesarea memoriei celulare din Biocâmpurile noaste Personal si Dimensional. Aceasta curge din „înalturi”, deoarece tot ceea ce na trebuie pentru a ne îndeplini rolul destinat este pastrat în interiorul nostru.
     Program DOW: „Cer DOW-ului meu sa-mi reveleze acum clar, într-o forma pe care s-o înteleg perfect, orice informatie de care am nevoie, din orice viata – trecuta, prezenta sau viitoare – care sa ma ajute sa-mi îndeplinesc rolul meu în Planul Paradisului.”
     7. EXPERIMENTAREA EXTAZULUI SI A IUBIRII NECONDITIONATE: O a saptea modalitate de utilizare a meditatiei, este de a experimenta iubire neconditionata, bucurie si extaz. Un singur moment în care te simti iubit complet este suficient de puternic pentru a crea dependenta pe viata. Aceasta este o stare de constienta care ne duce dincolo de minte si simturi. Unica constienta de dobândit este „sindromul timpului pierdut” – disparem undeva în meditatie profunda, iar dupa, ne amintim de sentimente intense de iubire si extaz. Ne simtim realiniati, dilatati si plini de o pace profunda.
     Pentru mine, extazul poate fi comparat cu a fi lovit de fulger. O raza de energie super-încarcata, care strapunge cumva prin câmp, imprimând totul cu stralucirea sa. Chiar nu exista cuvinte pentru a descrie frumusetea acestei Splendori Supreme atunci când ne acopera si ne îmbratiseaza. În Stiinta Biocâmpului, Splendoarea Suprema este o radiatie naturala a FITNESS-ULUI pentru PATRU CORPURI.
     A fi în acest câmp, înseamna topirea pâna la centrul nostru si ne lasa fara cuvinte. Pe masura ce sentimentele se aprind în interiorul tau, apare o senzatie asemanatoare luminilor dintr-un pom de Craciun, care se aprinde într-un impuls de pâlpâieli electrice ce ne inunda celulele, hranindu-le pâna când nu mai vor nimic. Nici un alt sentiment nu este atât de satisfacator. Iar apoi vine tacerea. Pe masura ce un sentiment de extaz ne copleseste, putem doar sa acceptam Gratia. A fi atât de iubit si exaltat dintr-o data, pâna când tot ceea ce suntem este iubire – acesta este extazul câmpurilor în cadrul acestei zone.
     În meditatie se încorporeaza deseori tehnicile de respiratie, lumina si sunet si, de asemenea, se foloseste imaginatia, care deschide usile catre Stiinta Biocâmpului Dimensional.

     EXERCITII DE MEDITATIE:
     A – RESPIRATIE: Respiratie folosind narile alternativ
     Exista multe tehnici diferite de respiratie, iar respiratia prin alternarea narilor creeaza echilibru si este o acordare perfecta atât pentru Biocâmpul nostru Personal, cât si pentru Biocâmpul Dimensional. Ne încurajeaza de asemenea sa învatam sa respiram total si egal, prin fiecare nara.
     Respiratia prin alternarea narilor intentioneaza sa produca acelasi rezultat în meditatiile noastre, si anume, sa obtina echilibrul în toate. Vei observa ca preferi una dintre nari.
     În Stiinta Biocâmpului, în mod simbolic, soarele este corelat cu nara noastra dreapta, iar luna cu cea stânga. Canalul drept, de la baza coloanei vertebrale, este în mod traditional cunoscut ca pingala, care este rosu. Poarta respiratia din nara dreapta, care e de energie solara, masculina si activa. Canalul stâng este mentionat ca ida, însemnând „împrospatare” si este galben pal sau alb. Respiratia pe care o poarta de la nara stânga este de energie lunara, feminina, racoritoare. Asadar, în Stiinta Biocâmpului, nemurirea si moartea sunt corelate simbolic cu nara dreapta, respectiv stânga.
     Fiind asezat în meditatie, poate vei dori sa experimentezi respiratia prin alternarea narilor, împreuna cu folosirea mantrelor.
     Respiratia DOW: A SIMTI RITMUL DOW-ului TAU:
     - Stai în tacere si muta-ti focalizarea pe spatiul din spatele respiratiei tale.
     - Respira profund din chakra sacrala, imaginându-ti ca absorbi energie de la aceasta sursa a soarelui interior central. Continua sa respiri fin, adânc si conectat, fiecare inspiratie fiind conectata cu fiecare expiratie – fara pauza.
     - Mentine acest ritm de respiratie circulara – numarând 7 la inspiratie si 7 la expiratie, pâna când stabilesti ritmul, apoi relaxeaza-te si concentreaza-te din nou pe acea forta subtila din spatele respiratiei tale – DOW-ul tau.
     Respiratia IUBIRII: A SIMTI si A TRIMITE IUBIRE:
     - Închide ochii, respira adânc de câteva ori si relaxeaza-te.
     - Imagineaza-ti ca inima ta este o usa deschisa si ca inspiri iubire prin inima din tarâmurile interioare, mai înalte ale Biocâmpului Dimensional.
     - Inspira si imagineaza-ti ca absorbi energia iubirii pure si neconditionate, direct din inima Fortei Supreme a Creatiei – Computerul Cosmic.
     - Incanteaza pe masura ce inspiri: „Eu sunt iubit.”
     - Pe masura ce expiri, incanteaza: „Eu iubesc.”
     - Pe masura ce expiri, imagineaza-ti cum iubirea pura curge prin inima ta în fiecare celula a corpului tau.
     - Repeta aceasta de 5 ori înainte de a mai face vreo meditatie.
     - Fii foarte prezent în corpul tau, simte cum celulele raspund atunci când le umpli cu iubire.
     - Aceasta meditatie poate fi facuta în orice situatie, stând în picioare, stând jos sau culcat, în public sau în particular. Acordeaza toate Biocâmpurile simultan.
     Acesta este respiratia IUBIRII DOW. DOW-ul ne hraneste la toate nivelurile. Prin respiratia si concentrarea noastra asupra sa, Îi simtim ritmul de iubire.
     B – OBICEIUL DE A MEDITA:
     INTENTIE: A-ti lua angajamentul fata de tine însuti ca vei trai viata la potentialul maxim într-un fel care îi onoreaza pe toti.
     ACTIUNE: Începe un program zilnic de meditatie – 30 de minute în fiecare dimineata si seara. Cercetarea demonstreaza un efect înzecit fata de o singura meditatie pe zi. Daca meditezi deja dimineata si seara, atunci fa ca fiecare zi sa fie o meditatie lunga, prin mentinerea focalizarii pe energia din spatele respiratiei tale. Acest lucru te va acorda la un nivel mai adânc de constienta.
      Rezultat: Constienta marita a DOW-ului tau, plus pace interioara, somn si sanatate îmbunatatite. Meditatia promoveaza detasarea, abilitatea de a actiona cu calm, decât a reactiona din emotii.
     Program Download DOW: Îmi dedic viata pentru a fi o forta pozitiva si armonioasa pe planeta Pamânt.
     C – DESCARCAREA NUMELUI DOW-ului NOSTRU:
     Numele din Stiinta Biocâmpului, ca si mantrele, poarta vibratii specifice, iar folosirea numelor DOW-ului nostru îi stimuleaza radiatia prin Biocâmpul nostru Personal.
     - Cere-i DOW-ului tau sa-si reveleze numele, prin incantarea continua:
     „Eu sunt Fiinta Suprema ________.” Apoi asteapta sa primesti un nume. Îl vei recunoaste atunci când inima va simti o mare bucurie si îl vei simti intuitiv potrivit pentru tine.
     - Incanteaza numele DOW-ului tau în continuu si simte cum raspund celulele tale.
     În Stiinta Biocâmpului, sensibilitatea de a simti celulele noastre cum raspund provine din acordarea Biocâmpului Personal si prin aplicarea L.L.P.; toata schimbarea se bazeaza pe iubire.
   Flexibilitatea ne ofera mult mai multe decat pasivitatea sau rezistenta; folosindu-ne activ de tot ceea ce se iveste, imbratisand chiar si situatiile cele mai dureroase, putem sa ne rezolvam dificultatile in mod eficient,pe masura ce le privim ca fiind toate o forma de antrenament spiritual.
     Intotdeauna urmeaza ceea ce ti se cere sa accepti.
     Urmeaza si intoarce lucrurile astfel incat sa fie bine. (Robert Frost)

     In comparatie cu rezistenta rigida, flexibilitatea implica o acceptare pragmatica a momentului prezent - acceptarea a noi insine, a celorlalti, si a situatiei prezente. Acest lucru nu implica deloc o toleranta pasiva a ceea ce nu ne place si nici nu insemneaza ignorarea injustitiilor sau permiterea victimizarii.
     Flexibilitatea cere o stare de constiinta alerta si expansiva, care nu insemneaza doar "a ne lasa dusi de curent", ci a imbratisa si a ne folosi de fiecare curent, in mod constructiv. Stapanind aceasta lege, putem transforma obstacolele in trepte si problemele in sanse; atunci cand vanturile puternice bat, nu numai ca acceptam si toleram aceste vanturi, ci inaltam chiar mori de vant !
     Legea Flexibilitatii poate sa apara la inceput nerealista si idealista, aducand in discutie o varietate de intrebari cum ar fi "dar daca suntem atacati pe strada sau se intampla o tragedie unei fiinte iubite? Cum "imbratisam" asa ceva?" Asemenea intrebari sunt cinstite si importante, insa raspunsul se rezuma in esenta la aceasta: in lume exista atat placere deosebita cat si durere mare si injustitie. Atunci cand ceva dureros se intampla unui grup de persoane, unii dintre ei rezista mental aflandu-se in shock total, refuz si teroare. Ei sunt cei care sufera cel mai grav, cum se intampla cu copacii cu crengi rigide care sunt rupte de vant. Altii din acelasi grup de persoane in schimb isi vor fi cultivat abilitatea de a fi maleabili, de a accepta si trai situatia complet, pastrand in gand imaginea de ansamblu, cu perspectiva faptului ca asa se prezinta lucrurile. Ei isi accepta emotiile si le exprima in intregime, dar la fel ca ramura care se indoaie nu se rup ci isi revin inapoi. Nefiind impiedicati de rigiditate mentala sau de ideea de rezistenta, ei pot raspunde in mod eficace si creativ. Mare putere este ascunsa in flexibilitate. Cu ea, invatam sa tratam soarele si ploaia, caldura si frigul, ca egali. Simtim cum in viata intampinam mai putina durere, mai putina lupta, atunci cand in loc sa rezistam raspundem; tratam durerea ca pe o incercare si ne folosim de ea cat putem de bine, chiar si numai pentru a invata ceva prin ea.
Am vazut odata un mesaj glumet pe o masina, care poate exemplifica Legea Flexibilitatii: "daca nu-ti place cum conduc, da-te la o parte de pe marginea drumului!" Daca cineva vine in viteza catre noi pe calea vietii in loc sa ne gandim "nu este corect, nu are voie sa faca asa ceva!" mai mult ne ajuta sa folosim Legea Flexibilitatii sarind imediat la o parte, si considerand eventual situatia ca un test de viata menit sa ne verifice reflexele.
     Artele martiale Aikido si T'ai Chi, care reflecta si intruchipeaza Legea Flexibilitatii sunt fondate pe "ne-rezistenta". Cand esti impins, trage; cand esti tras, impinge; si cand o forta vine in calea ta, da-te la o parte. Toatele lucrurile sunt spre binele nostru mai inalt, daca stim sa ne folosim bine de ele.
     Atunci cand privim viata numai din punctul nostru personal de vedere, cu mentalul conventional, cu siguranta nu ne vom simti prea "recunoscatori" pentru unele evenimente, cum ar fi probleme financiare sau o gripa. Aceasta lege ne spune totusi sa ne largim viziunea dincolo de noi insine pentru a vedea imaginea in ansamblu astfel incat sa putem aprecia cum fiecare intamplare, chiar daca ne-a aparut pozitiva sau negativa la timpul respectiv serveste ca o sansa de a deveni mai puternici in Spirit. Stresul apare atunci cand mintea rezista la ceea ce ne prezinta viata - pot fi situatii, persoane, sau emotii. Fraze de tipul "As fi vrut..." sau "Ei (n-)ar fi trebuit sa..." reflecta starea de rezistenta in fata a ceea ce este.
     Atunci cand privim insa tot ceea ce intalnim ca fiind o lectie potentiala care cu timpul s-ar putea sa ne faca mai puternici, mai inteligenti sau mai intregi, trecem de fapt peste asteptarea sau judecata facuta "despre" ceea ce este si imbratisam in schimb viata.
Viata s-ar putea sa nu fie corecta intotdeauna din punctul de vedere al mentalului limitat dar privind lucrurile dintr-o perspectiva mai larga legile spirituale isi mentin adevarul. Flexibilitatea implica formarea unei atitudini de genul "Ok, aici sunt si acesta sunt; am sa ma straduiesc sa actionez cat pot de bine in aceasta situatie". Asa cum fiecare posibilitate contine si probleme, tot la fel fiecare problema aduce cu sine si o posibilitate.
     Rugaciunea Serenitatii (seninatatii) folosita de Alcoholics Anonymous reflecta Legea Flexibilitatii: "Da-mi seninatatea de a accepta lucrurile pe care nu le pot schimba, curajul de a schimba ceea ce pot, si intelepciunea de a cunoaste diferenta".
     Flexibilitatea ne permite sa ne bucuram de situatii care in alte conditii ne-ar face nefericiti, cum ar fi o schimbare in finante sau sfarsitul unei relatii. Uneori flexibilitatea insemneaza ca trebuie sa fim atenti la ambele parti dintr-o problema sau eveniment dar sa ne concentram pe partea cea mai buna din orice situatie. De exemplu, oricat de dureroasa ar fi o ruptura intr-o relatie, ea face loc pentro o noua sansa, pentru o noua iubire.
     Pisicile sunt maestre in arta flexibilitatii: atunci cand o pisica vrea sa treaca printr-o usa si cineva ii blocheaza trecerea ea incearca sa mearga la inceput intr-o directie, apoi in cealalta, si din nou in cealalta; este persistenta dar stie si cand sa se opreasca, sa se relaxeze si sa astepte alta sansa. La fel ca si pisicile nici noi nu avem nevoie sa ne irosim energia rezistand sau devenind iritati din cauza unor circumstante pe care n-avem cum sa le evitam.
     Flexibilitatea insemneaza acceptare totala si neconditionata a ce suntem, cu cine suntem si ce facem in acest moment, pe masura ce invatam si crestem si ne folosim eficient de ceea ce este in fata noastra. Acest lucru poate necesita o schimbare de atitudine, desi nu neaparat o schimbare de comportament. Daca ne dam seama atunci cand criticam pe altii sau le punem porecle, trebuie sa ne dam seama ca si in ceea ce ne facem noua insine trebuie sa ne acceptam si sa ne oferim iertarea pentru greselile facute.
     Flexibilitatea inseamna a ramane adaptabil; la fel ca apa luam forma recipientului in care intram, si care este "momentul prezent". Ne deschidem vietii la orice nivel putem sa o facem.
     Legea Flexibilitatii este paralela cu Legea Perfectiunii insa are scopul si accentul pus pe lucruri putin diferite. Practicand Legea Flexibilitatii ramanem deschisi pentru experimentare mai degraba decat sa evitam inaltimile si adancimile. Traim mai plenar.
     Putem aplica legea flexibilitatii in serviciu, in relatiile noastre, sau in orice alt aspect din viata noastra de fiecare zi. Eliberati de nevoia de a rezista invatam arta fericirii fara motiv. Stapanind aceasta lege le-am stapanit pe toate.
     Urmatoarele exercitii pot sa ne ajute sa obtinem alinierea cu Legea Flexibilitatii prin experimentare si aplicare directa.
     Experienta Flexibilitatii
     Acest exercitiu se face cu un partener si ofera experienta fizica a acceptarii asa cum este ea aplicata in artele martiale de gradul cel mai inalt, ca dealtfel orice situatie din viata de fiecare zi:
Stam in pozitie naturala, cu picioarele departate cat latimea umerilor, si intindem un brat inainte.  Rugam partenerul de exercitiu sa ne prinda usor de incheietura mainii sau de antebrat si sa ne traga inainte, ca si cum ar vrea sa mergeti undeva impreuna.
     In timp ce partenerul ne trage de brat facem un pas inainte pentru a ne mentine echilibrul si rezistam tragand invers, catre noi. Examinam senzatia pe care o avem atat din punct de vedere fizic cat si din punct de vedere emotional.
     Rugam partenerul sa repete actiunea, si de data aceasta imediat ce el sau ea incepe sa ne traga de brat facem doi pasi inainte si impingem usor partenerul in directia in care ne tragea. Cu alte cuvinte, in loc sa rezistam fortei, ne aliniem cu ea, si ne-o insusim. Examinam iarasi senzatia pe care o avem atat din punct de vedere fizic cat si din punct de vedere emotional. De aceasta data nu am acceptat tragerea partenerului in sensul de supunere resemnata sau toleranta pasiva si nici nu am facut nimic activ impotriva ei; ci mai degraba am folosit-o noi insine.
     Dupa ce schimbam rolurile cu partenerul ne comparam impresiile.
Aplicarea Legii Flexibilitatii.
     Ne gandim la situatiile sau incidentele in care manifestam tendinta de a ne lupta sau de a rezista.
     Ne gandim cum am putea aplica flexibilitatea pentru a imbratisa si a merge impreuna cu fortele din viata noastra.
     Observam reactia noastra atunci cand incepem sa ne contractam, sa ne stresam, sa rezistam, sa ne retragem, sa "inghetam" sau sa ne luptam intr-o situatie sau incident. Ne punem intrebarea: "cum ar fi daca as merge activ cu aceasta forta, si as folosi-o pentru mine" ?
   Echilibrul ni se aplica pe nivel cosmic, biologic si personal -
corpului nostru, mentalului si emotiilor-amintindu-ne ca orice
facem poate sa fie prea mult sau prea putin, si ca daca
pendulul nostru intern merge intr-o parte, el se va intoarce
inevitabil si in partea cealalta.
     Atunci cand faci din doua una, si cand faci exteriorul la fel ca
interiorul, si ce e sus la fel cu ce este jos; cand faci in asa fel
incat barbatul si femeia sa fie una, atunci vei intra in Imparatia Divina.
(din "Evanghelia dupa Toma").

    
     Daca Gravitatea este liantul care mentine Universul din a se imprastia, echilibrul se poate spune ca este cheia care ii deschide secretele. Toate lucrurile care exista sunt intr-o stare de echilibru: inalt si jos, interior si exterior, cald si rece, repede si incet, tare si moale, ca un joc al opuselor. Intre polaritati exista insa un punct de echilibru, un Centru.
     Chiar fara sa ne dam seama, atunci cand mancam, cand dormim, cand lucram, si cand ne vedem de treburile noastre zilnice, subconstientul nostru lucreaza prin sistemul nostru nervos autonom, impreuna cu sistemul endocrin si hormonal si impreuna cu sistemul circulator pentru a mentine un echilibru delicat al temperaturii si compozitiei sangelui care, daca este schimbat drastic, duce la incetarea vietii. Nu doar supravietuirea noastra ci si insasi calitatea vietii si starea noastra psihica, toate depind echilibru.
     Insasi planeta Pamant, functionand ca un organism viu, unic, pe a carui suprafata noi oamenii nu suntem decat niste celule si unde oceanele si vanturile formeaza sistemul circulator, exista intr-o stare de echilibru - echilibru pe care suntem de fapt foarte aproape de a-l distruge. Intr-un fel, drama ecologica globala cu care ne confruntam in prezent reflecta ceea ce se intampla in viata noastra ca indivizi, pentru ca pe masura ce ne maturizam invatam si noi despre propria noastra stare unica de echilibru.
     Cu toate ca subconstientul nostru raspunde in mare parte de echilibrul nostru fiziologic, sinele nostru constient este cel care raspunde de stilul nostru de viata si de actiunile noastre. De aceea putem spune ca Legea Echilibrului este legata intim de Legea Alegerii si de Legea Responsabilitatii, care se ocupa cu echilibrul dintre supracooperare si lipsa de cooperare, si demonstreaza cum a obtine echilibrul fie si intr-un singur aspect al vietii noastre poate sa produca o mare schimbare in eficacitatea pe care o manifestam.
     In psihicul nostru traiesc arhetipuri si valori atat puritane cat si hedoniste, suntem atat increzatori cat si sceptici, atat fluturi sociali cat si lupi singuratici, si superiori si inferiori, si mai sunt si alte dualitati care sunt responsabile cu contradictiile si agitatia din mintile noastre. Obtinerea starii de echilibru - fizic, emotional, mental si spiritual, aceasta a fost tinta multor traditii globale si a lucrului cu potentialul uman.
     Intelepti din fiecare cultura, de la Taoistii chinezi si pana la Rabinii evrei, de la Crestini la Musulmani, toti au recomandat calea de mijloc, calea medie, calea de aur, trecerea cea ingusta. Si in natura, majoritatea oamenilor prospera evitand extremele arsitei desertului sau frigului arctic, stiind ca viata ofera comfortul maxim in zonele temperate.
     Literatura, in special povestile pentru copii aduc in discutie teme insuflate de cautarea echilibrului; in cultura ocidentala povestea "Goldilocks si cei trei ursi" exprima acest arhetip, atunci cand Goldilocks alege scaunul care nu este nici prea mare nici prea mic, fiertura care nu este nici prea fierbinte dar nici prea rece, si patul care nu este nici prea tare si nici prea moale, ci "tocmai bine".
     Echilibrul insa nu depinde intotdeauna de evitarea extremelor; el imbratiseaza deasemenea abilitatea de a explora uneori extremele, acordand atentie egala ambelor parti pentru a pastra echilibrul de miscare a pendulului. De exemplu uneori vrem sa ne manifestam hedonismul, sa stam treji pana tarziu si sa petrecem, sa ne bucuram cu toate simturile; alte ori putem sa manifestam o dispozitie mai spartana sau mai puritana, mancand sanatos si facand sport. Uneori muncim prea mult, alte ori ne odihnim prea mult. Cu timpul ne observam punctul de echilibru, atata vreme cat avem grija sa mergem in mod egal in ambele directii, si sa ne intoarcem intotdeauna la centru.
     Extremele creeaza totusi stress, si necesita intoarcerea in directia opusa. O masura a constiintei si intelepciunii noastre este centrarea vietii si actiunilor noastre in jurul acestei cai de mijloc. Un vehicol condus cu moderatie in fiecare zi functioneaza mai bine decat unul tinut in nefolosire saptamani la rand, ca sa fie apoi condus cu viteza in saptamanile urmatoare; tot la fel, echilibrul este cheia unei vieti lungi si sanatoase.
     Ce constituie "echilibrul" difera intrucatva pentru fiecare din noi, datorita temperamentului, dispozitiei si constitutiei noastre diferite. Unii oameni de exemplu se simt bine facand mai mult exercitiu fizic decat altele, si chiar nevoile noastre se schimba cu timpul. Fiecare dintre noi trebuie sa-si afle propriul punct de echilibru, definit de calitatile si nevoile noastre fizice si psihologice, si nu adaptat dupa valorile altora. Cat de mult sa exersam? Cate orgasme trebuie sa avem pe saptamana sau pe luna sau pe an? Cat de mult sa mancam? Toate aceste lucruri pot avea o medie statistica, insa singurul raspuns adevarat poate fi "Cate iti fac bine".
     Problemele specifice de viata pe care fiecare din noi trebuie sa le echilibreze depind in mare masura si de numarul principal cu care lucram in viata noastra (numarul obtinut prin adunarea cifrelor zilei, lunii si anului in care ne-am nascut) si care indica scopul principal al vietii noastre.
     - Cei care lucram cu nr.1, avem de echilibrat extremele superioritatii elitiste si insecuritatii.
     - Cei care lucram cu nr.2, avem de gasit calea de mijloc dintre a ajutorul exagerat si sustragerea
de la ajutorare, din cauza resentimentelor.
     - Cei care lucram cu nr.3, avem de echilibrat extremele maniei date de increderea exagerata in
puterile proprii, cu deprimarea data de neincrederea in fortele proprii.
     - Cei care lucram cu nr.4, avem de gasit echilibrul dintre mental si emotional, dintre analiza si
confuzie.
     - Cei care lucram cu nr.5, avem de gasit echilibrul care sa opreasca oscilatia intre
independenta extrema si extrema dependenta.
     - Cei care lucram cu nr.6, avem de cautat realismul echilibrat, care sa ne ajute sa evitam oscilatia
intre idealism si dezamagirea inevitabila.
     - Cei care lucram cu nr.7, avem de obtinut echilibrul dintre increderea prea naiva si teama de
tradare.
     - Cei care lucram cu nr.8, avem de gasit echilibrul intre pasivitate si agresivitate, si intre
indestulare si infometare.
     - Cei care lucram cu nr.9, avem de cautat echilibrul dintre tendintele noastre hedoniste si cele
puritane, intre integritatea rigida si opusul sau.
     Multi dintre noi ne cautam punctul de echilibru testandu-ne limitele si explorand extremele in fiecare directie, si apoi invatandu-ne lectia prin consecintele pe care le suportam. Desi nu este calea cea mai usoara, aceasta s-ar putea sa fie calea cea mai comuna. Toate sfaturile bune din lume nu au putut schimba aceasta metoda a pendulului. Sfaturile si experientele altora se poate sa nu fie aplicabile pentru noi, uneori simtim nevoia sa aflam noi insine; experienta se poate sa nu fie calea cea mai usoara de a invata, dar pare sa fie una din cele mai sigure cai.
     Legea echilibrului ne reaminteste sa privim cu atentie la partile care s-ar putea sa fie dezechilibrate in viata noastra. Fie ca suntem femei fie ca suntem barbati, avem noi oare grija sa echilibram masculinul si femininul din fiinta noastra? Echilibram noi munca cu familia, grija fata de noi insine cu grija fata de altii?
     Privind la viata noastra in lumina acestei legi, vom putea sa ne privim dintr-o perspectiva mai completa, sa facem modificarile corespunzatoare si sa gasim un mai profund sens al sanatatii, armoniei si pacii interioare.
     A Da si A Primi
     Desi deseori oferim lucruri, favoruri, apreciere sau atentie
gandind ca vom primi ceva in schimb, Universul ne reaminteste
faptul ca lucrul de care avem cea mai mare nevoie este lucrul pe
care trebuie cel mai mult sa-l oferim. 

     O aplicatie speciala a Legii Echilibrului se aplica celor dintre noi care ne simtim din punct de vedere emotional atat de dependenti incat vrem sa primim ingrijire fara sa fie necesar sa oferim si noi la randul nostru acelasi lucru. Toti avem necesitati emotionale si in mod constient sau inconstient cautam modalitati de a primi mai multa iubire, apreciere si intelegere. Dar actiunile bazate pe dorinta de a primi fara a oferi - folosind metode indirecte pe care le-am invatat in copilarie ca sa obtinem ceea ce ne doream - incep cu timpul sa nu mai functioneze.
Aceasta anexa la Legea Echilibrului exprima faptul ca primim ceea ce dam. Cei mai multi dintre noi suntem familiarizati cu aceasta tema, dar cati dintre noi punem in practica acest lucru? Se poate sa oferim, dar de cele mai multe ori atasam interesele noastre de ceea ce oferim, cum ar fi atunci cand cheltuim bani, ne purtam frumos, facem complimente, dar o facem din dorinta de a primi ceva in schimb. Nu e nimic rau in acest lucru, atata doar ca uneori evenimentele nu se petrec asa cum speram; daruirea facuta in mod conditionat are o energie ca un fel de carlig, care cumva reteaza energia mai inalta sau respinge rezultatul dorit. Secretul oferirii si primirii este faptul ca ceea ce simtim ca ne dorim este in realitate un mesaj de la sinele nostru mai profund care ne spune de fapt ce avem cea mai mare nevoie sa oferim.
     Echilibrul, inima stravechii intelepciuni Taoiste, este un lucru atat de important in viata noastra incat formeaza o matrita pentru mult din ceea ce numim "dezvoltarea spirituala" sau "cresterea personala". A aplica aceasta lege nu este usor, insa eforturile aduc intotdeauna rezultate pe merit, pentru ca putem in acest chip sa ne stapanim pe noi insine si sa fim stapani pe viata noastra.
     Exercitiile care urmeaza pot sa ajute pe fiecare sa obtina alinierea cu Legea Echilibrului, prin experienta personala si aplicarea sa directa.

     Experienta Echilibrului
     In viata noastra a fiecaruia, cum exploram noi oare ambele parti pentru a afla calea de mijloc? Se poate incerca acest exercitiu simplu:
     1. Punem un cos de hartii in centrul incaperii. Stam pe scaun sau in picioare la cativa metri departare, avand langa noi hartii mototolite sau alte obiecte mici pe care sa le aruncam in cos. Privim cu atentie unde cad obiectelepe care le-am aruncat la cos.
     Pentru fiecare hartie care a mers prea departe, avem grija sa aruncam data urmatoare in asa fel incat sa vina prea aproape.
     Pentru fiecare aruncare facuta prea mult spre stanga, facem in asa fel ca urmatoarea aruncare sa mearga prea mult spre dreapta.
     2. Observam atent actiunile descrise mai sus, si cum ne-au ajutat ele sa obtinem centrarea.


     Aplicarea Legii Echilibrului
     1. Pentru a aplica Legea Echilibrului, avem grija sa luam in consideratie ambele alternative. Ne punem urmatoarele intrebari:
     Vorbesc cumva prea repede sau prea tare ? (In cazul acesta experimentam cum este atunci cand vorbim foarte rar sau foarte incet).
     Mananc cumva prea repede? (In acest caz experimentam actiunea de a manca foarte incet).
     Am deseori muschii prea tensionati ? (Experimentam atunci cum este cu ei "prea" relaxati).
     2. Intrebam pe cineva care ne cunoaste bine urmatoarele lucruri:
     Considera ca lucrez prea mult, sau prea putin?
     Sunt prea rigid sau prea sensibil in ceea ce fac?
     Sunt prea dependent, sau prea independent?
     Sunt prea sigur pe mine, sau prea nesigur?
     Sunt prea strict sau prea indulgent cu propria persoana?
     Sunt inclinat mai mult sa dau, sau sa primesc?
     3. Daca credem ca felul cum ne vede persoana respectiva merita luat in consideratie, privim la un aspect care are nevoie de echilibrare, si ne intrebam: cum as putea sa aduc aspectul acesta in echilibru? Cum ar fi lucrurile facute "invers" ?
  ACESTEA SINT VREMURI EXTREM DE IMPORTANTE
     Patricia Diane Cota-Robles
     In mijlocul Haosului si Confuzei, exista un Plan Divin ce dezvaluie ca iubitul nostru Pamint si tot ceea ce este viata pe El, se afla pe drumul Ascensiunii catre frecventa armoniei celei de a 5-a Dimensiune. Mi-ar place sa impartasesc cu voi citeva din informatiile ce au fost daruite Umanitatii de catre Fiintele de Lumina din Regatul Adevarului Iluminat. Intentia Divina a dezvaluirii acestor informatii este de a ne da noua o claritate si intelegere privind evenimentele ce au loc pe Pamint. Va rog, aduceti aceste informatii adinc in Inima voastra si cereti Divinitatii sa va reveleze Adevarul acestui Mesaj.
     Anul 2005 este destinat sa fie anul unor schimbari si purificari fara precedent. Din momentul Inspiratiei Divine cunoscuta si sub numele de Schimbarea Epocilor, cu fiecare moment ce a trecut, Umanitatea creste in energie, vibratie si constienta. In acest an, fiecarei fiinte ii este data oportunitatea de a participa constient la propria Transfigurare. De-a lungul acestor surprinzatoare dar provocatoare timpuri este important pentru fiecare dintre noi sa ne focalizam pe realitatea situatiei cu care ne confruntam si sa nu ne permitem ca sa fim invaluiti de Iluziile lumii exterioare.
     Privit din exterior, cutremurul de aproape 9 grade si valul Tsunami ce a urmat acestuia, care au avut loc in Oceanul Indian pe data de 26, Decembrie, 2004, par a fi un dezastru catastrofic de proportii biblice. Din punct de vedere pamintean, este dificil sa vedem Gratia Divina in oroarea unei atit de mari devastari.Dupa toate probabilitatile, mai mult de 250.000 oameni au murit. O treime sau chiar mai mult dintre ei au fost copii. Milioane de alti oameni au ramas fara locuinte si fara alte surse de venituri. Suferinta celor ramasi lasa urme adinci in inimile lor. Dar lucrurile nu sint intotdeauna ceea ce par a fi. Intotdeauna Divinitatea este in spatele oricarui eveniment. In acest caz, este valabil deasemenea aceasta afirmatie. Trebuie sa crestem in constienta ca sa putem percepe tabloul evenimentelor in totalitatea lor.
     Planeta Pamint parcurge un experiment unic, ce nu a fost initiat in nici un alt sistem de lumi. Nicaieri in intreaga Creatie, nu exista o planeta pe care sa se fi dezvoltat atit de mult partea negativa. Acum Planetei Pamint, i-a fost data oportunitatea de a se muta ascendent pe Spirala Evolutiei intr-o perioada foarte scurta de timp. Acum sintem intr-un proces de trecere intre doua dimensiuni. Urcam de la a 3-a Dimensiune, prin a 4-a Dimensiune, catre a 5-a dimensiune.  Acesta este un proces, care in mod normal dureaza mii si citeodata milioane de ani.
     Pentru a trece cu succes prin acest experiment, Umanitatea trebuie sa schimbe efectele negative a caderii, care a inceput cu eoni in urma si sa revendice Dreptul nostru Divin din Nastere ca fiind Fii si Fiice ale Divinitatii. Toti sintem Unul, si toate existentele sint interconectate. Este imposibil pentru noi sa anulam pur si simplu imperfectiunea pe care am creat-o in trecut. Toate acele sabloane care se manifesta acum ca Saracie, Boli, Razboaie, Frica, Ura, Violenta, Coruptie, Abuzul de putere, Disfunctionalitatile in relatiile interumane, Ignoranta, si tot ceea ce mai experimentam, nu reflecta nicidecum Perfectiune Raiului pe Pamint, si de aceea trebuie transmutat totul in Lumina. Daca nu vom transmuta si vindeca negativitatea pe care Umanitatea a creat-o constient sau inconstient, nu vom putea ascende pe Spirala Evolutiei. Este foarte simplu.
     De-a lungul ultimului secol, Planeta Pamint si Umanitatea au primit multa asistenta de la Tatal-Mama Divinitate si de la Legiunile Raiului, tot asa ca si inainte. Aceasta interventie Divina, ajuta oamenii de-a lungul traseului lor din timpul vietii, sa se trezeasca treptat. Pe masura ce oamenii isi amintesc cine sint cu adevarat si de ce se afla aici, acestia incep sa accepte responsabilitatile din aceasta viata. Aceasta retrezire motiveaza fiintele umane sa devina Lucratori in Lumina si ii indruma sa indeplineasca Planul Divin pentru Planeta Pamint.
     De citeva decenii, Lucratorii in Lumina de pe intreg cuprinsul globului pamintesc, au lucrat pentru scopul transmutarii negativitatii si a transformarii acestei planete intr-un Rai Pamintean. In August 1987, am experimentat o activitate a Luminii cunoscuta drept Convergenta Armonica. In timpul acelui Momentului Cosmic, Planeta Pamint si toate vietatile de pe aceasta au facut un salt cuantic ascendent pe Spirala Evolutiei. Influxul de Lumina ce a insotit acest eveniment, a accelerat procesul de trezire a Umanitatii si ne-a catapultat intr-o noua frecventa a Potentialului Divin.
     De atunci si pina acum, evenimente miraculoase au avut loc pe Planeta Pamint, ce au anulat multe din problemele pe care Omenirea le experimenta de la cadere. Una dintre cele mai importante reversii a fost intoarcerea la Divinitatea Feminina, la Mama Dumnezeu. Acesta este un aspect al Divinitatii, pe care noi il cunoastem ca Duhul Sfint, ca Latura Iubirii a Divinitatii, sau ca Consolatorul Sfint. Deoarece pierdusem din vedere Divinitatea feminina cind ne ridicam rugile, gresit intelegeam si simteam Duhul Sfint ca pe o prezenta masculina. Acum cunoastem Adevarul despre Mama Dumnezeu si despre intoarcerea ei miraculoasa.
     Pentru a intelege intreaga importanta semnificatiei reintoarcerii Mamei Dumnezeu catre Pamint, si cum acest lucru este legat de evenimentele ce au loc pe Pamint in aceste timpuri, as dori sa impartasesc citeva ginduri cu voi. Acestea sint lucruri pe care voi deja le cunoasteti, dar pe care poate le-ati uitat.
     Polaritatea Divina nu este Bunul contra Raului, sau Positivul contra Negativului, sau Lumina contra Intunericului. Orice exista pe Pamint si nu reflecta perfectiunea sau armonia sau balansul Raiului pe pamint este o creatie umana distorsionata si nu are nimic de a face cu Dorinta Divina.
     Adevaratele Polaritati Divine constau in Polaritatea Masculina a Dorintei si Puterii Dumnezeului Tata, si Polaritatea Feminina a Iubirii si Reverentei in fata Vietii, a Mamei Dumnezeu. In toate manifestarile fizice, amindoua aceste polaritati trebuie sa fie presente. Pentru ca o persoana, un loc sau lucru sa atinga Potentialul sau Divin cel mai inalt, amindoua aceste Polaritati trebuie sa fie nu doar presente, ci si intr-un echilibru perfect.
     Anterior caderii, Polaritatea Masculina a Tatalui Dumnezeu a deschis emisfera stinga a creierului nostru si a radiat in lumea fizica a formelor prin Centrul Puterii situat in Chakra Gitului. Polaritatea Feminina a Mamei Dumnezeu a deschis emisfera dreapta a creierului nostru si a radiat prin Centrul Inimii situat in Chakrei Inimii. La acel moment, ambele noastre emisfere erau intr-un perfect echilibru si perfect functionale.Aceasta a creat cadrul necesar pentru intreaga activare a centrilor creierului nostru spiritual: a glandelor pineala, pituitara si a hipotalamusului, si a centrilor ganglionari aflati la baza creierului nostru. Cu partea dreapta si stinga a creierului nostru aflate intr-un perfect balans, si cu centrii creierului spiritual complet activati, Chakra Coroanei, a Iluminarii – centrii Constiintei Christice – au fost deschisi la capacitate maxima.  Aceasta ne-a permis sa comunicam consctient cu toate aspectele Divinitatii noastre. Am stiut ca sintem Copii Iubiti ai Divinitatii, si am inteles scopul si motivele existentei noastre in corpurile omenesti, in aceasta scoala paminteana.
     Nu voi intra in toate detaliile aici, deoarece este o povestire foarte complexa, dar este suficient sa spunem ca a venit un moment in cadrul procesului nostru evolutiv, cind Copii Divinitatii au ales sa foloseasca vointa proprie pentru a crea ginduri, cuvinte, actiuni si sentimente, ce au intrat in conflict cu perfectiunea Raiului pamintean. Aceasta decizie a resultat din impulsul initial al caderii noastre din Gratie. De-a lungul timpului, creatiile umane distorsionate, au condus la declansarea a numeroase maladii, cu care Umanitatea se lupta acum zi de zi.
     Cind Umanitatea a inceput sa experimenteze durerea si suferinta pentru prima data, ne-am inchis chakrele Inimilor, astfel incit sa nu putem simti prea mult. Acest tragic eveniment, a blocat Portalul prin care Iubirea si Reverenta Divina pentru Viata a Mamei Dumnezeu a intrat in planul pamintean. Ca resultanta, ea a fost fortata sa se indeparteze de Pamint.
     Lumina si Iubirea Mamei Dumnezeu, a fost redusa la o simpla picatura din Puterea lor originala, si ceea ce a ramas abia ajunge pentru a mentine constienta creierului. Aceasta a facut ca emisfera noastra cerebrala dreapta sa devina aproape dominanta, si in schimb, a facut ca centrii spirituali ai creierului sa se atrofieze. Capacitatea noastra cerebrala s-a deteriorat doar la 10 procente din potentialul original. Acest imbalans a facut ca Cakra Coroanei sa se inchida, si am pierdut contactul cu aspectele inalte ale Divinitatii noastre.
     Cind acest lucru s-a intimplat, am inceput sa ne folosim Vointa si Puterea , fara a avea contrabalansul Iubirii si Reverentei pentru Viata. Am pierdut trezirea celui Unic, si am inceput sa credem ca planul fizic este tot ceea ce exista si ca corpurile noastre fizice, sint tot ceea ce avem. Aceste notiuni distorsionate, au facilitat Umanitatii trairi basate pe Frica, Limitare si Lipsa Constientei, care ne-au propulsat in niste sabloane distructive ce sint cauza celor mai multe dintre problemele noastre actuale.
     Fara Iubirea Mamei-Dumnezeu si fara trezirea constienta a celui Unic din Noi, modalitatile de supravietuire bazate pe lacomie, egoism, frica, ura, agresiune, dominanta, coruptie, violenta, intoleranta, abuzul de putere si orice alta manifestare care reflecta lipsa Reverentei pentru viata, par a avea sens. Dar toate acestea se apropie de sfirsit acum.
     Pe data de 21 August 2003, Mama Dumnezeu si toata splendoarea ei radianta, s-a intors pe Planeta Pamint. In timpul unei Ceremonii Divine a Luminii ce a fost dezvaluita dupa sute de ani, Aspectele EU SINT ale fiecarui barbat, ale fiecarei femei si ale fiecarui copil aflati pe Planeta Pamint, au deschis cea de-a 5-a Dimensiune a Chakrei Inimii la intreaga capacitate. Aceasta a 5-a Dimensiune din Inimile noastre au format Portalul ce era necesar a fi format pentru a permite ca Mama Dumnezeu sa fie din nou primita in conditii de securitate in Flacarile Inimii noastre.
     Cu Iubirea, Adoratia si Reverenta Mamei Dumnezeu si a Vointei Divine, Puterii si Autoritatii Tatalui Dumnezeu, pentru tot ce inseamna Viata, acum ne aflam intr-un echilibru perfect intre Inimile si Intelepciunea noastra, si Transfigurarea Umanitatii ne este la indemina. Dar mai intii trebuie sa ne terminam misiunea de transmutare a creatiilor umane gresite inapoi in Lumina. Si acest lucru ne aduce pe noi in situatia de a participa la evenimentele ce se petrec Acum pe planeta Pamint.
     Nu exista nici o Energie distructiva, asa incit singurul mod de a elimina energia negativa este ca ea sa fie transformata intr-o frecventa mai inalta a Armoniei si Balansului. Asa cum Lumina Mamei Dumnezeu invaluie Planeta, orice si oricine nu rezoneaza cu Iubirea si Reverenta pentru Viata, este impins la suprafata ca sa fie vindecat si transmutat inapoi in Lumina. Tot ce avem de facut este sa privim la stirile de seara ca sa vedem evidenta aparitiei negativitatii la suprafata intregii omeniri. Din cauza acestui fenomen, pare ca lucrurile se inrautatesc, dar aceasta este doar o Iluzie.
     Pe parcursul anilor 2003 si 2004, sabloanele umane, care au reflectat o lipsa a Iubirii si Reverentei pentru Viata, au fost aduse la suprafata intr-un ritm accelerat. Aceasta a avut consecinte vizibile in trairile noastre individuale, si colective, la scara mondiala. Pare ca in orice aspect al vietii si pentru oameni indiferent de drumul lor de viata, lucrurile au devenit din ce in ce mai dificile si mult mai provocatoare. In multe cazuri, oamenii au simtit ca nu ceea ce se intimpla, este mai mult decit pot ei suporta si s-au simtit de multe ori coplesiti, disperati si fara speranta.
     Este foarte important pentru noi sa stim ca procesul de purificare ce are loc sub indrumarea Mamei Dumnezeu, nu este menit ca sa ne distruga. Este planificat ca negativitatea sa fie purificata iar noi putem face transmutarea cu fiecare respiratie pe care o avem. Este adevarat ca este dificil, dar este in perfecta concordanta cu Ordinea Divina.
     Acum, intrebarea este, cum poate un Tsunami, care este perceput ca cel mai puternic dezastru natural inregistrat in istorie, sa se potrivesca cu tabloul general expus ? va rog sa cititi cuvintele acestea cu mintea si Inima deschise, si Aspectul EU SINT va va ajuta sa vedeti marele tablou.
     Planeta Pamint este un organism viu, ce respira, si care se afla pe drumul Ascendent al Spiralei Evolutiei, impreuna cu noi. Mama Pamint ia parte in mod activ la procesul de purificare ce are loc. Regatul Elementelor, Entitatile inteligente ce indruma elementele pamint, aer, apa, foc si eter, sint deasemenea parte a acestui proces de purificare.
     In timpul primului Summit Planetar ce a avut loc in Brazilia, Rio de Janeiro, in Iunie 1992, a fost stabilita o noua conventie intre Aspectele Divine a fiecarui Om si Regatul Elementelor. Divinitatea din noi a convenit sa coopereze in armonie cu regatul Elementelor pentru a vindeca Planeta Pamint, iar Elementele au fost de acord ca sa orchestreze purificarea necesara a Pamintului, astfel incit sa fie necesare cit mai putine pierderi de vieti omenesti. Chiar daca au avut loc multiple cutremure, uragane, eruptii vulcanice, incendii violente, inundatii, tornade, de la Summit si pina acum, totusi acestea au presupus pierderi minore de vieti omenesti, in comparatie cu dimensiunea si puterea cu care s-au manifestat aceste evenimente. Aceasta a fost o dovada a Ingaduintei Gratiei Divine.
     Circumstantele in care acest Tsunami a luat nastere, sint diferite. Aceasta este o fata a Planului Divin ce este pregatita de citeva decenii. Divinitatea din noi a stiut dintotdeauna, ca, atunci cind mama Dumnezeu se va intoarce, procesul de Purificare a Umanitatii in ceea ce priveste abuzul de putere si lipsa Iubirii si Reverentei pentru viata, va fi foarte intens. S-a observat foarte bine, ca avem nevoie de super-oameni, de Interventia Divina pentru a putea reusi. Pentru ca procesul de purificare sa fie indeplinit in timp util pentru ascensiunea noastra pe Spirala Evolutiva, un Plan a fost stabilit. Acest plan, permite cantitatilor de energie fara precedent asociate cu negativitatea umanitatii, sa fie purificate si eliminate doar intr-o clipire a ochilor.
     Iubitii Alfa si Omega, representantii Tatalui-Mamei-Dumnezeu din centrul Soarelui nostru, legiunile de Lumina ce servesc Planeta Pamint din acest Univers, si Aspectul sfint EU SINT a fiecarui suflet ce evolueaza pe Planeta Pamint, s-au unit pentru a duce Planul la indeplinire.
     Portalul prin care fiecare Flacara a Conceptului Imaculat intra in planul terestru, se afla in zona unde acum sint Insulele Indonesiene. Aceasta Flacara Alba Cristalina cu Radianta Albastra a Fecioarei, energizeaza si sustine Conceptul Imaculat al Amprentei Albastre Divine, pentru fiecare aspect al Vietii ce a existat vreodata. Intregul Potential Divin al fiecarui atom sau subdiviziune a acestuia este sustinut si hranit de Flacara Sacra. Saminta Atomica permanenta a acestui Portal de Lumina se afla in vecinatatea Insulelor Bali.
     Cind mama Dumnezeu s-a indepartat de planeta Pamint dupa cadere, iar noi am pierdut Constientizarea Divinitatii din Noi, deasemeni am uitat Conceptul Imaculat al Potentialului nostru Divin. Incet, incet, acest Portal de Lumina aflat in Insulele Indonesiene, a devenit activ.
     Cu multe decenii in urma, ca parte a Planului Divin in vederea reintoarcerii Mamei Dumnezeu, Alfa si Omega au trimis inainte Vestitori. Ei au rugat Fiintele de Lumina din Univers, sa asiste Pamintul in vederea desfasurarii procesului de Purificare a negativitatii eliberate de Umanitate dupa Cadere si dupa indepartarea Mamei Dumnezeu. Ajutorul a venit din partea a sute de mii de Farti si Surori din alte Sisteme din Univers. De-a lungul anilor aceste minunate suflete au acceptat in mod voluntar sa protejeze avind acces prin Portalul Flacarii Conceptului Imaculat.
     Planul a fost ca aceste suflete sa absoarba prin Flacara Inimii lor cit mai mult din negativitatea pe care Umanitatea a dezvoltat-o... atit de mult cit le permitea Legea Cosmica. Apoi, cind a sosit Timpul Potrivit, la unison cu Legiunile Raiului si cu Regatul Elementelor, ei si-au indeplinit Misiunea lor Divina si au parasit planul fizic impreuna.
     Scopul acestor suflete a fost Ascensiunea in regatul Perfectiunii, ca o unica Forta a Luminii Divine, in timp ce creeaza o explozie de Iubire Divina si Compasiune. Sufletele ce au plecat si scurgerea ascendenta a Luminii Divine au reusit o curatire a negativitatii adunate de-a lungul mileniilor, asociate cu lipsa de Iubire ai Reverenta pentru viata, a umanitatii. De-a lungul acestui proces, energiile discordante vor fi mutate atit din corpul PreaIubitei Mame Pamint, cit si din corpul fizic, eteric, mental si emotional al Umanitatii. Planul a fost ca aceste Fiinte de Lumina sa mute energia negativa creata in mod eronat de Umanitate in Inima Mamei Dumnezeu, sa o transmute si sa o repolarizeze.
     Cele 11 tari lovite de Tsunami, au reflectat multa din negativitatea ce a fost impinsa acum la suprafata pentru a fi purificata. Razboaiele civile, coruptia guvernamentala, activitatile teroriste, abuzurile asupra femeilor si copiilor, saracia, teama, ura, etc, toate reflectau abuzul de putere si lipsa de iubire, lipsa reverentei pentru viata, ce au rezultat cind Mama Dumnezeu a fost fortata sa se indeparteze de Planeta Pamint.
     In data de 26. Decembrie.2004, dupa decenii de pregatire a Lucratorilor in Lumina si ani de serviciu plin de abnegatie a Fiintelor de Lumina ce au imbratisat in acest scop Planul Divin, totul a fost gata.
     Sufletele de pe tot cuprinsul globului pamintesc ce au imbratisat aceasta fateta a Planului Divin, si au ales sa participe, si-au ales Calatoria Sfinta in toate tarile implicate. Acest eveniment s-a vrut a fi un act de purificare doar a Umanitatii, astfel incit Regatul Animalelor, s-a folosit de instinctele naturale si a parasit scena evenimentelor.
     Cind momentul a sosit, Regatul Elementelor a initiat un cutremur de gradul 9 linga coasta Sumatrei. Divinitatea a realizat o ajustare a axei Planetei Pamint, si un masiv Tsunami a fost eliberat in Oceanul Indian. Nu a existat nicaieri nici un avertisment, deoarece Sinele Divin al fiecarei persoane implicate a acceptat la nivel subconstient de a participa la aceasta faza a Planului Divin. Nu ar mai fi fost un exod in masa de-a lungul liniilor de coaste implicate. Toate persoanele ce au experimentat nastera acestui Tsunami, si-au indeplinit partea lor stabilita din Planul Divin.
     Daca privim inregistrarile video si rapoartele de stiri privind masivele devastari si incredibila putere cu care s-a desfasurat acest eveniment, totul pare a fi un adevarat Haos, dar in realitate nu este. Dezvaluirea Planului Divin si evenimentele in care a evoluat Regatul Elementelor au fost respectate litera cu litera. In ceea ce a parut a fi cel mai tumultuos, catastrofic eveniment din intreaga istorie, nici macar o molecula de apa sau bob de nisip nu a fost mutat din intimplare.  Fiecare suflet ce a plecat, a ales la nivel interior sa paraseasca Pamintul exact in timpul acestui eveniment. Acele pretioase, indurerate suflete ce au ales sa ramina inca pe Planeta Pamint in urma acestui eveniment, deasemenea au indeplinit partea lor din Plan.
     Fiintele de Lumina din regatul Adevarului, ne-au revelat ca aceasta fateta a Planului Divin care este extremista si rar intilnita, a completat Victoria Divina. Cele mai mari sperante si asteptari a Tatalui- Mama Dumnezeu si a Legiunilor Raiului au fost indeplinite.
     Sufletele care au parasit Pamintul in timpul Tsunami-ului, au fost mutate din corpurile pamintesti chiar inaintea momentului de impact. Din fericire ei nu au experimentat nimic ce ar putea fi asimilat cu durerea sau cu trauma. Aceasta nu este o experienta neobisnuita. De multe ori, cind anumite persoane au un grav accident de masina, se trezesc in spital si nu au nici o amintire legata de accidentul, ce abia a avut loc. Aceasta se datoreaza faptului ca ei au parasit corpurile fizice chiar inaintea impactului.
     Fiecare suflet ce a plecat, s-a intilnit cu un Inger al Vindecarii si Comfortului si a fost instatntaneu escortat in Regatul Luminii. Ei au fost intimpinati de o multime de Coruri Ingeresti si de intreaga Legiune a Raiului. Dupa ce s-au intilnit in Octava Armoniei si Perfectiunii, ei au continuat Ascensiunea lor spre Inima mamei Dumnezeu, unde energiile eronate create de milenii de Umanitate, au fost instantaneu transmutate si repolarizate.
     Aceste suflete au fost apoi invitate in Inima Centrala a Soarelui, unde Alfa si Omega i-a intimpinat si a scris numele lor in Cartea de Aur a Vietii Eterne. Apoi acestia s-au intors in Casa lor Celestiala si s-au reunit cu cei ce ii iubeau si ii asteptau in alte dimensiuni.
     In timp ce socul si oroarea magnitudinii Tsunami-ului, a facut inconjurul planetei, Inimile Umanitatii s-au deschis catre un nivel nou al Compasiunii si Iubirii. Acest raspuns al Inimilor a creat o extraordinara, unificare a Inimilor care acum leagana Planeta Pamint si tot ceea ce este viata pe ea. Revarsarea de Iubire, Compasiune, grija, ajutor, asistenta financiara, si sincera dorinta de a face un bine surorilor si fratilor nostri din Familia Umana, sint fara precedent. In timpul acestui Eveniment Cosmic, Umanitatea a exprimat Iubirea si Reverenta pentru Viata, in diferite moduri pe care nu le-am mai experimentat de la cadere incoace.
     Mama Dumnezeu are acum o Imensa Inima prin care se revarsa Lumina Iubirii sale, Adoratia si Reverenta pentru Viata. Acest Influx monumental de Lumina, va fi reconstruit in anul 2005, iar procesul de vindecare si reconstructie este urmarea Tsunami-ului. Iubita Mama Maria si Arhanghelul Gabriel, vor utiliza cresterea de Iubire si Reverenta a Vietii pentru a creste puterea Darului Transfigurarii ce se va manifesta in acest an sub indrumarea lor.
     Multe evenimente vor avea loc pe parcursul anului 2005. Pe masura ce Planul Divin se desfasoara, pas cu pas, va vom tine la curent despre oportunitatile ce ne sint puse la dispozitie din Inalt, prin care putem accelera procesul de Transfigurare si Ascensiunea Planetei Pamint laolalta cu tot ceea ce inseamna viata pe aceasta.
     Sintem binecuvintati, dincolo de ceea ce cunoastem noi, ca sa fim parte a acestui experiment de transformare a vietii.
     Dumnezeu sa va binecuvinteze
     PORTALURILE DIN 2005 DARURI PENTRU PLANETA
     Mesaj de la Arhanghelul Mihail prin
     Celia Fenn
     Iubitilor, in acest moment cautam sa va aducem informatii despre fluxurile de energie, care vor afecta planeta in prima jumatate a acestui an.
     Energiile pe care le simtiti acum, au inceput sa patrunda in planeta voastra prin Portalul Stelar 12:12 din decembrie 2004. In acel moment exista o alinire in stea, in Sagetator, adunate in jurul centrului Galactic, in relatie cu Pamantul. Una dintre cele mai puternice a fost Pluto, purtatorul transformarii. Dar, chiar mai important, a fost cresterea impulsurilor emanate de Centrul Galactic sau de Marele Soare Central. Aceste noi transmisii, le-am numit Frecventa “Paradis”, pentru ca scopul acestor transmisii este sa activeze Matricea/Tiparul Paradisului pe planeta. Aceasta matrice este o parte din planul Elohim original pentru planeta Pamant si nu a fost activat de la scufundarea sub valuri continetului Lemurian.
     Primul portal stelar: 5 Martie 2005
     Primul portal stelar major din 2005 va fi portalul 3:5 care va culmina in 5 Martie. Acea data va reprezenta punctul culminant in care aceste transmisii de energie vor fi impamantate in matricea si in grilele planetare. Acest eveniment va fi focalizat in Hawaii, ca fiind cea mai apropiata masa de pamant, din ceea ce a fost vechea Lemurie.
     Dar, cand vortexul de energie va patrunde in spirale in Pamant, acesta va fi simultan impamantat si activat si in alte puncte de pe planeta. Exista Lucratori ai Luminii care deja isi preiau responsabilitatile, pentru a se asigura ca Grila de Cristal va fi activata in zona lor. Cetaceele(delfinii si balenele) de pe planeta lucreaza deja cu oamenii, pentru a ajuta la impamantarea energiei in Grila Oceanica a Planetei.
     Preaiubitilor, va invitam sa va alaturari noua in data de 5 Martie, ca sa spunem bun venit si sa impamantam aceasta energie jucausa si minunata! Ea va realiza o mare diferenta pe planeta voastra, asa cum vom sublinia mai tarziu in acest mesaj.
     Al Doilea Portal Stelar: pe 5 si 11 Mai 2005
     A doua activare majora va fi prin portalurile 5:5 si 5:11 din 5 Mai si respectiv din 11 Mai. In acel moment, energia portalului 3:5 va fi deja ancorata si activata pe planeta!
     Atentia in aceasta perioada va fi concentrata pe meditatie, pe ceremonii si ritualuri pentru a impamanta energia in planeta. In aceasat perioada vor avea loc doua festivaluri spirituale majore celebrate pe planeta, Pastele si Wesak! Acestea reprezinta festivaluri cheie, pe durata anului in Crestinism si in Budism. Ambele celebreaza moartea si renasterea Constiintei Maestrului incarnata in Cristos si respectiv in Buda. In acest an, aceste festivaluri vor avea o insemnatate speciala si vor aduce energii intense, caci omenirea se renaste pe ea-insasi, la o Constiinta Superioara, alaturi de planeta!
     Daca voi celebrati aceste festivaluri, va incurajam sa le celebrati avand constiinta unei renasteri puternice, ce se petrece pe planeta voastra!
     Darul portalurilor 5:5 si 5:11 vor constitui cheile reactivarii Spatiilor Sacre de pe planeta si de a invita Devasii si Spiritele Naturii sa revina pe planeta, in numar semnificativ crecut. Pazitorii spirituali ai naturii, nimfele, zanele si silfii, care candva supravegheau padurile, zonele impadurite si raurile planetei voastre, au fost retrase de mult in Pamant, traind mai putine pentru a mentine echilibrul planetar, cat de bine au putut. Pe durata acestor portaluri ei vor incepe sa revina in locurile selectate de pe planeta, pentru a incepe sa lucreze din nou cu oamenii. Vor exista comunitati noi, care vor apare in diferite locuri selectate de pe planeta, pentru a incepe parteneriatul uman/devic, din nou. Miracolele petrecute in Findhorn vor fi replicate din nou si din nou, pe planeta voastra, atunci cand devasii se vor alatura din nou familiei lor planetare, de pe suprafata Pamantului. Ei, de asemeni, reprezinta “familia” voastra si ei vor lucra cu voi, pentru a crea Noul Pamant.
     Al Treilea Portal Stelar: Portalul Stelar Sirius din 26 Iulie pana in 8 August
In aceasta perioada Pamantul va simti din nou energiile puternice ale portalului 8:8 Sirian Armonic, atunci cand portalul Lion Gate de pe Sirius se va alinia cu planeta si energiile vor fi reflectate printr-o crestere spiralata din Sirius, in Emisfera Nordica.
     In acest moment, noile energii ale Matricei Paradisului Lemurian vor fi total impamantate si activate. Constiinta Superioara care se revarsa prin Lion Gate va fi impulsul de a incepe activitatea de manifestare a Paradisului in realitatea 5D manifestata.
     Acesta va fi un proces gradat. Arii mici de pe planeta vor fi “”recuperate” pentru vibratia Paradisului. Va cerem sa intelegeti, ca in timp ce multe dintre acestea vor fi asezari rurale din zone montane, impadurite si din vecinatatea oceanelor, multe altele vor fi in metropole si orase.
Da, iubitilor, orasele constituie o parte din prezentul si viitorul vostru! Vibratia Unimii, a Paradisului, a Iubirii, a Bucuriei si a Abundentei, va patrunde in metropolele si in orasele voastre, in mod gradat, transformandu-le!
     Lucratorii Luminii a caror misiune este aceasta, vor invita in orase devasi si spiritele naturii, pentru a aduce magia lor speciala aici. Veti afla o cresterea lor in parcuri, gradini, in locurile linistite si o crestere evidenta a frumusetii si ordinii in orasele voastre. Acestea se vor petrece in mod gradat, insa celebrati-le atunci cand vor apare, pentru ca acestea vor aduce o pace sporita si o abundenta pe Planeta.
     Cum vor afecta Pamantul aceste portaluri
Scopul acestor portaluri stelare este ca o noua matrice creativa puternica sa infuzeze si sa faca legatura cu pamantul, pe Planeta. Modul in care va afecta va fi foarte pozitiv, daca veti fi capabili sa mentineti constiinta voastra la nivelul Cinci Dimensional!
     Veti afla:
     • Energie crescuta si directie pentru a va concentra pe pasiunea voastra creativa. Va veti simtiti sustinuti in mod accentuat de aceasta energie noua, atunci cand va veti explora potentialul vostru de creator 5 Dimensional.
     • Relatii: Acestea vor deveni mai profunde si mai semnificative, atunci cand veti explora energiile binecuvantate ale unirii noilor Suflete Pereche. Multi dintre voi va trebui sa eliberati vechile relatii, ca sa va urmati pasiunile voastre, ca sa faceti loc relatiilor noi si mult mai echilibrate.
     • Munca: Multi dintre voi vor experimenta curand o schimbare in directia slujbei sau a carierei, atunci cand energiile noi va vor oferi noi directii. Veti simtiti o dorinta accentuata de a va asuma riscuri, cu scopul de a va urma pasiunile voastre si de a va explora visele.
     • Revenirea Incitarii si Bucuriei: Atunci cand energiile se vor stabiliza, veti afla ca simtul anticiparii si incitarii va spori evident, fata de ce erati obisnuiti sa simtiti. In mod gradat bucuria va reveni in vietile voastre, atunci cand va veti stabili in noul vostru mod de viata 5 Dimensional.
ARHANGHELUL MIHAIL PORTALUL DIN 5 MARTIE

     Schimbarile Pamantului si Reintoarcerea Matricei/Tiparului Paradisului pe Planeta Pamant:   Casatoria Sacra dintre Cer si Pamant
     3 febr 2005 prin Celia Fenn

     Iubitilor, va aducem vesti despre evenimentele emotionante, care vor avea loc si care vor schimba curand natura Planetei voastre, in mod apreciabil! Sunt schimbari minunate si pozitive, pentru care multi ati lucrat, pe durata multor vieti!
     Ca Lucratori ai Luminii, multi dintre voi sunteti constienti ca Pamantul a intrat intr-o perioada de schimbari si de transformare rapida. Acest lucru este experimentat de voi, in planul material, ca dezastre “naturale”. Pamantul isi schimba tiparul sau, pentru a se acomoda schimbarilor ce trebuie sa vina. Si acestea sunt schimbari importante!
     V-am vorbit anterior despre importanta zonei Hawaii, ca centru spiritual nou pentru planeta voastra. In Hawaii va avea loc un eveniment minunat, in data de 5 Martie. In acel moment, o spirala de energie va fi eliberata din Marele Soare Central sau Centrul Galactic. Aceasta spirala de energie, continand semnificative coduri noi de creatie sau activatori, va patrunde in Pamant printr-un portal special din Hawaii. Indata ce va fi impamantat acolo, ea va activa anumite coduri stravechi, care exista in matricea Pamantului, in punctul Hawaii si in alte puncte de pe Pamant, care vor fi activate in alta etapa.
     Aceasta “casatorie” dintre energia Cerului si energia Pamantului va elibera codurile stravechi de creatie pentru Pamantul Paradis, ce au fost plasate acolo de catre Creatorii angelici Elohim originali. Matricea Paradisului va fi din nou activata si Pamantul va putea incepe procesul sau de constuire a Paradisului 5D pe planeta.
     Lasati-ma sa va explic, iubitilor, ca aceasta activare din 5 Martie, va activa planul original al Pamantului Paradis, care este stocat in inregistrarile Akashice ale Pamantului. In interiorul Planetei Pamant exista un set de “inregistrari ale ADN-ului planetar” care include tot ce a experimentat planeta voastra de la crearea sa. Acest set include Codurile Geometriei Sacre pentru Pamant ca Paradis, care au fost activate initial in Lemuria, inainte de caderea in materie in timpul Atlantisului. Pamantul Paradis era de fapt planul original si intentia Creatorilor angelici Elohim, pentru aceasta planeta. Aceasta intentie va fi reactivata prin spirala care va cobori in Hawaii, pe 5 Martie.
     Cand voi, ca Lucratori ai Luminii, va veti pregati sa primiti aceasta energie noua, voi, iubitilor, veti experimenta o schimbare rapida de constiinta, din nou. Frecevnta voastra vibrationala se accelereaza din nou – si multi dintre voi experimentati simptome fizice ale procesului de curatare si purificare, care se realizeaza in voi. Acestea sunt unele din simptome:
     a) Oboseala extrema si epuizare, cuplata adesea, cu tulburari de somn
     b) Dureri in articulatii, in special in gambe, coapse si genunchi
     c) Dureri in zona Chakrei Inimii
     d) Greata si crampe in stomac
     e) Dureri la baza cefei si dureri de cap
     f) Depresie
     Va aflati in procesul de eliberare a ultimelor blocaje si opuneri de rezistenta, pentru a patrunde total, in puterea voastra de dumnezei si dumnezeite ale Noului Pamant sacru. Voi
indepartati fricile stravechi asociate cu ritualurile Casatoriei Sacre.

     Intr-adevar, voi sunteti oaspetii invitati la Casatoria Sacra Dintre Cer si Pamant! Prin acest ritual stravechi, unirea Cerului cu Pamantul produce sau naste o energie noua sau un Pamant nou. Strambunii vostri din vechime au inteles semnificatia Casatoriei Sacre si a ritualul sau reproductiv/reconstitutiv, ca un proces de reinnoire si renastere.
     Atunci cand Dumnezeita Cosmica se Tatal Pamant se unesc, inca o data, prin aceasta Unire Sacra, voi toti veti fi participanti la celebrarea casatoriei! Veti aniticipa si va veti bucura de reinnoirea conditiilor Paradisului si marii abundente pe planeta voastra! Veti canta si veti dansa la aceasta nunta!
     La final, va vom oferi un “dar” la aceasta casatorie. Propriile voastre uniuni si relatii vor beneficia de reinnoirea casatoriei sacre dintre rai si pamant, multi dintre voi veti patrunde in aceasta energie si veti gasi propriile cai de a re-adopta casatoria sacra, in propriile voastre relatii sacre si iubitoare
     Pe Pamantul Paradis va veti bucura, inca o data, de legaturile fizice si spirituale dintre dumnezeu si dumenzeita, din propriilor voastre casatorii iubitoare. Acesta este darul care va este oferit, in acest moment!
     Activarea portalului Phi ca un portal interdimensional planetar va incepe pe 27 Februarie si se va termina pe 18 Martie. Ce inseamna acest lucru pentru planeta? Ce reprezinta Portalul Phi in cea mai simpla intelegere?
     Portalul Phi este punctul de intrare in planeta a Hologramei Noului Pamant. Acest Portal provine din Steaua Capstone, in mod direct, in chakra coroanei zonei Hawaii si in jos in punctul agitat al planetei (toate insulele Hawaii cu centrul in Mauna Loa din Insula Mare).
     Thoth: Prin Portalul Phi, adevarata geometrie phi este organizata in Noua Holograma, care infuzeaza si creste Grila Necercetata. Cand Grila Necercetata va fi terminata(intre 23 Martie si 5 Aprilie), va ”da nastere” geometriei phi a Noii Holograme, in dinamica intregului pamant. Intreg pamantul si si grilele vor fi pe receptie pentru acest program al Luminii pentru Noului Pamant.
     Mesaj de Anul Nou pentru anul 2005
     January 2, 2005
     THOTH: 2005 va oferi constiintei pamantului un nou tipar de dezvoltare, fiind stimulat din nova interdiemnsionala a stelei Spica si programarea de formatiuni cristaline specifice pe planeta, ca rezultat al exploziei de energie de la acea stea. Omenirea va incepe sa se reproiecteze la nivele multiple, de la ADN-ul cristalin, la noi fatete ale perceptiei prin mental
     Prin scuturarea pamantului din ultimele zile din 2004, umanitatii i s-a oferit darul unei noi constiinte, la nivel experimental si colectiv. Pentru cei care au ochii sa vada si urechi ca sa auda, vocea planetei reprezinta un sunet de clopotel clar. In timp ce un astfel de eveniment, precum cutremurul din decembrie 2004 si tsunami, par ca dezastre sau tragedii, la nivelul uman de judecare, ele in realitate, sunt o concentrare pe cursul legii universale, in timp ce aceasta creaza noi tipare si frecvente pe pamant. Re-creerea va conduce la Steaua Noul Pamant si domnia Luminii peste sistemului solar, catre care noi toti ne reintoarcem. Cei care au ales tranzitul prin valurile marii, ating creasta valului LUMINII COSMICE. Ei s-au adunat printre cei care arata calea, pentru crearea HOLOGRAMEI NOULUI PAMANT. Astfel de cicluri revine mereu pe pamant si fiecare creaza geometrii energetice, care duc aceasta lume mai aproape, de realitatea Noului Pamant. Acest ciclu inceput acum, va fi ultimul, pana la declinul sau, incat sufletele din aceasta lume sa-si gaseasca steaua lor interioara.
     Anumite cristale vor fi programate de energia eliberata din Spica. Aceasta inseamna ca unele cristale de pe planeta vor ancora o mai mare incarcatura, de cat alte elemente si nivelul acestei incarcturi le va determina sa se conecteze cu noua aliniere cosmica dintre Phi Gate si Grila Necercetata, intr-o maniera speciala. Acest lucru va include anumite cristale si structuri cristaline din creierul celor mai evoluate mamifere. Creierele care vor absorbi cele mai mari incarcaturi vor fi cele ale cetaceelor, in special delfinii. Oamenii vor primi urmatorul nivel de incarcare. Motivul pentru care delfinii primesc mai mult decat oamenii, este datorat creierului lor, care este holografic.
     Trebuie, cum va simti fiecare, sa fim cat mai constienti de cele ce se petrec in acum-ul expansionat, pentru a participa activ, unde vom alege si vom simti ca este “corect” sau potrivit prin simtul nostru interior!
Suntem binecuvantati!
   MODALITATEA DE CONTACTARE A ENTITÃTILOR ANGELICE
     Vã asezati pe un scaun, având fata orientatã cãtre nordul magnetic, cu spatele drept, tãlpile pe sol, paralele între ele, fãrã sã se atingã, palmele pe genunchi. Închideti ochii, vã relaxati global, îndepãrtati orice fel de gânduri si vã linistiti cât mai mult.
     Împreunati apoi mâinile în fata pieptului, ca pentru rugãciune si, cu multã sinceritate si iubire, spuneti rugãciunea “Tatãl nostru” de trei ori, cu voce tare. Dupã aceasta, rugati-L pe Dumnezeu sã vã ajute sã contactati telepatic lumea angelicã prin imaginea pe care o aveti acum în fatã.
Deschideti ochii si priviti cu atentie imaginea îngerului. Nu neglijati nici un detaliu, admirati-i frumusetea si urmãriti sã simtiti efluviile de energie beneficã ce vã cuprind, gradat, întreaga fiintã. Rostiti, totodatã si ideea-fortã ce caracterizeazã Îngerul respectiv si cu ajutorul cãreia veti atrage gratia respectivei fiinte angelice asupra voastrã.
     Pe mãsurã ce simtiti prezenta divinã a îngerului, puteti sã treceti la urmãtoarea etapã.
Închideti din nou ochii si, trãind cât mai intens starea specificã ce v-a fost transmisã, cereti acelui înger sã vã ajute în situatia concretã de viatã pe care doriti sã o rezolvati. Gânditi-vã apoi cã sunteti deja în momentul în care ati obtinut ceea ce ati cerut. Bucurati-vã cã totul este asa cum ati dorit.
     Multumiti, în final, plini de recunostintã, lui Dumnezeu si îngerului cu care ati comunicat, deschideti usor ochii si treceti, gradat, la alte activitãti.
     Fiti atenti la inspiratiile care vor apãrea ca urmare a rugãciunilor voastre, la conjuncturile de viatã care pot fi, de multe ori, rãspunsuri la întrebãrile pe care le-ati pus.
     Dacã, în timp ce vã rugati, constatati cã primiti chiar atunci rãspunsuri concrete, este bine sã le notati într-un caiet, pe care va trebui sã-l aveti la îndemânã. Acest exercitiu simplu trebuie reluat zilnic, pânã când observati cã ati obtinut ceea ce v-ati propus. În afara atingerii acestui scop, puteti fi sigur cã aveti, de acum înainte, un nou si minunat prieten divin, care va fi mereu alãturi de voi atunci când îl veti chema.
     Vã prezentãm mai jos rugãciunea folositã pentru contactarea Îngerului pãzitor:
     “Îngerul lui Dumnezeu, tu esti pãzitorul meu
     Lumineazã-mã în noaptea aceasta,
     Pãzeste-mã, sfãtuieste-mã si cârmuieste-mã pe mine, care-ti sunt încredintat prin grija si îndurarea lui Dumnezeu
     Înger, îngerasul meu, roagã-te lui Dumnezeu, pentru sufletelul meu
si oriunde m-as afla
     Tu sã fii în preajma mea
     Din zi, din noapte, pânã-n ceasul cel de moarte.
     Eu sunt mic, tu fã-mã mare,
     Eu sunt slab, tu fã-mã tare,
     Si-n tot locul mã-nsoteste
     Si de rele mã fereste
     Si cu bine mã-ngrijeste. Amin.”

     ÎNGERII ARMONIEI

     În reprezentarea simbolicã, Îngerii Armoniei sunt înconjurati de cele mai frumoase pãsãri ale aerului, care se unesc cu spiritul lor sfânt si plin de pace, ele simbolizând buna înþelegere, armonia si ghidarea cãtre relatiile care ne sunt cele mai favorabile.
     Functia îngerilor: ajutã sufletele noastre sã trãiascã în armonie.
     Misiunea lor pe Pãmânt: sã vegheze ca noi sã trãim în armonie, sã cãutãm compania oamenilor si sã ne exprimãm într-un mod cât mai plãcut.
     Când Îngerii Armoniei îsi împart binecuvântãrile cu noi, atunci optãm pentru o viatã armonioasã, care vizeazã si planul psihic si planul emotional, care oglindeste deschiderea si sinceritatea noastrã fatã de lume. Dacã acordãm sentimentelor atentia cuvenitã, atunci trãim nu numai într-o armonie exterioarã, ci si în armonie cu noi însine. si, a trãi astfel, înseamnã sã ne respectãm talentele, sã le exersãm, rezonând cu Armonia cosmicã si dând nastere operelor de artã.
     Sã ne gândim, în fiecare clipã, la Îngerii Armoniei, rugându-i sã ne îndrepte pe calea cea bunã, spre un mod de viatã creator si sã ne ajute sã evoluãm spiritual prin iubire, îngãduintã, dãruire. Cãci nimeni nu trãieste pentru sine, ci pentru gloria lui Dumnezeu pe Pãmânt si în Ceruri.
     IDEEA FORTÃ: “Trãiesc în armonie cu întreaga Naturã, deoarece sunt una cu Sursa Divinã a Totului.”

     ÎNGERII PÃZITORI AI COPIILOR
     Acesti minunati îngeri protejeazã si mentin tot ce apare nou în viatã, în special pe nou-nãscuti. Ei vegheazã asupra a tot ce are legãturã cu cresterea, asupra a tot ce are nevoie de cãldurã si ocrotire.
     Functia îngerilor: vegheazã si ocrotesc copiii.
Misiunea lor pe Pãmânt: ne ajutã sã redescoperim copilul din noi; se îngrijesc de orice nou început în viatã.
     Ei sunt îngerii care vegheazã sufletele ce se încarneazã; ajutã mamele si bebelusii la nastere. Fiecare nou-nãscut este binecuvântat si ocrotit de îngerul sãu pãzitor. Ei hrãnesc, sustin, ocrotesc tot ceea ce este nou si fragil, pentru ca acesti copii sã devinã puternici si fermi. Acesti îngeri înlesnesc toate începuturile, sustin noile proiecte sau noile relatii.
     Tot ceea ce este nou în viata noastrã va fi binecuvântat si ocrotit cu grijã de cãtre Îngerii Pãzitori ai Copiilor. Ei ne ajutã, de asemenea, sã ne pãstrãm puritatea si inocenta. Copilul din noi, care aspirã sã fie acceptat si iubit, va fi recunoscut de cãtre acesti îngeri pãzitori.
     Îngerii Pãzitori ai Copiilor ne pot vindeca rãnile sufletului. Putem cere binecuvântarea lor atât pentru noi, cât si pentru toti cei cu care venim zilnic în contact.
     IDEEA FORTÃ: “Preacinstesc pretiosul copil din sufletul meu, încurajez si ocrotesc fiecare nou început”.
     ÎNGERII LIBERTÃTII
     Îngerii Libertãtii sunt reprezentati cu o frumoasã esarfã care fluturã în vânt, simbol al energiei continue a vietii. Ei vegheazã asupra lumii, protejeazã libertatea interioarã si onestitatea sufletului, ca noi sã putem trãi independenti si creativi.
     Misiunea lor cereascã: netezesc calea spre libertate.
Misiunea lor pe Pãmânt: ne ajutã sã întelegem libertatea în toate aspectele ei semnificative, sã ne pretuim constientizând propria noastrã valoare, dar si legãturile cu lumea.
     Binecuvântând permanent Îngerii Libertãtii, noi primim Libertatea Divinã în noi si, odatã cu ea, toate nepretuitele daruri ale acestor îngeri.
     Îngerii Libertãtii nu urmãresc sã ne dãruiascã o simplã libertate exterioarã, terestrã ci, prin experimentarea formelor de libertate interioarã - independenta în gândire, discernãmânt, încredere în fortele proprii, iubire detasatã fatã de fiinta iubitã, identificare cu Maestrul spiritual si comuniune permanentã cu Divinul - ne conduc cãtre dobândirea libertãtii de constiintã. Trebuie sã întelegem cã libertatea presupune si o optiune: sã pãstrãm vechile obiceiuri sau sã privim deschis cãtre nenumãratele posibilitãti de înnoire, de schimbare, de deschidere mentalã si de expansiune a constiintei.
     Îi rugãm pe Îngerii Libertãtii sã ne ofere, atât nouã, cât si celorlalti oameni, darul spiritual de a trãi plenitudinea libertãtii si sã îndepãrteze din calea noastrã obstacolele care ne împiedicã evolutia spiritualã. De asemenea, îi rugãm sã ne ajute sã nu transformãm libertatea în capcane sau pericole ale propriei noastre existente. Ei ne dãruiesc lumina si curajul de a ne împlini benefic si armonios setea de libertate, gratie cãreia destinul nostru individual este pus în slujba destinului unic al omenirii, al planetei Pãmânt, al întregului Univers. Ei ne ajutã sã gãsim, în profunzimile fiintei noastre, libertatea ca stare superioarã de constiintã.
     IDEEA FORTÃ: “Aleg întotdeauna iubirea, independenta si creativitatea”.

   
  ÎNGERII CREATIVITÃTII
     Acesti îngeri, protectori ai celor mai subtile si mai elevate disponibilitãti creatoare ale fiintei umane, ne ajutã sã contactãm spontan sursa Creativitãtii Universale. Ei ne inspirã si ne deschid cele mai fine canale de receptie, pentru a putea sã vibrãm la unison cu forta creatoare divinã.   Aceasta înseamnã cã, prin intermediul acestor minunate fiinte angelice, suntem sustinuti si impulsionati sã transpunem puterea creatoare, prezentã în orice fiintã umanã, în actiuni si realizãri concrete, efective.
     Îngerii Creativitãtii, îmbrãcati cu un vesmânt lucrat cu mãiestrie si purtând în mânã o tamburinã, ne ajutã sã aducem mereu culoare, ritm si originalitate în toate aspectele vietii noastre. Ei ne deschid porti nebãnuite cãtre adâncurile propriei noastre fiinte, unde se aflã cele mai ascunse talente cu care am fost înzestrati, ajutându-ne sã le descoperim si sã le manifestãm.
     Misiunea lor cereascã: vegheazã la înflorirea deplinã a creativitãtii noastre.
     Misiunea lor pe Pãmânt: ne ajutã sã fim creativi, originali, sã înfãptuim ceea ce ne propunem si sã ne valorificãm talentele cu care suntem înzestrati.
     Acesti îngeri ne sustin, de asemenea, sã ne dezvoltãm si sã ne armonizãm exprimarea de sine. Toate calitãþile si aspectele minunate ale sufletului nostru trebuie sã fie scoase la luminã si manifestate cât mai plenar, spre binele acestei lumi. Aceste fiinte angelice ne încurajeazã permanent sã creãm o lume mai frumoasã, armonioasã si fericitã. Totodatã, ne impulsioneazã, stimulându-ne simturile si mintea, în asa fel încât sã vedem, întotdeauna, aspectele bune, minunate si divine din orice lucru, fiintã sau fenomen.
     Îngerii Creativitãtii sunt cei care ne ajutã sã trãim plenar stãrile de rezonantã cu aspectele sublime ale artei autentice, fie în postura de creatori ai acesteia, fie în cea de spectatori. Ei ne ajutã sã ne expansionãm permanent propriul orizont de cunoastere si simtire, ferindu-ne de rutinã si de rigiditate sufleteascã. Astfel, putem fi creativi în fiecare sector al vietii noastre, de la modul cum ne îmbrãcãm, cum ne aranjãm locuinta, pânã la rafinatele si elevatele manifestãri artistice, de genul picturii, muzicii sau poeziei, fiind capabili sã oglindim permanent Frumusetea si Binele Divin în toate actiunile, gesturile si atitudinile pe care ni le asumãm. Îngerii Creativitãtii binecuvânteazã, plini de bucurie, toate formele noastre proprii de exprimare, toate actiunile noastre bune si doresc sã transmitã prin noi – în orice domeniu – lumina divinã dãtãtoare de bucurie si fericire.
     Îi rugãm pe acesti îngeri sã ne ghideze permanent astfel încât, atunci când ne exprimãm, acest lucru sã fie întotdeauna o contributie la binele si armonia acestei lumi, la bunãstarea si fericirea tuturor.
     IDEEA FORTÃ: “Creativitatea mea se manifestã liber si spontan; de aceea, sunt mereu capabil sã exprim plenar ceea ce simt”.
     ÎNGERII SÃNÃTÃTII
     Functia îngerilor: acesti îngeri vegheazã asupra sãnãtãtii noastre.
     Misiunea lor pe Pãmânt: ne ajutã sã avem energia necesarã pentru actiunile pe care dorim sã le întreprindem. Ocrotesc sãnãtatea noastrã si ne inspirã sã ne folosim energiile cât mai bine, asa încât sã nu ne epuizãm, sã nu ne îmbolnãvim. Îi putem ruga sã ne ocroteascã sãnãtatea, sã ne fereascã de boli, sã ne amplifice energia vitalã, astfel încât sã facem fatã cu succes cerintelor vietii. Acesti îngeri ne sustin nu numai sãnãtatea fizicã, ci si pe cea spiritualã si emotionalã. Adevãrata sãnãtate se dobândeste prin echilibrul dintre toate planurile fiintei noastre, atât cele fizice, cât si cele subtile, energetice, Îngerii Sãnãtãtii ajutându-ne sã ajungem la acest echilibru armonios. Când cineva este bolnav, acesti îngeri îl vegheazã si binecuvânteazã remediile care sunt necesare pentru vindecare; ei ne inspirã, dacã sunt rugati, sã ne asumãm numai acele responsabilitãti pe care le putem îndeplini.
     Îi rugãm pe Îngerii Sãnãtãtii sã ne binecuvânteze cu sãnãtate si le cerem ajutorul pentru a atinge si mentine echilibrul dintre structurile noastre fizicã, psihicã, mentalã si spiritualã.
     IDEEA FORTÃ: “Îngerii Sãnãtãtii mã ajutã sã fiu sãnãtos si împãcat cu mine însumi”.

     ÎNGERII COMPASIUNII
     Cu îndemânarea lor deosebitã, acesti îngeri ne cãlãuzesc întotdeauna cu compasiune atunci când ne simtim slabi si neputinciosi. Tuturor acelora care luptã în numele lui Dumnezeu, ei le aduc sperantã si încredere si reînnoiesc credinta lor în atotputernicia Gratiei Divine. Crinul este simbolul universal al Puritãtii si Adevãrului.
     Functia îngerilor: aduc compasiunea în viata noastrã.
     Misiunea lor pe Pãmânt: ne ajutã sã întelegem cã dragostea lui Dumnezeu se revarsã în orice moment asupra noastrã, sã constientizãm faptul cã suntem în permanentã protejati si îndrumati.
     Virtutea principalã, care determinã orice actiune a acestor îngeri, este compasiunea. Unii oameni cred cã aceastã calitate, compasiunea, este sinonimã cu sentimentul de milã. Din punct de vedere ezoteric însã, compasiunea implicã, pe lângã milã, puterea desãvârsitã de a empatiza cu suferinta celorlalti, cât si capacitatea de a prelua suferinta cuiva si a o neutraliza. Îngerii Compasiunii ne oferã dragostea lui Dumnezeu ca o realitate a vietii. Atunci când, aflându-ne într-o situatie neplãcutã, ne îndreptãm cu toatã aspiratia cãtre Divin, suntem ajutati de Îngerii  Compasiunii. Ei ne îndeamnã sã lãsãm loc, în permanentã, în gândurile noastre, pentru îndurare si milostenie divinã.
     Îngerii Compasiunii sunt cei care usureazã si asigurã depãsirea evenimentelor dramatice din viata noastrã, fãcând posibilã orientarea acestora cãtre un deznodãmânt fericit. Compasiunea lor se manifestã printr-o fortã miraculoasã, care provine direct de la Dumnezeu si care le permite sã ne ajute prompt dacã îi invocãm atunci când ne aflãm în pericol. Tot ceea ce trebuie sã facem pentru a-i simti este sã ne deschidem inima spre infinita lor splendoare. Atunci când nu suntem constienti de puterea compasiunii, suntem condusi de ego-ul nostru, de conflictele noastre interioare. Compasiunea ne cãlãuzeste spre lumina si dragostea eternã a lui Dumnezeu.
     IDEEA FORTÃ: “Gratie compasiunii Divine, privesc cu detasare si plin de iubire toate situatiile care apar în viata mea”.
     ÎNGERII EVOLUTIEI SPIRITUALE
     Acesti îngeri ne binecuvânteazã sã trãim în lumina propriei noastre naturi divine. În mâna ridicatã ei tin lumânarea cu flacãra iluminãrii si ne aratã lectia vietii, al cãrei drum duce cãtre inimã. Ei ne ajutã, totodatã, sã fim fericiti si liberi.
     Functia îngerilor: ocrotesc evolutia noastrã spiritualã.
     Misiunea lor pe Pãmânt: ne ajutã ca spiritualitatea sã ne ilumineze, sã putem recunoaste sursa vietii si sã putem vedea lumina în fiecare dintre semenii nostri. Telul cel mai important al reîncarnãrii noastre pãmântesti este evolutia spiritualã. Acesti îngeri ne vegheazã o viatã întreagã si ne apãrã sufletele. Ei binecuvânteazã toate activitãtile care ne fac sã ajungem la o stare de armonie interioarã. Ei ne ajutã sã simtim cã suntem, cu adevãrat, iubiti si ocrotiti. Când avem nevoie de bunã dispozitie, acesti îngeri ne ajutã sã gãsim, spre exemplu, compania unui prieten bun si sã petrecem împreunã clipe agreabile. Totodatã, ne conduce cãtre o stare de împlinire, care ne ajutã sã ne întelegem unii pe altii. Ei ne ghideazã sã pãsim pe calea cea bunã si sã gãsim posibilitãtile potrivite pentru a ne sustine fiinta. Acesti îngeri au grijã ca noi sã gãsim acele activitãti si compania acelor fiinte care ne stimuleazã în cresterea spiritualã. Ei ne binecuvânteazã cu iubire, astfel încât sã ne putem simti profunzimile sufletului si sã lãsãm soarele sã strãluceascã în inima noastrã. Acesti îngeri ne trezesc fiorul credintei si ne încurajeazã sã ne pãstrãm încrederea în tot ceea ce este benefic în viatã. Ei ne ghideazã constant pe calea Iubirii Infinite cãtre Dumnezeu.
     IDEEA FORTÃ: “Evoluez spiritual prin faptul cã devin cu adevãrat eu însumi”.
     ÎNGERII DEVOTAMENTULUI SI AI IERTÃRII
     Misiunea lor cereascã: ne oferã ajutor divin când dorim sã uitãm resentimentele fatã de suferintele trecute si ne ghideazã sã întelegem lectia la care am fost supusi în momentele în care aceasta s-a manifestat, pentru ca noi sã putem trãi constructiv si liber prezentul.
     Misiunea lor pe Pãmânt: ne învatã sã-i respectãm pe ceilalti si sã gãsim toate resursele de care avem nevoie atunci când ne dãruim, divin inspirati, altei persoane, pãstrând în atentie din trecut, doar experienta de viatã necesarã trãirii prezentului cu cea mai mare intensitate. Ei ne ajutã, de asemenea, sã ne orientãm calea cãtre sursa divinã a tot ceea ce existã.
     Îngerii Iertãrii sunt reprezentati iconografic cu flori de crin în mânã, simbol al puritãtii. Ei se roagã ca fiecare dintre noi sã dobândim puterea de a ne dãrui neconditionat si deplin lui Dumnezeu. Iertarea nu înseamnã uitare si nu acesta este scopul ei. Pentru a ierta într-adevãr corect, Îngerii Devotamentului si ai Iertãrii ne ajutã sã vedem rãnile si suferintele noastre din trecut într-o altã luminã. Dacã îi vom ruga sã ne inspire cum sã lãsãm mai usor si mai repede, în urma noastrã, suferinta si rãnile vechi, vom declansa astfel (si vom accelera direct proportional cu intensitatea si durata rugãciunii) procesul de vindecare spiritualã. Manifestarea deplinã a devotamentului implicã si iertarea tuturor acelora care ne-au pricinuit suferinte si lacrimi. Numai asa putem ajunge sã trãim, aici si acum, iubirea divinã pe care îngerii o manifestã si o exemplificã neîncetat. Altfel, vom rãmâne prizonierii propriilor noastre orgolii si resentimente crezând, în continuare, cã ceilalti sunt cauza (si nu doar instrumentul) manifestãrii necazurilor si durerilor noastre. Iertarea ne ajutã sã ne eliberãm de aceste trãiri si sã ne ridicãm pe un alt nivel superior de constiintã. Cei care sunt orgoliosi sau ranchiunosi nu iartã usor, dar Îngerii Iertãrii si ai Devotamentului, prin gratia lor, îi ajutã sã gãseascã resursele interioare si curajul necesar pentru a o putea face.
     IDEEA FORTÃ: “Îi iert pe toþi cei care mi-au fãcut rãu în trecut, pentru cã, în esentã, suntem uniti în aceeasi sursã Divinã: Sinele”.
     ÎNGERII DRAGOSTEI ETERNE
     Ochiul atotcuprinzãtor dovedeste faptul cã acesti îngeri sunt îngeri ai Cerului Paradisurilor.   Delfinul este simbolul bucuriei si al constiintei iubirii eterne, asemenea valurilor de sub el. Rotile înaripate constituie simbolul serafimilor. Sarpele care îsi muscã propria coadã reprezintã simbolul Întregului si al Eternitãtii, atunci când am transcens ciclicitatea vietii si a mortii.
     Misiunea lor cereascã: înlesnesc si vestesc dragostea eternã a lui Dumnezeu.
     Misiunea lor pe Pãmânt: ne aduc aminte cã iubirea este eternã, ne ajutã sã ne eliberãm de spaima cã dragostea ar fi limitatã si ne deschid, cu rãbdare, sufletul cãtre sursa divinã a acestei iubiri fãrã sfârsit.
     Îngerii Dragostei Eterne dãruiesc fiecãruia dintre noi, atunci când iubim, fericirea cã sufletul va pãstra vesnic aceastã iubire. Atunci când am pierdut o fiintã apropiatã, iubirea cu care noi am înconjurat-o nu moare, ci se pãstreazã pentru eternitate în sufletul nostru, purificându-se de atasamente si lãsându-ne esenta si puterea sa infinitã. Tot ei ne ajutã sã constientizãm si sã pãstrãm în inima noastrã iubirea mereu vie, întrucât încrederea si iubirea nu se pierd niciodatã.
Noi ne rugãm Îngerilor Dragostei Eterne ca ei sã îndepãrteze de pe constiinta noastrã vãlul care stã între noi si iubirea eternã. Atunci când suntem singuri sau când am pierdut ceva, noi ne rugãm acestor îngeri sã ne redea încrederea si sã ne învete cum sã deschidem drum cãtre inima noastrã tuturor îngerilor cerurilor. Aceasta este o infinitã Gratie ce se manifestã în special în relatiile interumane, în armonia vietii cotidiene, în aspiratia cãtre Divinitate si ne rugãm Îngerilor Minunii Iubirii sã o coboare si asupra noastrã. Atunci când ne pãstrãm puritatea, când actionãm transfigurator asupra propriei fiinte, când avem puterea de a rãspunde de faptele noastre si de a rãmâne orientati pozitiv, atunci suntem deschisi pentru cea mai minunatã experientã pe care spiritul uman o poate avea, aceea a iubirii infinite de Dumnezeu.
     În clipa în care vom simti în inima noastrã dragostea, o vom regãsi si în tot ceea ce ne înconjoarã. Iubirea lui Dumnezeu nu cunoaste limite sau încorsetãri. Ea pãtrunde în fiecare substantã, în fiecare element al creatiei, fiind energia cea mai rapidã care ne duce cãtre El.
     IDEEA FORTÃ: “Primesc mereu dragostea Divinã, iar ea înfloreste etern în inima mea”.
     ÎNGERII PÃZITORI AI ECHILIBRULUI SI ARMONIEI MENTALE (AI NORDULUI)
     Acesti îngeri domnesc asupra elementului aer si asupra functiei psihologice mentale. Ei tin în mânã Soarele constiintei, cel care sustine toate eforturile omului de a dobândi o minte clarã si limpede. Acesti îngeri ne stimuleazã si ne ajutã sã realizãm echilibrul între functia suprasolicitatã a mentalului si celelalte functii ale psihicului uman.
     Planul îngeresc: cerul formator
     Functia îngerilor: sustin activitatea mentalã rationalã a maselor de oameni si ajutã conducãtorii lumii sã gândeascã în conformitate cu Ordinea Divinã.
     Misiunea lor pe Pãmânt: contribuie la dinamizarea gândirii pozitive, afirmative, care determinã sustinerea binelui în lume. Dãruiesc omului claritate si precizie mentalã, astfel încât el sã poatã atrage în viata lui tot ceea ce este benefic si sublim.
     Puterea gândirii pozitive este extrem de mare. Cu ajutorul unei astfel de atitudini mentale, precum si prin întelegere justã, fiinta umanã îsi poate exprima în mod armonios individualitatea, într-o stare de mare libertate interioarã. Acesti îngeri protectori ne ajutã sã ne împãrtãsim cu claritate ideile fatã de ceilalti si sã ne formãm un plan de viatã rational, bazat pe principii sãnãtoase. Prin aceastã claritate superioarã a gândirii, putem sã folosim în mod inteligent energia de care dispunem si, mai mult chiar sã actionãm întelept.
     Îngerii Nordului sunt cei care ne ajutã sã întelegem si sã asimilãm aspectele mai abstracte si mai greu de înteles, cum ar fi cele clasificabile de cãtre minte sau cele ale cãror sisteme de referintã ne sunt strãine.
     Acesti îngeri ne sustin permanent sã rãmânem într-o atitudine de deschidere mentalã si sã ne îmbunãtãtim permanent viziunea despre viatã si Univers. Ei ne ajutã sã gãsim mereu solutiile optime ale problemelor cu care ne confruntãm sau ale situatiilor care ne par fãrã iesire.
     Actiunea acestor îngeri poate fi resimtitã adesea în ceea ce priveste deschiderea “celui de-al treilea ochi”, care conferã discernãmântul spiritual perfect si viziunea totalizatoare si divin integratã asupra realitãtii.
     Acesti îngeri sustin asadar, în mod ireprosabil, functionarea si armonizarea planului mental al fiintei umane, dezvoltarea inteligentei si a puterii de pãtrundere mentalã. Ei mentin mintea într-o stare de receptivitate elevatã fatã de ideile noi si minunate, oferind omului capacitatea de a lua mereu decizii întelepte.
     Îi rugãm pe Îngerii Pãzitori ai Nordului sã ne sustinã si sã ne binecuvânteze cu puterea imensã a gândirii pozitive pentru integrarea noastrã divinã în Marele Tot Universal.
     IDEEA FORTÃ: “Într-o stare de fericire profundã celebrez unicitatea oricãrei fiinte”.
     ÎNGERII MATURITÃTII
     Acesti îngeri ne ajutã sã ne apropiem de fiinte întelepte, care stiu sã-si asume responsabilitãti si sã ia hotãrâri adecvate chiar dacã, la prima vedere, par riscante, stiind cã astfel se va ajunge la o stare de bine interior si de bucurie. Atunci când ne lãsãm inspirati de ei, putem sã îmbãtrânim cu decentã. Purtând în mâini lampa cunoasterii si o trompetã, simbol al pretuirii muzicii, una dintre cele mai mari si mai frumoase bucurii ale vietii, ei sunt vestitorii stãrilor elevate de armonie lãuntricã.
     Misiunea lor cereascã: asistã cresterea noastrã interioarã.
     Misiunea lor pe Pãmânt: ne ajutã sã întelegem procesul maturizãrii, sã putem fi capabili sã ne asumãm responsabilitãtile inerente lui si sã avem curajul de a face acele actiuni pe care ni le-am dorit întotdeauna.
     Acesti îngeri ne inspirã sã luãm hotãrâri chibzuite si inteligente, atât pentru binele nostru, cât si pentru binele fiintelor care cresc sub îndrumarea noastrã, fie cã suntem educatori, persoane cu atributii în domeniul ajutorului social, tutori sau pãrinti. Îngerii Maturitãtii ne conduc, ajutându-ne “sã o scoatem la capãt” în marea misiune pe care o avem, aceea de a afla cine suntem si cum este cel mai folositor si mai în acord cu vointa divinã sã ne planificãm viata. Sunt alãturi de noi atunci când greutatea deciziilor devine mai mare decât cea pe care eram obisnuiti sã ne-o asumãm si ne sustin în gãsirea rãspunsurilor potrivite la întrebãrile complexe cu care ne confruntãm, în general, în viatã. Îi implorãm ca toate hotãrârile noastre sã le luãm cu inima si nu din mândrie si sã ne ajute sã gãsim pacea si întelepciunea care apar o datã cu maturitatea. Meditatia asupra imaginii Îngerului Maturitãtii ne conferã îndrãznealã, curaj, întelepciune, discernãmânt si dezvoltarea capacitãtii de a fi mereu în putere. Prin forta lor divinã, primim darul de face posibil ca fiintele care ne sunt încredintate pentru a le ajuta în anumite directii sã se simtã în sigurantã lângã noi. Acesti îngeri ne binecuvânteazã cu dobândirea respectului de sine si a tãriei de caracter, asa încât testele si greutãtile vietii sã ni se parã usor de suportat. Astfel, întãrindu-ne cu aceste calitãti, avem toate sansele sã devenim fiinte strãlucitoare, ce emanã tot mai multã spiritualitate purã si aspiratie cãtre Dumnezeu.
     IDEEA FORTÃ: “Îmi asum pe deplin responsabilitatea existentei mele si devin astfel din ce în ce mai puternic”.
     ÎNGERII INTUITIEI (VESTULUI)
     Acesti îngeri guverneazã elementul foc si functia psihologicã a intuitiei. Ei tin în mânã o tortã, simbol al iluminãrii intuitive si ne deschid calea cãtre latura cea mai profundã a constiintei.
     Planul îngeresc: cerul formator
     Functia îngerilor: fac posibilã intrarea oamenilor în Împãrãtia Cerurilor.
     Misiunea lor pe Pãmânt: ei ne ajutã sã întelegem adevãrata noastrã esentã, precum si pe cea a situatiilor în care ne aflãm, ne ajutã sã ne amplificãm intuitia, încrederea în sine si perceperea lumii dintr-o perspectivã mai înaltã.
     Îngerii Intuitiei ne ajutã sã aflãm informatii utile pentru cresterea si dezvoltarea noastrã spiritualã. Noi folosim intuitia chiar inconstient pentru a simti dacã anumite fiinte sau obiecte sunt sau nu benefice, ori dacã ne aflãm în sigurantã. Putem amplifica rezonanta cu acesi îngeri dacã devenim mai atent la vocea noastrã interioarã.
     Îi rugãm pe Îngerii Intuitei sã ne ajute în dezvoltarea intuitei si a cunoasterii interioare, precum si la realizarea cât mai rapidã a menirii noastre în aceastã viatã. Îi putem ruga pe Îngerii Intuitiei sã ne ajute sã percepem realitatea cât mai clar si mai exact. Acesti îngeri ne ajutã sã ne constientizãm calitãtile native, sã le amplificãm în fiinta noastrã si sã le folosim într-un sens superior, benefic.
     IDEEA FORTÃ: “Manifest mereu în jurul meu iubire si bunãtate”.
     ÎNGERII PÃZITORI AI ECHILIBRULUI AFECTIV SI EMOTIONAL (AI ESTULUI)
     Acesti îngeri domnesc asupra elementului apã si a functiei sentimentelor. Ei tin în mânã un potir cu apa vietii si plutesc deasupra mãrii, care este aici simbolul emotiei nediferentiate. Acesti îngeri ajutã oamenii sã îsi exprime sentimentele si sã îsi controleze emotiile.
     Planul îngeresc: cerul formator
     Functia îngerilor: Ajutã fiintele sã se deschidã afectiv si sã îsi exprime sentimentele într-un mod armonios.
     Misiunea lor pe Pãmânt: ajutã oamenii sã îsi înteleagã sentimentele, sã îsi deschidã inimile si sã aibã încredere în trãirile proprii si în împãrtãsirea lor.
     Sentimentele au o fortã foarte mare si, de aceea, dacã nu sunt pozitive sau scapã de sub control, pot dezlãntui mari furtuni emotionale. Când nu sunt exteriorizate, datoritã refulãrii, ele “fermenteazã”, acumulând o mare energie, care la un moment dat trebuie sã se manifeste într-un anumit mod. Atunci, însã, când suntem deschisi sã întelegem aceste sentimente ascunse, ele pot fi transformate într-un mod superior, astfel încât sã ne pãstrãm mereu o stare de echilibru psihic.
     Este foarte important sã privim adevãrul în fatã, sã ne recunoastem stãrile si sã nu le negãm. Supãrãrile, durerile sau temerile duc uneori, atunci când nu le controlãm, cãtre situatii inevitabile, care pot actiona ca un magnet care va propulsa emotiile la suprafatã. Atunci când suntem inconstienti, când închipuirile noastre mentale ne guverneazã si când nu lãsãm loc obiectivitãtii, ne considerãm imediat “victime”.
     Acesti îngeri ne ajutã sã constientizãm aceste trãiri, sã le putem controla si transforma pe cele negative chiar în opusul lor, îndrumându-ne sã gãsim solutii. Ei ne ghideazã cãtre maturizarea emotionalã, deschizându-ne cãi directe si creative pentru a o atinge. Ei ne binecuvânteazã de fiecare datã când dorim sã recunoastem stãrile care ne dominã si ne ajutã sã le transformãm în forme de exprimare creatoare.
     Îngerii Protectori ai Estului oferã celor care îi invocã, sustinerea si ajutorul necesare pentru a se putea exprima si a-si trãi cu adevãrat sentimentele. Prin aceastã stare de libertate interioarã, oamenii devin un adevãrat izvor viu al vietii. Atunci când ne dãruim nouã însine libertate, devenim mai puternici, trãim din plin adevãratul nostru Eu. Cu fiecare depãsire a problemelor pe care reusim sã le întelegem si sã le constientizãm, “crestem” spiritual. Cu orice revãrsare a bucuriilor devenim mai umani, mai comunicativi si mai apropiati de starea noastrã fireascã de fericire.
     Adevãrata putere interioarã constã în sansa oferitã sentimentelor noastre de a se manifesta într-un mod cât mai armonios. Ele sunt, de fapt, o parte componentã a sufletului nostru, iar Îngerii Estului ne inspirã sã fim siguri pe trãirile noastre.
     IDEEA FORTÃ: “Îmi purific mintea si îmi deschid sufletul.”
     ÎNGERII PROTECTORI AI TINERILOR
     Planul îngeresc: cerul formator
     Functia îngerilor: vegheazã si ocrotesc tot ceea ce este de-a pururi tânãr în noi.
     Misiunea lor pe Pãmânt: ajutã fiintele umane sã trãiascã starea de candoare a copilului, sã-si mentinã sufletul deschis fatã de tot ce e frumos si pur si sã stimuleze tot ceea ce este “viu” în ele.
     Îngerii Pãzitori ai Tinerilor, ale cãror arcuri si sãgeti indicã o atitudine dinamicã si plinã de elan, iradiazã energie beneficã si entuziasm. Ei iubesc jucãusenia si ghidusiile nevinovate si vegheazã ca toti cei care au sufletul de copil sã se bucure de ele. Acesti îngeri ocrotesc nu numai tinerii, ci tot ceea ce este pur si candid în sufletele oamenilor. Ei ne ajutã sã trecem cu îngãduintã peste anumite greseli pe care le putem face din imaturitate si, de asemenea, ne ajutã sã învãtãm chiar si din aceste greseli. Ei ne îndrumã sã luãm decizii corecte, ferindu-ne de esecuri si impulsionându-ne sã evoluãm spiritual. Îi rugãm pe Îngerii Pãzitori ai Tineretii sã ne binecuvânteze si sã ne ajute sã devenim constienti de tineretea vesnicã a sufletelor noastre. Îi rugãm sã renascã în noi emotia bucuriilor sincere si entuziasmul pentru începerea unor noi proiecte si sã ne dãruiascã puterea de adaptabilitate armonioasã în fata vietii; sã fim precum tinerii - victoriosi în toate momentele vietii. Ne rugãm ca sufletele noastre sã rãmânã mereu deschise fatã de tot ce este sublim si viata noastrã sã fie plinã de bucurii pe care sã le trãim din plin. Elanul tineretii ne ajutã sã credem în bine si sã avem totodatã încredere în ceilalti, sã ne pãstrãm puritatea mintii si sã avem curajul de a ne exprima trãirile în mod sincer, cu toatã inima. Îngerii ne ajutã, de asemenea, sã ne manifestãm creativitatea si sã alegem un drum ferit de incertitudini - drumul inimii.
     IDEEA FORTÃ: “Împãrtãsesc tuturor entuziasmul, starea mea de euforie si bucuria de a avea simtul umorului.”
     ÎNGERII PROTECTORI AI VIETII PE PÃMÂNT (AI SUDULUI)
     Acesti îngeri guverneazã elementul pãmânt si functia psihologicã a simturilor. Ei tin în mânã un spic de grâu, care evidentiazã legãtura subtilã dintre aceste entitãti angelice si fructele pãmântului. Îngerii Sudului ne inspirã si ne îndeamnã sã fim prevãzãtori si constienti atât de necesitãtile corpului nostru fizic, cât si de cele ale planetei pe care locuim.
     Planul îngeresc: cerul formator
     Functia îngerilor: ghideazã si ocrotesc oamenii si viata lor pe aceastã planetã
     Misiunea lor pe Pãmânt: ei au rolul de a ne ajuta sã ne simtim bine, sã ne bucurãm, sã ne trezim capacitatea de întelegere si tolerantã, sã dinamizãm în noi însine energiile pãmântului, astfel încât sã putem concretiza în planul fizic toate ideile si aspiratiile noastre.
     Acestia sunt îngerii care ne ghideazã prin lumea realitãtii materiale, palpabile. Binecuvântarea lor ne face sã putem simti si trãi plenar experientele corpului nostru fizic si sã reusim sã fim în armonie cu mediul înconjurãtor. Ei fac legãtura între materialitatea corpului fizic (pãmânt) si aspectele subtile spirituale din creatie. Astfel, Îngerii Pãzitori ai Sudului ne ajutã întotdeauna sã ducem la îndeplinire cele mai mari sperante ale noastre si sã ne transformãm visele în realitate.
     Pentru ca gândurile noastre sã fie puse în practicã, este necesar în primul rând sã fim constienti si sã întelegem profund implicatiile si consecintele care ar putea apãrea ca urmare a materializãrii acestor gânduri si intentii ale noastre. Dacã toate acestea au o naturã eminamente beneficã si pozitivã, Îngerii Sudului ne vor ajuta sã le realizãm concret, prin angrenarea capacitãtilor si resurselor noastre lãuntrice. În aceastã misiune, ei actioneazã împreunã cu Îngerii Creativitãtii.
     Energia teluricã emanatã de planeta pe care o locuim este modulatã de acesti îngeri astfel încât ea sã ofere structurii noastre fizice acea stabilitate si sigurantã care stau la baza eficientei în tot ceea ce întreprindem.
     Îngerii Pãzitori ai Sudului ne învatã sã fim atenti si receptivi la necesitãtile corpului nostru fizic si sã-l respectãm. Aceasta înseamnã cã atitudinea noastrã fatã de corpul fizic, care este „templul spiritului”, trebuie sã fie cea corectã: sã-l hrãnim într-un mod adecvat, sã-l mentinem într-o bunã stare de sãnãtate, curat si odihnit. Astfel, sub îndrumarea acestor îngeri, toti cei care au obiceiuri nesãnãtoase si alte vicii sunt ajutati si impulsionati sã renunte la ele. Fiinta umanã este în cea mai bunã formã atunci când se alimenteazã corect, se îmbracã adecvat si natural, se odihneste când simte nevoia si pãstreazã comuniunea cu natura pentru a se reîncãrca energetic.
     Formându-ne corect pe noi însine, aducem implicit un omagiu acestor îngeri, iar ei, pe de altã parte, ne binecuvânteazã pentru aceasta. Ei sustin plini de bunãvointã strãdaniile si eforturile noastre realizate în plan fizic, în scopul evolutiei noastre spirituale.
     Îi rugãm pe Îngerii Protectori ai Sudului sã ne dãruiascã binecuvântarea lor, pentru a obtine si mentine o stare de perfectã sãnãtate si vitalitate a fiintei noastre, pentru a îndepãrta orice stres si tensiune si pentru a fi mereu optimisti si armoniosi. Îi rugãm sã ne ajute sã emanãm permanent în jurul nostru energie beneficã, pozitivã, care sã cuprindã si sã purifice întregul spatiu din jurul nostru. Planeta pe care o locuim poate deveni astfel minunatã numai dacã noi suntem fericiti.
     Ideea fortã: “În oceanul iubirii divine topesc toatã durerea si întristarea.”
   
  ÎNGERII PROTECTORI AI ADOLESCENTILOR
     Planul îngeresc: Acesti îngeri tin în mânã cheia cu ajutorul cãreia, în mod simbolic, devenim adolescenti, fericiti si stabili, capabili sã gãsim echilibrul între efort si odihnã.
     Functia îngerilor: Ei ne ajutã sã distingem între bine si rãu si sã alegem binele.
     Misiunea lor pe pãmânt: Ne binecuvânteazã atunci când ne luãm responsabilitatea vietii si ne ajutã sã fim capabili sã ne asumãm începutul maturitãtii.
     Acesti îngeri ne ajutã sã luãm hotãrâri chibzuite si inteligente, atât pentru binele nostru, cât si pentru al celor din jur.
     Îngerii Pãzitori ai Adolescentilor ne îndrumã sã ne planificãm viata, sã luãm decizii si ne ghideazã atunci când greutatea responsabilitãþilor noastre devine prea mare. Ei rãspund prompt atunci când îi apelãm pentru a gãsi niste rãspunsuri potrivite la întrebãrile dificile cu care ne confruntãm în orice plan al activitãtii noastre.
     Rugãm acesti îngeri sã ne binecuvânteze si sã ne conducã spre atingerea întelepciunii, învãtându-ne cum sã rezolvãm cu întelegere si rãbdare problemele care apar în decursul vietii.  De aceea îi putem ruga ca toate hotãrârile noastre sã fie luate cu inima si sã nu ne umbreascã mândria în relatiile cu ceilalti.
     Îi rugãm pentru îndrãznealã, curaj, discernãmânt si întelepciune.
     Îi rugãm, totodatã, sã ne ajute sã conferim încredere în noi, fiintelor cãrora le suntem încredintati sau le avem noi însine în grijã. Îngerii Adolescentilor ne inspirã sã gãsim cel mai adecvat comportament pentru a ne asuma responsabilitatea ocrotirii tinerilor.
     Ei ne ajutã de asemenea sã ne rafinãm calitãtile pe care le avem si sã atingem nivelul de fiinte spirituale.
     Ideea fortã: „Sunt condus si ocrotit pe drumul vietii mele”
     ÎNGERII AJUTORÃRII SI DÃRUIRII
     Acesti îngeri aduc binecuvântarea lui Dumnezeu tuturor celor care si-au pus viata în slujba semenilor lor. Ei sunt reprezentati tinând în mânã un porumbel, simbol al dorintei permanente de a ajuta toate fiintele. Îngerii ajutorãrii sunt întotdeauna alãturi de toti cei care au înteles profund necesitatea fundamentalã a fiintei umane de a manifesta altruismul. Toti cei care îsi oferã plini de dãruire serviciile pentru ca aceastã planetã sã devinã mai fericitã, iar viata sã fie mai bunã, sunt puternic impulsionati si mereu ocrotiti de acesti îngeri.
     Planul îngeresc: Cerul formator
     Functia îngerilor: Ne învatã cum sã dãruim ajutorul nostru cu toatã inima celor care meritã.
     Misiunea lor pe Pãmânt: Ne ajutã sã întelegem semnificatia majorã a actului de a dãrui si a primi, sã putem aprecia cu discernãmânt însemnãtatea spiritualã a ajutorului dat si primit.
     Acesti îngeri pãzitori oferã protectie tuturor celor care fac bine oricãrei fiinte, binecuvântându-i pe toti cei care au inima deschisã si care sunt oricând pregãtiti sã facã tot ce le stã în putintã pentru ca viata pe aceastã planetã sã fie rodnicã si fericitã. Tuturor celor care cred cu toatã fiinta lor cã este foarte important sã-i ajuti pe altii, acesti îngeri le oferã energie, inspiratie, le faciliteazã accesul la resurse infinite din macrocosmos, astfel încât ceea ce ei fac sã poatã fi dus la capãt cât se poate de bine. Multi dintre noi am avut ocazia sã simtim ajutorul nepretuit al acestor îngeri si am remarcat cã, atunci când dorim din toatã inima sã ne ajutãm semenii si sã facem ceva pentru ceilalti, suntem mult mai intens sustinuti, iar calea ne este netezitã mai usor decât atunci când lucrãm doar pentru noi însine.
     Actul dãruirii se poate manifesta foarte clar în munca celor implicati în viata politicã si socialã. De asemenea, el poate fi evident si în cazul minunatelor fiinte care, având mai multe posibilitãti decât ceilalti, ajutã dezinteresat pe toti cei care au nevoie. Tot aici pot fi inclusi vindecãtorii si terapeutii altruisti, ca si orice altã fiintã umanã care ajutã oamenii, fãrã sã aibã vreun interes personal.
     Acesti oameni sunt binecuvântati, deoarece îsi pun viata în slujba altora. Lumea nu ar fi atât de minunatã fãrã ajutorul celor care au dãruit din energia si resursele lor pentru a schimba în bine viata celorlalti.
     Rugãm Îngerii Pãzitori ai ajutorãrii sã ne sprijine pentru trezirea si amplificarea resurselor noastre lãuntrice si pentru obtinerea lucrurilor necesare pentru a-i putea ajuta pe toti cei care meritã si au nevoie de aceasta. Pentru ajutorul dãruit în mod neconditionat, devenim parte activã a lumii în care trãim si ne intregrãm în armonia Vietii Universale. Contributia noastrã la Binele general este directã, adevãratã si durabilã.
     Ne rugãm acestor îngeri sã-i binecuvânteze pe toti aceia care, în orice colt din aceastã lume, fac ca viata noastrã sã fie din ce în ce mai bunã.
     Ideea fortã: „Manifest plin de iubire tot ceea ce este mai bun în mine si, plin de bunãvointã, mã integrez armonios în Univers.”
     ÎNGERII PÃZITORI AI PRIMEI IUBIRI
     Acesti îngeri tin în mânã o pereche de turturele. Ei ocrotesc prima iubire si ne binecuvânteazã ca prima noastrã experientã amoroasã sã fie deosebit de frumoasã. Cu ajutorul lor putem sã ne raportãm permanent la starea de îndrãgostire.
     Functia îngerilor: ocrotesc toti îndrãgostitii
     Misiunea lor pe pãmânt: ne ajutã sã pretuim si sã omagiem sexualitatea, sã avem inima deschisã mereu, sã ne bucurãm de minunea iubirii, sã fim iubiti si sã respectãm sentimentele frumoase.
     Acestia sunt îngerii pãzitori care vegheazã atunci când ne îndrãgostim, conferind cuplului nostru frumusete si drãgãlãsenie. Ei ne ajutã sã ne simtim siguri în relatia noastrã si ne dau încrederea cã ne putem exprima deschis gândurile si sentimentele. De asemenea, ne încurajeazã sã ne îndreptãm spre fiintele care ne pretuiesc si care pot vedea lumina si frumusetea din noi. Sã rugãm acesti îngeri sã ne sustinã atunci când întâlnim pe cineva cu care am vrea sã începem o relatie de dragoste. Ei ne ajutã sã ne revãrsãm iubirea spre persoana care ne iubeste. Ne inspirã sã gãsim modalitatea prin care putem sã determinãm persoana iubitã sã se deschidã fatã de noi si sã îsi exprime sentimentele chiar dacã este emotivã si rezervatã. Acesti îngeri ne conduc spre fiinta care ne iubeste asa cum suntem si fatã de care ne putem împãrtãsi fãrã retinere orice trãire. Sã ne rugãm la Îngerii Pãzitori ai Primei Iubiri atunci când începem o nouã relatie si avem nevoie de ajutor si încredere pentru ca totul sã fie asa cum dorim. De asemenea, putem sã ne rugãm la acesti îngeri si atunci când relatia actualã a devenit anostã sau s-a „împotmolit” si are nevoie de un nou impuls pentru a reînvia. Acestia sunt îngerii care ne îmbogãtesc sufletul cu iubire si ne ajutã sã transfigurãm sexualitatea si sã încãrcãm actul erotic cu dragoste divinã, detasatã, înãltãtoare.
     Sã îi rugãm sã ocroteascã cele mai intime relatii ale noastre si sã ne îndepãrteze de fortele negative care ne-ar putea influenta si conduce la despãrtiri. Ne rugãm sã ne vegheze si sã ne conducã cãtre prieteniile favorabile, aducãtoare de o fericire profundã si eternã.
     ÎNGERII PÃZITORI AI ÎNCREDERII
     Îngerii pãzitori ai încrederii sunt reprezentati purtând pe brate o etolã. Aceasta simbolizeazã faptul cã, desi ochii ne sunt legati, în sensul cã nu avem o viziune de ansamblu asupra lucrurilor care ni se petrec, trebuie sã avem întotdeauna încredere în Dumnezeu. Îngerii Pãzitori ai Încrederii ne ocrotesc si ne inspirã în permanentã si, în orice situatie de viatã, atunci când îi apelãm, ne oferã, dacã meritãm, ajutorul lor, plini de iubire.
     Planul îngeresc: Cerul creatiei
     Functia îngerilor: ne deschid inima si mintea pentru a avea încredere în tot ceea ce este bun în viatã
     Misiunea pentru pãmânt: ne ajutã sã trezim si sã ne amplificãm încrederea în noi însine, în ceilalti si, mai presus de toate, în Dumnezeu.
     Acesti îngeri ne deschid inima si mintea pentru a putea primi cu adevãrat tot ceea ce viata ne oferã.
     Starea de încredere determinã si influenteazã cursul vietii. A fi încrezãtor înseamnã a avea constant o atitudine optimistã si a depãsi astfel, cu usurintã, obstacolele generatoare de suferintã. Încrederea ne conferã curajul de a realiza acele actiuni benefice de care nu ne credeam capabili si, de asemenea, curajul de a ne ridica si de a merge mai departe atunci când ne simtim amenintati de greutãti.
     Acesti îngeri pãzitori ne ajutã sã apreciem si sã avem încredere în propriile noastre sentimente. Urmând vocea interioarã a inimii, amplificãm cu usurintã în fiinta noastrã starea de încredere, atât de necesarã unei vieti armonioase si fericite. Când învãtãm sã ne deschidem fiinta si sã avem încredere în tot ceea ce viata ne oferã, relatiile cu cei din jurul nostru vor fi din ce în ce mai profunde, calde si afectuoase.
     Starea de încredere se reflectã în toate deciziile noastre. Dacã aceastã încredere lipseste, vom alege întotdeauna calea neutrã si care nu implicã nici un risc, doar din teama de a nu fi rãniti sau de a nu gresi. Însã atunci când avem deplinã încredere în sentimentele noastre si ne lãsãm ghidati de vocea interioarã a inimii, care ne spune ce este bine si ce nu, putem sã alegem si sã urmãm, cu adevãrat, un mod de viatã armonios si minunat.
     Îi rugãm pe îngerii Pãzitori ai Încrederii sã ne ajute sã avem încredere în noi însine, în semenii nostri si în primul rând în Dumnezeu. Îi rugãm, de asemenea, sã ne ajute sã ne exprimãm liber si armonios sentimentele fatã de ceilalti oameni.
     IDEEA FORTÃ – Am deplinã încredere în Iubirea si în Binele divin, care mã ocrotesc, mã inspirã si mã ghideazã în permanentã.
     ARHANGHELUL MICHAEL (MIHAIL)
     Numele sãu înseamnã, în traducere româneascã, Cel care este asemenea lui DUMNEZEU. Atât în unele texte biblice cât si în cele care le sunt posterioare lor, Arhanghelul Mihail este considerat a fi cel mai important dintre toti Arhanghelii. Acest aspect este mentionat atât în traditia crestinã cât si în cea ebraicã si islamicã. Fiind un protector divin prin excelentã, Arhanghelul Mihail este apelat adeseori de Bisericã si de comunitatea crestinã ca sã apere de rãu. Nu este deloc întâmplator cã în Apocalipsa lui Ioan, Arhanghelul Mihail împreunã cu îngerii sãi, sunt descrisi ca fiind în luptã cu balaurul (forta satanicã) si cu demonii (îngerii decãzuti) care sunt subordonati acestuia, iar deznodãmântul acestei lupte este cã acest balaur al abisurilor infernale a fost azvârlit sub pãmânt împreunã cu îngerii întunericului (demonii) care-l slujeau.  Tocmai din aceastã cauzã, Arhanghelul Mihail este reprezentat cel mai adesea în iconografia crestinã luptându-se si biruind un balaur. El este atunci înarmat cu o lance sau cu o sabie, amândouã fiind în realitate simboluri ale discernãmântului spiritual care învinge pânã la urmã orice rãu. Testamentul lui Avraam, lucrare care dateazã din secolul al II-lea D.C. îl prezintã pe Arhanghelul Mihail ca fiind atât de apropiat de DUMNEZEU încât, prin interventia sa în fata lui DUMNEZEU, el poate chiar sã salveze sufletele din infernuri ri sã le ghideze cãtre ceruri (sferele tainice superioare ale manifestarii). Întocmai ca si zeul egiptean ANUBIS care patrona toate riturile funerare precum si procedeele de proiectie consientã în lumile astrale, Arhanghelul Mihail este de asemenea însãrcinat cu cântãrirea faptelor bune si a faptelor rele ale sufletului care tocmai a pãrãsit definitiv corpul fizic. HERMES, care este judecãtorul traditional al sufletelor celor defuncti, în traditia greacã (el fiind în aceastã directie identic cu zeul MERCUR din traditia romanã) este adesea identificat cu ANUBIS iar serpii care sunt încolãciti pe caduceul sãu traditional îl fac sã prezinte unele asemãnãri cu Arhanghelul Mihail si cu balaurul pe care el îl învinge. De altfel, este demn de retinut cã în ezoterismul yoghin si tantric, înfrângerea balaurului reprezintã în realitate atingerea fazei de control perfect asupra potentialului creator (sexual). Dealtfel, nu este deloc întâmplãtor cã balaurul care e învins de Arhanghelul Mihail este reprezentat cel mai adesea având aripi, iar acesta (balaurul cu aripi) este un binecunoscut simbol alchimic si tantric, care semnificã un control perfect, atât asupra tentatiilor, cât si asupra fortelor inferioare, ce sunt imediat sublimate (aceasta este semnificatia ascunsã a aripilor) în aspecte angelice si dumnezeiesti; în felul acesta, natura inferioarã a sarpelui este sublimatã si transformatã în natura superioarã a pãsãrii (porumbelul sau vulturul). Arhanghelul Mihail (lat. Sanctus Michael Angelus; fr. Monseigneur Saint Michel; it. San Michele, Sammichele) este cel pe care Dumnezeu l-a însarcinat sã-i alunge din rai pe Satana si pe ceilalti îngeri rãzvratiti. Sarcina lui acum este dublã: cea de sfânt protector al Bisericii pe Pâmânt si de Stapân al sufletelor mortilor. El hotãrãste, în functie de meritele lor, ca cei buni sã meargã la Dumnezeu, iar cei rãi si ticãlosi, în iad. Se crede cã Arhanghelul Mihail i-a aparut la Hagar (Geneza XXI.17) lui Abraham pentru a-i interzice sacrificarea lui Isaac (Geneza XXII.11); tot el este acela care i-a adus pe ciumati în Egipt, i-a condus pe israeliti în timpul cãlãtoriei lor, s-a luptat cu Satana pentru trupul lui Moise (Iudei 5), a înlocuit blestemele din gura lui Balaam cu binecuvântari (Num. XXII, 35), a fost cu Joshua la Jericho (Josh. V.13), i-a apãrut lui Gideon (Jud. VI.11), a adus molima în Israel (2 Sam. XXIV.16), a distrus armata asirianã (2 Cron. XXXII.21), i-a eliberat pe cei trei evrei credinciosi din cuptorul fierbinte (Daniel III, 25) si l-a trimis pe Habakkuk sã-l hrãnescã pe Daniel în adapostul leului (Clopotul si dragonul, 32). Tot învãtãtura Bisericii ne aratã cã Sfântul Arhanghel Mihail este cel care l-a scos pe Sfîntul Apostol Petru din închisoare si l-a pedepsit pe Irod (care primise cu încântare lauda exageratã a poporului, ce îi spunea ca ar fi vorbit cu glas de înger). Descris uneori ca detinând cheile Cerului (Paradisului), Arhanghelul Mihail, este numit Printul Luminii, într-unul dintre manuscrisele de la Marea Moartã, intitulat Lupta Fiilor Luminii împotriva Fiilor întunericului, si el este conducãtorul îngerilor de luminã în lupta împotriva demonilor (îngerilor întunericului), acestia din urma fiind condusi de demonul Belial, identificat de regulã cu Satana (care este denumit si Prinþul Întunericului). În traditia islamicã, Arhanghelul Mihail (numit Mikail), este înfãtisat având aripi verzi, din topaz, si fiind acoperit din cap pânã în picioare cu fire de pãr aurii, fiecare fir având un milion de fatete (fete), iar fiecare dintre aceste fete implorând într-o limbã diferitã iertarea divinã pentru faptele rele ale celor credinciosi. Ghid divin al sufletelor umane, pe care le conduce catre lumina eternã, Arhanghelul Mihail este prin excelentã eroul luptator al lui Dumnezeu. Prin urmare, ajutorul sãu neconditionat este primit instantaneu de toti cei care luptã plini de eroism si cu curaj împotriva rãului (atât cel exterior, cât si cel interior, din fiinta lor). Modalitatea optimã de a-i atrage spontan sprijinul si ghidarea este calea luptãtorului curajos sau a eroului spiritual, VIRA. Reciproca este, deasemenea adevaratã, în sensul cã apelarea constantã si plinã de dãruire a Arhanghelului Mihail dezvoltã extraordinar de mult în cel sau în cea care îl invoca astfel, starea de erou spiritual (VIRA). În decursul istoriei crestine, Arhanghelul Mihail s-a manifestat de multe ori, salvând diferite comunitati crestine de o serie întreagã de pericole. În sec. al Vl-lea, când s-a declansat în Roma o molimã înspãimântatoare, Sfântul Grigore i-a sfatuit pe locuitori sa realizeze o procesiune care sã strabatã strãzile orasului, intonând cântece religioase, cântece care de atunci s-au numit Marile Litanii. Aceste procesiuni s-au desfãsurat timp de trei zile, si în ultima zi, când au ajuns în fata mormântului lui Hadrian, Grigore l-a vazut pe Arhanghelul Mihail plutind în aer deasupra orasului; Arhanghelul a coborât apoi pe vârful Mausoleului si si-a scos sabia din teacã; sabia era, se spune, stropitã cu sânge. Dupã aceasta, ciuma a încetat, iar mormântul lui Hadrian a fost numit din acea zi "Castelul Sfântului Înger"; o capela purtând numele de "Ecclesia Sancti Angeli usque al Coelos" i-a fost consacratã Arhanghelului Mihail. Se mai spune cã tot Arhanghelul Mihail ar fi apãrut pentru a cere construirea a douã biserici. Prima a fost ridicatã pe coasta de est a Italiei si a fost denumitã Biserica Muntele Galgano. Legenda povesteste cã în sec. al V-lea locuia în Siponte un om numit Galgano, care avea multe turme; acestea erau duse la pasune pe munte. La un moment dat, un taur s-a rãtãcit, iar Galgano a plecat împreunã cu cativa slujitori sã-l caute; când l-au vãzut, taurul se afla pe vârful muntelui, lânga intrarea unei pesteri. Galgano s-a înfuriat pe taur atât de tare, încât a ordonat unui slujitor sã-l omoare; dar sãgeata s-a întors în pieptul slujitorului care a tras-o si l-a omorât imediat.  Galgano, tulburat de aceastã întâmplare, a cerut sfatul preotului. Preotul a postit si s-a rugat timp de trei zile, dupã care Arhanghelul Mihail i-a apãrut si i-a spus cã locul în care taurul se afla pe vârful muntelui, era un loc sacru si nu putea sã permitã ca acel loc sa fie stropit cu sânge; Arhanghelul a cerut ca acolo sã fie ridicatã o bisericã care sã îi fie consacratã lui. În pesterã a fost descoperit un pârâu ce cobora de pe stâncã, cu o apã miraculoasã care vindeca tot felul de boli; imediat au fost ridicate trei altare, iar unul dintre ele a fost acoperit cu o tesãturã purpurie, brodatã cu fir de aur. Faima acestei viziuni s-a rãspândit în toatã Europa, iar biserica ce a fost ridicatã acolo a devenit un loc sfânt de pelerinaj. În timpul domniei lui Hidelbert II, Arhanghelul Mihail i-a aparut Sfântului Aubert, Episcop de Avranches, în Normandia. Aici se afla o stâncã ce era înconjuratã de apã pe perioada fluxului, si de aceea era consideratã ca o fortareatã inaccesibilã. Episcopului i s-a spus cã un taur va fi gãsit ascuns acolo, iar biserica trebuie construitã astfel încât sã acopere tot pamântul pe care taurul l-a cãlcat în picioare; tot acolo se afla si un pârâu cu apã extrem de purã. Sfântul Aubert a crezut cã este vorba doar despre un vis, dar viziunea s-a repetat din nou si din nou, iar a treia oarã, Arhanghelul Mihail si-a apãsat degetul mare pe capul episcopului si i-a lãsat aici un semn care nu a mai dispãrut niciodatã. Dupã aceasta, a fost construitã o bisericutã care a fost înlocuitã mai târziu cu o mânastire magnificã, începutã de catre Richard, Ducele de Nomandia si terminatã de catre Wilhelm Cuceritorul. Muntele Sf. Mihail (SaintMichel) a devenit unul dintre cele mai celebre locuri de pelerinaj, având o legendã atât de originalã, dar care totusi pare a fost doar o variantã mai sãracã aceleia a Muntelui Galgano. Din acest moment, Arhanghelul Mihal a început sa fie foarte venerat în Franta. El a fost ales ca sfânt protector al întregii tãri si al ordinului pe care Sf. Louis l-a instituit în onoarea sa. Un vechi scriitor francez îl numeste Îngerul bunelor sfaturi si spune despre el: Marea sarcinã a Arhanghelului Mihail este aceea de a face revelatii oamenilor, dându-le sfaturi sfinte pline de înþelepciune si în mod special sfaturi referitoare la hrana bunã pe care tatãl si mama trebuie sã o dea copiilor lor. Arhanghelul Mihail este întotdeauna reprezentat tânãr si frumos. Ca protector al Bisericii Militante, el este Sfântul Înaripat, fãrã nici un alt atribut (însemn) decât scutul si lancea. Ca învingãtor al lui Satana, el este reprezentat în armurã, tinând un picior peste cel Rãu, care este înfãtisat ca o fiintã doar pe jumatate om sau ca un dragon. Îngerul este pe cale sã-l punã în lanturi pe Cel Rãu sau sã-l strâpungã cu lancea. Dar modul în care este tratat acest subiect variazã în foarte multe moduri, cum de altfel se poate recunoaste foarte usor. Ca Stãpân (Domn) al sufletelor, Arhanghelul Mihail este neînarmat, el tine o balantã, si pe fiecare platan se aflã câte un mic trup gol (nud), reprezentând sufletele; cei acceptati au, de obicei, mâinile împreunate într-un gest de recunostintã, în timp ce cei respinsi exprimã groaza în privire si atitudine. În mod frecvent este reprezentat si un demon care prinde cu ghearele sau cu un cârlig plutonian platanul care coboarã în aceste reprezentari, Arhanghelul Mihail apare doar rareori fãrã aripi. Atunci când în picturi apare si Fecioara Maria cu Pruncul, Arhanghelul Mihail îi prezintã balanta lui Iisus, care pare sã spunã bun venit sufletelor fericite. Oricum, cu sau fãrã balantã, Arhanghelul Mihail este întotdeauna stãpânul sufletelor în picturile care reprezintã moartea, venerarea sau glorificarea (slãvirea) Fecioarei Maria, deoarece traditia aratã ca el i-a primit sufletul si a avut grija de el pânã când s-a ridicat la Fiul ei. Cei doi Arhangheli, Mihail si Gabriel, sunt pictati pe usile laterale ale iconostasului (peretele pictat care desparte altarul de restul bisericii), pãzind intrarea în locul unde se sãvârseste, la fiecare Liturghie, Sfânta Jertfã. Datoritã tuturor acestor dovezi ale sprijinului si protectiei permanente din partea sa asupra întregii umanitãti, Arhanghelul Mihail este cel mai popular si mai apelat înger din traditia crestinã.
     Arhanghelul Mihail - Arhanghelul Razei Albastre de Protectie, Perfectiune si Vointa Divina
     Mihail, Arhanghelul Primei Raze de Protectie, Perfectiune si Vointa Divinã, este cunoscut si ca Printul Arhanghelilor, Îngerul Eliberator, Apãrãtorul Credintei Fiilor si Fiicelor lui Dumnezeu, Pãzitorul Celor Douãsprezece Triburi ale lui Israel, Protectorul Relatiei Maestru-Discipol. În ierarhia cereascã, el are rolul celui care conduce ostirile de lumina împotriva rebelilor. Despre Arhanghelul Mihail si actiunile sau misiunea sa apar multe referiri în Biblie, atît referitoare la cele din trecut, cît si la misiunea sa din evenimentele descrise în Apocalipsã. Lui i s-a dat rolul de a aduce prima din cele 7 plãgi care sunt descrise ca "mînia lui Dumnezeu", de fapt karma negativã acumulatã de omenire, si care astfel se poate manifesta pentru a-i elibera pe cei care au generat-o, în mãsura în care sunt pregãtiti pentru asta. Mesajele receptionate prin channeling, meditatii sau de cãtre mediumi în ultimele zeci de ani dezvãluie cã Pamîntul a fost scos din carantinã, si cã Arhanghelul Mihail conduce actiunea de eliminare, din corpurile subtile ale oamenilor, a semintei de rebeliune plantate de cãtre asa-numitii îngeri cãzuti. Pentru aceasta, fiecare om trebuie sã cearã, în sufletul sãu, aceastã purificare, pe calea care îi este proprie, pentru ca sã poatã trece la o nouã constiintã.

     ARHANGHELUL GABRIEL (GAVRIL)
     Numele Gabriel semnificã în limba ebraicã Dumnezeu este puterea mea (lat. Sanctus Gabriel; it. San Gabriello, San Gabriele, LAngelo Annuriziatore; Li. St Gabriel)
     Arhangheul Gabriel (Gavril) este, alãturi de Arhanghelul Mihail, unul dintre cei mai importanti îngeri de luminã cunoscuti în mod explicit în cadrul traditiei iudeo-crestine si acelei islamice.  Este cel de-al doilea în rang printre Arhanghelii care se aflã înaintea lui Dumnezeu. El este Îngerul Bunei Vestiri, al reînvierii, al compasiunii, al pedepsei divine, al mortii si al revelatiei divine si este considerat a fi guvernatorul divin al Paradisului (Raiului).
Profetul Mahomed afirma cã Arhanghelul Gabriel (Jibrail, în arabã), cel cu 140 de perechi de aripi, i-a dictat Coranul vers cu vers, si de aceea el îl considera îngerul sãu protector si inspirator.
     În traditia islamicã, Gabriel (Jibrail) este considerat a fi spiritul divin al adevãrului. În traditia ebraicã se aratã cã Gabriel este îngerul pedepsei divine bine meritate, care s-a abãtut asupra oraselor decãzute - Sodoma si Gomora.
     Numele sãu este mentionat de patru ori în Biblie (de douã ori în Daniel VIII.16 si IX.21; de douã ori în Luca I.19, 26), si de fiecare datã apare ca un mesager care aduce vesti importante. Mai întâi, el l-a anuntat pe Daniel despre întoarcerea evreilor din captivitate, si apoi i-a revelat printr-o viziune spiritualã viitorul natiunilor. Apoi tot el i-a spus lui Zaharia (care avea o vârstã înaintatã) cã sotia lui îi va naste un copil, si în cele din urmã i-a spus Fecioarei Maria cã ea este cea aleasã si cea mai binecuvântatã dintre femei. Aceste patru manifestãri binecunoscute ale Arhanghelului Gabriel îi conferã o importanþã aparte si aratã cã el poate ghida si sustine orice actiune beneficã atunci când este invocat. În plus, fatã de cele arãtate mai sus, se crede cã tot el ar fi profetit nasterea lui Samson si a Fecioarei Maria. Este totodatã venerat ca fiind îngerul care vegheazã în mod constant asupra nasterii copiilor.
     Multi dintre sfintii Pãrinti spun cã Arhanghelul Gabriel a fost si cel care a rãsturnat piatra de la intrarea mormântului lui Hristos, la înviere si le-a vorbit femeilor mironosite. Acestea, intrând în mormânt, au vãzut un tânãr sezând în partea dreaptã, îmbrãcat în vesmânt alb si s-au înspãimântat iar el le--a spus: Nu vã înspãimântati! Cãutati pe Iisus Nazarineanul Cel rãstignit? A Înviat! (Marcu 16, 5-6)
     Evreii îl considerã Conducãtorul îngerilor pãzitori si pãstrãtorul comorilor ceresti. Tot el a anuntat si nasterea lui Ioan Botezãtorul. Deasemenea, în mod traditional, se considerã cã Arhanghelul Gabriel a fost îngerul care i-a apãrut lui Iisus în grãdina Ghetsimani, pentru a-L sprijini în teribilul moment al cunoasterii cu anticipatie - de cãtre Iisus - a Calvarului ce urma sã se producã.
     Pe de altã parte, o legendã islamicã, mentionatã în Coran (20.88), relateazã cã atunci când praful de pe urmele copitelor calului [vehiculul subtil al Arhanghelului Gabriel a fost aruncat în gura Vitelului de Aur [idol al bogãtiei, simbol al bunurilor materiale care se substituie celor spirituale si al tentatiei mereu crescânde a fiintelor ignorante sau perverse, de a se orienta exclusiv cãtre aspectele materiale (bogãtie, plãceri inferioare, senzualitate necontrolatã, putere socialã etc)], acesta si-a pierdut pentru un anumit timp puterea sa de fascinatie perversã. Acest aspect ilustreazã alegoric ajutorul divin extraordinar pe care Arhanghelul Gabriel îl poate oferi oricând celor care îl apeleazã sincer si intens, pentru a se detasa rapid de tentatiile planurilor inferioare si pentru a amplifica în fiinta lor starea de puritate si de aspiratie cãtre Dumnezeu.
     Într-un alt pasaj din Coran, Gabriel (Jibrail) este descris (simbolic) ca având în total 1600 de aripi, pãrul fiindu-i de culoarea sofranului (galben auriu) - simbol al strãlucirii extraordinare si sublime a aurei sale de luminã – chiar fiecare fir de pãr având o strãlucire comparabilã cu cea a Lunii si astrelor. Între ochii sãi - se spune în continuare – rãsare însusi Soarele; observãm aici un simbol foarte evident al deschiderii (activãrii) sale deosebite la nivelul celui de al treilea ochi, Ajna Chakra.
     În plus, atunci când el si-a manifestat mãretia sa dumnezeiascã, pentru a revela învãtãtura spiritualã cuprinsã tainic în Coran, aripile sale verzi ca smaraldul strãlucitor au acoperit întregul orizont, de la rãsãrit si pânã la apus, din ele cãzând pe pãmânt, sub forma a milioane de stropi de luminã, tot atâtia îngeri care îl slãvesc necontenit pe Dumnezeu.
     Datoritã asocierii sale traditionale, în crestinism, cu nasterile, Arhanghelul Gabriel este considerat drept sfântul patron (protector divin) al nasterilor (de altfel, mai ales în Occident, alãturi de numele Michael, numele de Gabriel este (în formele adaptate fiecãrei limbi europene) cel mai rãspândit, mai mult decât atât, datoritã rolului sãu atât de important - dupã cum am arãtat – de vestitor (mesager divin), Arhanghelul Gabriel a fost declarat în anul 1926, de cãtre Papa Benedict al XV-lea, drept patron (protector divin) al postelor, telefoanelor si posturilor telegrafice, si, prin extensie, el este asociat astãzi cu televiziunea, radioul si alte forme moderne de telecomunicatie.
     În conformitate cu mãrturiile de epocã, Arhanghelul Gabriel a fost si cel care a inspirat-o pe Ioana D’Arc sã vinã cu întãriri în ajutorul regelui Frantei.
     În literaturã si artã, Sfântul Arhanghel Gabriel este traditional descris ca un Înger de luminã purã, a cãrui frumusete este o minunatã oglindire a Frumusetii Divine. El poartã în mânã, de regulã, în reprezentãrile iconografice, un crin (simbol al puritãtii, inocentei si stãrii virginale, dar si al iubirii divine, triumfãtoare datoritã abandonãrii fiintei în harul si splendoarea iubirii Divine).
Maniera în care Arhanghelul Gabriel a fost reprezentat pictural diferã însã, de-a lungul timpului, în functie de modificãrile dictate de cãtre Biserica de la Roma în reprezentãrile cele mai vechi ale Arhanghelului Gabriel si ale Fecioarei Maria. Fecioara Maria este înfãtisatã în genunchi, plinã de umilintã si veneratie în fata Arhanghelului Mihail, considerându-l în mod evident o fiintã superioarã. Dupã secolul al XII-lea însã, Fecioara Maria este cea slãvitã si preamãritã. De acum ea va apãrea ca Regina angelorum (Regina îngerilor), si datoritã acestui fapt, Gabriel aparea deseori ilustrat stând în genunchi în fata ei. Atributele (simbolurile) Arhanghelului Gabriel sunt: crinul, un pergament cu inscriptia Ave Maria, Gratia Plena, un sceptru si uneori o ramurã de mãslin, simbol al pãcii pe pãmânt pe care el o anuntã.
     În cadrul traditiei crestine, Arhanghelul Gabriel mai este uneori considerat si ca Îngerul Pãzitor al aspectului uman al lui lisus Cristos.

     ARHANGHELUL METATRON
     ARHANGHELUL METATRON este considerat drept cel mai pãmântesc dintre arhangheli, deoarece el a fost mai întâi un om întelept si virtuos pe care, apoi, Dumnezeu l-a luat în Cer. Sufletul sãu a fost toatã viata plin de credintã, de iubire pentru oameni si a fost foarte atent la întelesurile faptelor, nutrind convingerea cã numai acela care învatã permanent din ceea ce petrece în el si în afara lui este capabil sã-si ajute cu adevãrat semenii. Astfel, el a urmat de la sine calea întelepciunii si a bunãtãtii inimii.
     Misiunea lui cereascã: El consemneazã în Cartea Vietii toate faptele noastre, ca nimic din experienta umanã sã nu se iroseascã, ci ca marii îndrumãtori de oameni sã aibã unde sã caute învãtãturile care ne salveazã în timpuri tulburi.
     Misiunea lui pe pãmânt: Ne ajutã sã avem mãsura corectã în tot ceea ce facem, apãrând ca martor al actiunilor noastre. Gratie lui, noi constientizãm puterea noastrã de a iubi si sensul existentei noastre.
     În timpul vietii sale pãmântesti, ca fiintã umanã, Metatron a fost cunoscut sub numele de Henoch si a fost al saptelea patriarh dupã Adam. Povestirile ni-l redau ca „plimbându-se cu Dumnezeu”, dupã moartea sa fiind primit în Cer printre Arhangheli. El a fost atât de bun, atât de blând, atât de înþelegãtor si de îngãduitor, încât a întruchipat, la vremea sa, virtuti divine, care au atras asupra sa harul Tatãlui. Mai mult chiar, el a stiut sã asculte glasul inimii si a trãit smerit si abandonat total Vointei Supreme, asemenea tuturor marilor Iluminati.
     Scrierile iudaice presupun cã el ar fi fost Schechina, îngerul care conduce copiii rãtãciti prin pãdure, si cã tot el a fost cel care l-a oprit pe Abraham din sãvârsirea jertfei, atunci când Dumnezeu i-a cerut sã i-L ofere pe fiul sãu, Isaak.
     Metatron este întâlnit sub diferite ipostaze: arhivar a lui Dumnezeu, înger al legãturilor si Rege al îngerilor. El sustine totodatã viata oamenilor, fiind o punte între Dumnezeu si om. Este foarte bine sã-i cerem sfatul pentru fiecare actiune pe care o avem de fãcut, mai ales atunci când stim cã ne lipseste simtul mãsurii sau cã, fiind implicati emotional într-o chestiune, nu detinem mãsura corectã a ratiunii ori a actiunii noastre. Vom putea astfel sã obtinem echilibrul si discernãmântul necesar în orice întreprindem. Rezultatul va fi claritatea a ceea ce realizãm, iar aceastã întelepciune ne va conferi o mare sigurantã, atât de necesarã atunci când vrem sã ne angrenãm cu succes în oricare dintre planuri (material, afectiv, spiritual etc.)
     Tot Metatron ne conduce cãtre starea de armonie în iubire, pentru ca noi sã ducem o viatã solarã, sãnãtoasã, echilibratã si calmã. El este, astfel, martorul faptelor noastre bune si al tuturor acelor acte ale vietii si ale iubirii pe care nimeni în afara lui nu ni le cunoaste.
     Îl vom ruga pe Arhanghelul Metatron sã ne conducã si sã ne sustinã în orice moment al vietii, ca sã avem întotdeauna mãsura corectã a faptelor si a sentimentelor noastre. Tot astfel, îl putem ruga, în timpul meditatiilor, sã ne indice când „destul e destul”, dar si când trebuie sã mai facem ceva pentru noi însine sau pentru ceilalti.
    A recunoaste, a accepta si a exprima realitatea noastra interioara in mod autentic, acest lucru sta la baza corectitudinii; numai atunci cand suntem cinstiti cu noi insine putem sa vorbim sau sa ne purtam corect cu oricine altcineva. Cu sensul de integritate, corectitudinea semnifica actul de a actiona aliniat la legile superioare, in ciuda impulsurilor negativ-distructive de a actiona altfel.
     Traieste dupa cea mai inalta lumina a ta, si mai multa lumina iti va fi data.
     Pelerinul Pacii.
     In contextul dat de scopul vietii noastre, pe masura ce exploram imaginea de ansamblu si semnificatia vietii noastre, incepem sa observam cum Legea Corectitudinii ne indica legi mai inalte si consecinte pe plan intern care sunt instantanee si inevitabile. Acest lucru include, desi nu se focalizeaza pe coduri externe de comportament.
     Legea corectitudinii se centreaza pe corectitudinea pe care o avem fata de noi insine, integritatea noastra in planul nostru intim. Aceasta lege este folositoare pentru fiecare, in special pentru aceia dintre noi care tindem sa ne inselam pe noi insine cu rationalizari, cei care avem probleme cu exprimarea sau actiunea corecta. Vazand adevarul si consecintele inevitabile ale acestei legi putem face ca viata noastra sa ia o alta directie.
     Aceasta lege ne vorbeste despre o drama mai mare la care participam, o drama in care putem minti pe oricine in afara de noi insine. Daca permitem vreodata unor impulsuri cum ar fi invidia, lacomia sau manipularea sa determine actiunile noastre sau sa ne influenteze exprimarea, consecintele unor asemenea actiuni vor fi deja integrate in mecanica universului si in propriul nostru psihic.
     Cei dintre noi care lucreaza cu probleme de integritate pe calea vietii s-ar putea sa aiba tendinta sa ignore uneori sau sa caute sa influenteze legile inalte in sensul de a nu trai asa cum este lumina noastra interioara. Uneori putem sa fim ca un copil care ia pe furis o bomboana si o baga in buzunar, gandind si sperand ca nu-l vede nimeni, cand de fapt mama lui il vede din alta parte a incaperii.
     Nu este nevoie sa fim pedepsiti pentru ca am incalcat o lege spirituala sau o lege mai inalta; actul in sine este "pedeapsa" cea mai mare, pentru ca el pune in functiune forte subtile de ale caror consecinte naturale nu vom putea scapa asa cum nu putem scapa de legea gravitatiei.
Cei care alunecam spre nivele de integritate mai scazuta deseori nu ne dam seama ca facem acest lucru.
     Trebuie sa ne mintim intai pe noi insine inainte de a minti pe altul. Atunci cand vorbim "cu limba despicata" sau cand motivele noastre sunt de-a valma, nu suntem inca integrati
Ce trebuie sa facem este sa obtinem integrarea in asa fel incat sa ne exprimam cu integritate; nu putem sa avem o parte din noi care sa spuna un lucru si alta parte care sa spuna altceva. Primul pas in corectitudine este cel care reconciliaza conflictele dintre aceste parti din noi insine astfel incat sa putem exprima ceea ce gandim, si sa gandim ceea ce rostim (a se vedea exercitiul de la Legea Responsabilitatii).
     Atunci cand aspectele noastre lucreaza impreuna si cand incetam din a ne minti pe noi insine si a insela pe altii, atunci cand cunoastem in profunzimea noastra ca am actionat cu integritate in ciuda faptului ca am simtit poate impulsul de a actiona in alt fel, atunci simtim cum se deschid in noi portale catre o energie si o inspiratie mai inalta.
     Cand insa vorbim sau actionam cu falsitate, aceste porti ni se inchid; nu este o pedeapsa, e pur si simplu mecanismul cu care lucreaza psihicul nostru. Zicala "cel care inseala nu prospera" trebuie privita in perspectiva, pentru ca insusi psihicul celor care inseala nu le va permite acestora sa aiba pace sufleteasca, oricat de mari ar parea ca sunt avantajele materiale si externe obtinute de ei. Auto-sabotajul cu toate urmarile lui este incorporat in fiecare act necinstit, chiar si atunci cand ne inselam pe noi insine.
     Unii dintre noi isi imagineaza ca pot sa faca ani de zile mici scheme si manevrari si fraude numai pentru ca au reusit sa-si justifice sau sa-si rationalizeze actiunile, si apoi se intreaba de ce vietile lor nu se desfasoara asa cum au sperat. Putem sa ne imaginam ca se poate sa trisam fara sa fim prinsi, dar de fapt suntem prinsi de fiecare data de chiar noi insine. John Lennon spunea intr-un cantec: "Instant Karma's gonna get you" (o sa te prinda Karma iute).
     Ca sa folosim un exemplu luat la extrem, atunci cand citim ziarele si vedem cum vanzatori de droguri care manipuleaza milioane isi traiesc viata in opulenta putem sa ne imaginam ca nu-i poate ajunge nici o pedeapsa atat sunt de puternici, insa nu avem decat sa privim la psihicul lor ca sa vedem consecintele care au loc in viata lor pe plan intern, ca si cauza comportamentului lor. Oamenii "rai" nu merg in iad, ei deja sunt in iad; si de aceea actiunile lor exprima atata rautate.
     Atunci cand suntem necinstiti in orice fel, cu noi sau cu ceilalti, cu sau fara intentie, mai multe parti din noi intra in conflict si din cauza aceasta simtirea Spiritului din noi sau "Inspiratia" ni se estompeaza. Incepem sa ne simtim izolati, singuri, si atragem catre noi tot felul de lectii de viata care trebuiesc invatate. Conceptele moralitatii se pot schimba, dar consecintele sunt absolute.
     Falsitatea are tendinta sa ia diverse forme, cum ar fi atunci cand ne inselam pe noi insine sau pe cei din jur, sau cand cautam sa obtinem bani sau putere de dragul banilor sau a puterii, cu pretul inevitabil al pierderii respectului fata de noi insine. Unii dintre noi suntem mai obisnuiti sa scriem reguli decat sa le respectam noi insine; uitam sau ignoram standardele de corectitudine si integritate ale culturii in care ne aflam, ajustand regulile ca sa ne convina numai noua, si intorcand spatele Luminozitatii din noi insine. De cate ori facem o rotunjire ca sa grabim lucrurile si de cate ori ne justificam actiunile cu gandirea de tip "scopul scuza mijloacele" se poate sa nu suportam intotdeauna consecinte vizibile la exterior, insa creem in interior turbulente de care nu vom putea scapa, oriunde am merge.

     ASTROLOGIE
     La facerea lumii Cerul era aproape de Pământ; însă omul, cam nesinchisit din fire , nu şi-a dat seama de această bunătate dumnezeiască, că nu era puţin lucru pentru un om să aibă pe Dumnezeu în preajma lui, ca să-i poată cere sfatul, ca unui bun părinte, ori când avea vreo nevoie. Nesinchiseala a ajuns aşa de departe, că într-o zi o femeie a aruncat spre cer o cârpă murdărită a unui copil, o cârpă care era cât pe aici să mânjească cerul. Şi atunci Dumnezeu s-a mâniat foc şi a depărtat cerul atât de mult, că nu degeaba zicem noi: „departe cât cerul de pământ”.
     Depărtându-se cerul, căzând această nouă pacoste pe capul bietului om, şi tot din cauza femeii, că de aia femeia „poale lungi şi minte scurtă”, omul, pentru că nu putea pune mult preţ pe sfatul femeii, mai ales că „femeia nu-i prea pricepută decât poate la rele”, şi gândindu-se că i-ar fi fost foarte de folos poveţele lui Dumnezeu, de care simţea multă lipsă, a plecat să se ducă la Dumnezeu, urcându-se până la El, sus, în Cer.
     Ştiind că o să-i fie drumul lung, că de la pământ la cer e mult, mult de tot, şi că va avea zăbavă nu glumă, până s-o întoarce acasă, plecând, omul şi-a luat cu dânsul: Carul Mare cu patru boi, Carul Mic, Candela din perete, Crucea de pe biserică, Fântâna din răscruci, Barda, Sfredelul, Spiţelnicul, Secera, Coasa, Plugul şi rariţa, Dulăul de la târlă, Căţelul din curte, Cloşca cu pui, Scroafa cu purcei, Ciobanul de la oi, Văcarul de la vaci, Vizitiul de la cai, Porcarul de la porci şi Hora din sat: căci vrea să se arate înaintea lui Dumnezeu ca bun creştin ce era, şi a căutat să-şi ia şi cele trebuincioase la drum, să aibă de toate; şi nici să nu fie singur pe drum, să mai aibă omul cu cine schimba o vorbă, pe atâta amar de cale, şi să aibă şi pe cine să-i fie în ajutor la nevoie. Apoi luă şi grâu şi porumb de semănat, ca intrând în câmpiile întinse ale cerului, să are şi să semene, când o fi să i se isprăvească merindele, şi să aştepte până s-or coace roadele, ca secerând grâul şi culegând porumbul, să-şi facă merinde, să aibă cu ce-şi urma calea mai departe.
     Aşa şi făcu omul şi a mers şi a tot mers astfel mult timp, până către mijlocul drumului sub cer. Aici însă îi ieşi înainte Ucigă-l Crucea.
     - Unde te duci?
     - Nu-i treaba ta.
     - Pe cine cauţi?
     - Cată-ţi de drum şi cară-te mai iute.
     - Eşti un arţăgos.
     - Ba tu eşti un viclean şi un rău.
     Şi cu „tu eşti”, „ba tu eşti” se luară zdravăn la ceartă.
     Diavolul scoase atunci din traista lui: Balaurul şi Sarpele năprasnic,
     Ursul, Scorpia blestemată, Calul furios, Căpăţâna de om şi pe toate le azvârli împrejurul omului, ca să-l înspăimânte.
     Omul însă nu se înspăimântă, şi fără să-i piardă cumpătul, că doar românul nu se sperie cu una cu două, se încăieră la lupta vitejeşte cu dracul: atât de vitejeşte că dintr-un fleac de trânteală se făcu sub cer o vijelie mare, că şi azi durează acolo sus, şi va dura in veci acea vijelie, pe care noi o numim vântul turbat, pentru că orice zburătoare ajunge până la acest vânt, turbează pe loc şi cade jos moartă; şi orice lighioană mănâncă din ea, turbează şi ea.
     În toiul luptei omului cu dracul, Căţelul, deşi mic dar vânjos nevoie mare şi rău de mama focului, se repezi la cal ca să-l muşte; şi Calul încolţit de căţel, când mai văzu şi pe Dulăul de la târlă că vine în urma Căţelului, îi trecu furiile pe loc şi o croi la fuga.
     Ciobanul de la oi zdrobi capul Balaurului cu Cobiliţa.
     Văcarul puse pe goană pe Sarpe cu ajutorul Horii şi zvârcolelile fugii Sarpelui se vad şi azi pe cer; iar Vizitiul îi zdrobi căpăţâna cu barda.
     Scorpia, care îşi întindea ghearele spre om, vrând să vie în ajutorul dracului, când văzu că omul răpune pe drac, înfuriindu-se îi ţâşni sânge din ochi; şi de blestemată şi rea ce e, înţepeni cu ghearele întinse, plesnind fierea în ea de atâta necaz.
     Numai boii de la Carul Mare nu s-au purtat bine, căci s-au speriat de Urs şi au cârmit proţapul, boul de la hăis cârmind spre cea. Dar şi Ursul îngheţă de frică, când îl văzu pe om cum îl stâlcise pe dracul, si doar dracul era lângă Urs; şi vedea bine Ursul că şi lui are să-i vină rândul acuş – acuş, de aia nici nu mai crâcni Ursul.
     Toate acestea se văd şi azi pe Cer. În mijlocul acestor chipuri Omul biruitor se vede falnic şi măreţ; iar Dracul s-a stâlcit, zgribulindu-se atât de mult, că abia se mai zăreşte. Şi acolo sus, omul tot regele firii e, cum l-a hărăzit Dumnezeu să fie pe pământ, căci chiar şi dracul îi ştie de frică, şi – l ţine de stăpân.
     Omul mai are mult până să ajungă la Dumnezeu; însă pentru că i-a ajutat Dumnezeu să învingă şi pe diavol, căci omul nu poate face nici o ispravă fără ajutorul lui Dumnezeu, omul e încredinţat că Dumnezeu tot nu l- uitat, deşi şi-a separat cerul de el; şi că Dumnezeu îl va ajuta pe om, oricând omul se va ruga la Dumnezeu, cu credinţă şi suflet curat.
     În sfârşit, drumul pe care a mers omul îl cunoaştem bine: Căci se vede bine în nopţile senine şi fără Lună. El se numeşte Calea Laptelui, pentru că a fost albit de laptele vărsat din găleţile ciobanului: ciobanul, când a avut nevoie de cobiliţa lui, ca să lovească pe balaur, din pripă a răsturnat găleţile, trăgând cobiliţa repede şi laptele s-a vărsat pe drum şi a curs şi a tot curs, împrăştiindu-se pe tot drumul.
     Traim intr-un ocean de energie cosmica. Peste tot energia vibreaza intr-un anumit fel.
     Baza Astrologiei este studierea energiilor constelatiilor, fiecare constelatie fiind inconjurata de energie cosmica.
     Asemanarea dinte Om si Univers este perfecta inca de la nivel structural.
     Structura interna a atomului este exact aceeasi atit la nivel microcosmic (atomi care compun molecule, care compun tesuturi, care compun organe, care copun corpul omenesc), cit si macrocosmic (atomi care compun Materia, care sta la baza Univesului vizibil).
     Structura atomului, elecronii care orbiteaza in jurul nucleului atomic, este exact reproducerea in miniatura a Sistemului Solar, cu planetele care orbiteaza in jurul Soarelui, la fel, sistemul nostru solar orbiteaza in jurul Centrului Galactic, si tot asa, pina la nivel de Metagalaxie si Univers, apoi Cosmos.
     Cum totul este Energie condensata la diferite niveluri de densitate, cum totul radiaza energie, inca de la nastere corpul uman se scalda in diferite influiente energetice. Acestea isi pun amprenta pe fizicul si psihicul unui om.
     Studiul acestor energii si influientele lor, constituie domeniul Astrologiei. Ea poate da raspuns la orice intrebare din orice domeniu al vietii omului.
     Un om care se cunoste pe sine, si care recunoaste cu sinceritate, in primul rind fata de sine insusi, defectele si calitatile, este un om care se poate perfectiona mult mai usor decit un om neavizat, care pluteste in voia sortii.
     Instrumentul cunoasterii de sine este Astrologia. Importanta horoscopului natal este uriasa. Adevaratul buletin de identitate al unei entitati este astrograma. De aici omul afla cu ce bagaj karmic vine in acesta viata, ce predispozitii are in diferite domenii, si ce potential poate dezvolta pentru propria lui evolutie spirituala.
     Prin studiul unui horoscop karmic, omul poate sa isi cunoasca greselile facute in alte incarnari, cu scopul de a nu le repeta.De aceea, a cunoaste scopul aceste reincarnari este capital.
     Horoscopul previzional aduce informatii despe posibile evenimente viitoare, generate de predispozitii catre anumite influente energetice cosmice.
     Cel de-al treilea mare eveniment in viata pe linga nastere si moarte, este casatoria. In China, de mii de ani, perechile consulta astrologi pentru intemeierea unei familii si rata divorturilor este extrem de mica, fiind acum un popor de peste un miliard de oameni.
     Orice relatie din viata este de factura karmica. Nu este oare in avantajul nostru daca cunoastem potentialul relatiilor noaste cu sexul opus ? Este important a ne potrivi cit mai bine cu viitorul sot sau sotie, sa il cunoastem cit mai bine, pentru a incerca sa avem o relatie cit mai armonioasa si aducatoare de fericire si prosperitate.
     Sa nu uitam mai ales ca este vorba de a alege pe tatal sau mama copiilor nostri. In momentul cind se naste un copil, Astrologia pentru copii ne va indica care sunt inclinatiile lui native, si il vom putea educa mai usor, cunoscindu-i predispozitiile , precum si punctele slabe si cele tari.
     Astrologia generatiilor ne da informatii desre diferentele dintre generatii si posibilitatea aplanarii conflictelor intre maturi si tineri.
     Astrologia medicala nu mai are nevoie de prezentare. Citi dinte noi nu doresc sa stie care sunt punctele lor energetice slabe in organism, ce organe si sisteme ii pot fi afectate mai usor, ce predispozitii la boli acute sau cronice are.
     Astrologia chinezesca, veche de mii de ani, arata prin analogia cu animalele, alte fatete ale caracterului unui om. La fel, Astrologia florala, prin analogie cu florile, si la fel Astrologia druidica, prin analogie cu copacii.
     Caledarul Thebaic, vechi de mii de ani, care vine din Egiptul antic, indica trasaturi de caracter si destin, uimitor de exacte date de punctul zodiacal in care se gaseste Soarele nativului.
     Punctele arabice sunt niste puncte sensibile determinate de astrologii arabi, care, in conjunctie cu anumite planete, dau informatii ajutatoare asupra unui om.
     Pe bolta exista stele care se misca foarte incet in dreptul anumitor constelatii, de aceea se numesc stele fixe. Influienta lor energetica e foarte mare si a fost studiata de astrologi de mii de ani. Conjunctia lor cu planetele astrogramei natale, da informatii pretioase.
     De asemenea fiecare zodie are anumite pietre pretioase, metale, culori, care intra in profunda rezonanta energetica cu ea, recomandandu-se ca fiecare persoana sa se imbrace portivit zodiei sale, astfel putand fi evitate energiile dizarmonice create prin purtarea unor bijuterii si culori nepotrivite " care nu aduc noroc".
     La fel, un om va fi favorizat de anumite zile din saptamina sau numere. Acestea din urma au vibratia lor specifica, care este studiata de stiinta Numerologiei. Toate cele descrise mai sus fac parte din Astrologie, stiinta regina, sacra, care este atit de utila, dupa mii de ani, tocmai datorita caracterului ei universal si intiatic, care strabate secolele si Timpul, care sfarima si piatra si lasa numai ruine. Astrologia este tinara si vie si va exista atat cit timp va dainui Omul.
 Material gasit intr-o biblioteca online (de la Centura fotonica)
      Au trecut mii si mii de ani de civilizatie continua pe aceasta planeta si omul cauta mereu acea fericire care sa-l satisfaca.
     Formele s-au schimbat dar esenta a ramas aceeasi.
     Pentru omul modern a fi fericit inseamna sa stea langa tine persoana iubita , sa castige echipa favorita , sa ai multi bani , sa ai cel mai scump bentlyei.
     Dar fericirea adusa de aceste lucruri este trecatoare pentru ca in orice clipa persoana iubita te poate parasi , echipa ta favorita poate pierde , iar masina ta scumpa poate fi lovita.
     Deci fericirea ta depinde de exterior nu de tine insuti.
     Si atunci care este fericirea vesnica si unde poate fi ea gasita ?
     Fericirea eterna si divina este descoperirea Sinelui Interior , si trairea in comuniune cu acesta.
     In momentul cand te redescoperi divin , fiu al universului si al luminii vei fi cu adevarat fericit pentru ca nu vei mai depinde de altii.
     Vei atinge Nirvana budistilor care nu este un loc ci o stare a constiintei celeste.
     Vei iesi atunci din cercul reincarnarilor , depasind lectia acestei planete si vei merge mai departe spre profunzimile universului fiind Una cu el.
     Nu aceasta este cea mai mare fericire posibila ?
     Si atunci voi cei care mai plangeti dupa tot felul de lucruri materiale fiti bucurosi pentru ca sunteti , ridicati-va din noroiul gandirii negative si pasiti ferm pe cararea vietii pentru ca sunteti Fiii Spiritului Creator.
     Fiti fericiti prin voi insiva in lumina lui Dumnezeu.
     Sunt fericit ca esti cu mine , Tata Ceresc si aceasta este cea mai mare fericire.
     Ajuta-ma sa arat aceasta fericire oamenilor care te cauta in exteriorul lor.
     Traiesc in spiritul prezentei tale si aceasta este fericirea absoluta.
AUM.
Motto :
,, La inceput a fost Vidul
Cu infinite posibilitati
Iar Tu esti Una dintre Ele !

      Prieteni , in aceste vremuri de asa zisa criza reveniti la Voi insiva, reveniti la Lumina din care am venit si in care ne vom intoarce.
      Acesta este un apel catre voi Fii Luminii la trezirea spirituala. Aceasta criza este de fapt schimbarea acestei civilizatii cu una in care frumusetea, binele si armonia sa domneasca.
      Tot ce este fals acum in lume este rezultatul indepartarii Omului de Spirit, de Principiul Unic din care toate se trag.
      Materia a fost incoronata ,,Rege,, al lumii , in detrimentul Spiritului Creator care se afla in fiecare lucru, de la cea mai infima celula pana la cel mai stralucitor Univers. Adevarul se afla in fiecare din noi si asteapta sa fie redescoperit.
      Nu mai este necesar sa priviti flacara unei lumanari ore in sir, sa fugiti de lume in varful muntelui.
      In Noi este un Prieten Sublim pe care multi nu-l cunosc. Ascultati vocea Sinelui Vostru Celest si lucrurile bune vor veni de la sine.
      Trebuie doar sa va cunoasteti pe Voi Insiva si Imparatia cerurilor se v-a deschide.
      O, ce bucurie v-a fi atunci !
      Preferati simplitatea spirituala caci ea aduce cele mai mari beneficii.
      Sa realizam odata pentru totdeauna ca Evolutia este Legea Vietii si stagnarea in traditii nu aduce nimic bun.
      Prieteni, mergeti mai departe caci mereu v-a fi ceva de facut.
      Nu stagnati, caci perfectiunea este continua.
      Sa mergem pe drumul aratat de Marii Maestri ai omenirii caci acesti Prieteni Spirituali au venit aici pentru noi, pentru a ne ridica din noroiul propriei noastre gandiri.
      Cel mai mare Invatator se afla in fiecare din noi, este Lumina Celesta pe care Dumnezeu a
pus-o in fiecare Om.
      Drumul ni s-a aratat dar fiecare din noi trebuie sa mergem pe acest drum, al revenirii Acasa, la noi insine de fapt.
      Prieteni ai Luminii va urez Pace si Iubire cat mai multa.  
      Tata Ceresc, iti multumesc ca m-ai ajutat sa scriu aceste randuri catre toti Fii lui Dumnezeu si slavesc Numele Tau in Eternitatea Vietii !
      AUM !
 
TABLOU DIN NATURA
Intr-un loc placut mult mie
Privesc a cerului zamislire
Caci aici cerul si pamantul se unesc
Si rezultatul lor este ceva dumnezeiesc.
Eu sunt un indragostit de natura
Si pentru asa ceva trebuie sa ai o minte matura
Sa iubesti tot ce te-nconjoara
Sa nu lasi necazurile sa te doara.
Un vant dulce din rasarit
Ajunge in muntele cel ferit
Soarele raspandeste a lui lumina
Si fata lacului ramane senina.
La umbra unui stejar batran
Stau gandurile sa-mi adun
Totul inspira pace, armonie
Si eu ma umplu de multa bucurie.
Nimic nu deranjeaza aceasta liniste adanca
Aici, unde cararile lumii se bifurca
Si eu ma simt mai linistit ca niciodata
Si parca ma aspira natura toata.
Incet se lasa noaptea peste acest peisaj
Dar nu sunt in desert ca sa fie un miraj
Si tot ce vietuieste se apropie de culcare
Si spectacolul de frumusete este mare.
Pe cer una cate una stelele apar
Greierii incep sa cante cu un glas amar
Pe cer luna se suie cu pasul ei incet
Si lumina ei se-mprastie ca un torent.
In aceasta liniste si armonie
Multe doruri mi se transmit acum, mie
Si in acest peisaj creat de nu stiu care zeu
Cel care zambeste naturii, e sufletul meu !

  Kybalionul cuprinde un ansamblu de legi numite si LEGI HERMETICE. Aceste legi au fost studiate in special de egipteni,dar ulterior au fost preluate si de alte popoare. Totusi sursa originala a acestor legi este HERMES TRISMEGISTUL numit si « SCRIITORUL ZEILOR », un mare intelept care ulterior a fost declarat zeu. Aceste legi se mai numesc si LEGI UNIVERSALE      
     Una dintre aceste legi este LEGEA MENTALISMULUI in cadrul careia gasim urmatoarea afirmatie: 
« TOTUL ESTE SPIRIT,UNIVERSUL ESTE MENTAL »
       Dar ce putem intelege prin acest principiu? TOT-ul este denumirea pe care ganditorii din cele mai vechi timpuri si pana astazi au dat-o sursei noastre de existenta.
      TOT-ul nu poate fi definit in termeni clari deoarece structura sa complexa nu permite ratiunii noastre sa inteleaga modul sau de functionare. Unii au definit TOT-ul ca « ENERGIE VIE SI ETERNA » altii au afirmat ca este zeitate. Pentru noi insa religia nu este decat o realizare intuitiva a existentei TOT-lui, iar teologia nu este altceva decat atribuirea de calitati si caracteristici fata de TOT.
      « Ceea ce este Adevarul Fundamental, Realitatea Substantiala, nu are nevoie de o denumire speciala, insa Oamenii Iluminati il numesc TOT-ul » ......Kybalion.
      SPIRITUL nu este decat un cuvant prin care oamenii il dau conceptiei superioare a « Sufletului Viu » cu mult superior vietii si sufletului pe care il cunoastem, cum acestea sunt superioare energiei mecanice si materiei. Spiritul depaseste intelegerea noastra.
      UNIVERSUL pare format din lucruri concrete si care sunt intr-o permanenta schimbare. Daca Universul sau pare ca exista, el trebuie sa provina in oarecare mod din TOT. In sprijinul nostru vine o alta LEGE UNIVERSALA si anume LEGEA CORESPONDENTEI care afirma ca:
« CEEA CE ESTE SUS ESTE CA SI CEEA CE ESTE JOS »
        Putem sa afirmam totusi ca Universul este o creatie mentala a TOT-ului. Dupa Legea Corespondentei noi suntem indreptatiti sa gandim ca TOT-ul a creat UNIVERSUL MENTAL. Si omul poate crea mental un univers doar pentru el, dar Este creatia mentala a unui spirit marginit, in timp ce acel al TOT-ului este creatia unui spirit infinit.
       In concluzie totul este spirit, totul este mental. Suntem creatia unui Spirit Infinit pe care marii intelepti il numesc simplu…….TOT. 
      Postez mai jos un citat din "Marturii la Era Varsatorului" de Mana Luz (Alias Ana Matei) in care veti observa de ce unele persoane cred anumite idei si altele le iau in deradere.
     ""O buna parte din "arhiva" a fost confiscata de catre Securitate, iar din mesajele care ne-au mai ramas putine ar putea fi publicabile sub forma reala, in care au fost receptionate, intrucat pentru cei neinitiati in asemenea taine acestea ar deveni un motiv de amuzament si, totodata, de profanare...                                                                               
     Spre exemplu, chiar acuma, cand scriu aceasta fraza, am aproape de mine un caiet in care este confirmat mesajul lui Irod-imparat (Dej - 13 octombrie 1971), la trecerea lui Christos prin zona astrala in care se afla acest suflet. Il recitesc si imi dau seama ca, pentru o minte limitata, ar reprezenta un S.F. aberant sa i se spuna ca Irod-imparat a devenit, dupa moarte, o stanca de piatra; nu o piatra oarecare, ci o piatra constienta ca e piatra si ca a primit eliberarea din aceasta ipostaza abia la doua mii de ani dupa iesirea din trupul sau carnal, ca efect al radiatiei divine a lui Iisus Christos, Care a strapuns "stanca" si impietrirea acestui suflet, daruindu-i reviviscenta si iertare.""
      Autoarea vrea sa spuna ca un mesaj divin obtinut printr-o anumita metoda prin care nu are acces oricine, ci doar cei initiati, oamenilor simpli li se poate parea un S.F.  De altfel la fel s-a intamplat si cu cartea "Viata pe Geea" care editura Solteris sustine ca este un mesaj al entitatilor din alte lumi - entitati extraterestre.
 
     Aceste bratari dacice nu le purta oricine ca pe niste bijuterii oarecare; nu s-a stiut mult timp ce rol aveau bratarile. Erau purtate de catre preotii daci care aveau un scop bine determinat; erau folosite in ritualuri de energizare. Prin forma lor de spirala, captau energie pt ca acesti preoti tineau mainile indreptate spre cer pt a fi patrunsi de energia care intra prin bratari si apoi prin tot corpul. Probabil energizau armata, poporul sau altceva.
      
      Citat de pe www.colectzii.ro :
      "S-au făcut analize de laborator şi se poate afirma că brăţările au un aur format dintr-o combinaţie de aur aluvionar, obţinut din nisipul apelor din zonă cu aur de filon, proporţia fiind încă în cercetare. Concentraţia aurului la fiecare brăţară diferă de la caz la caz, procentele fiind între 19-23 karate. Afirmaţia că aurul brăţărilor ar putea proveni din topirea unor monede ca aurei romani, stateri sau kosoni este respinsă deoarece aceste monede au titlu de peste 23 de karate. Greutatea acestor brăţări este în general mare variind între 682,30g la o brăţară cu 5,75 spirale, capete aplatizate, decorate cu palmete şi linii. Plăcile dreptunghiulare se termină cu protome cu formă de cap de şarpe, şi 1196,03g la o brăţară cu 6,75 spirale, extremităţi aplatizate şi decorate cu palmete şi linii în formă de brăduţ. Plăcile dreptunghiulare din continuarea palmetelor se termină cu protome cu formă de cap de şarpe. 
   
     Originea si existenta in vechime pe teritoriul Romaniei, a unei forme vechi de dans calusaresc - boricenii - in care elementul deghizarii sau participarii femeiesti este caracteristic, din cate stim, nu a fost adus in discutie de nici unul din cercetatorii romani care au scris despre calusari.
     Or, elementul prezentei femeiesti  in executarea unei secvente culminante a dansului - caderea in transa - socotita o prerogativa exclusiva a barbatilor (calusari), ni se pare important, deoarece poate sa reprezinte un argument greu in balanta criticii textului  din "Descrierea Moldovei" in care Dimitrie Cantemir afirma despre calusari ca erau deghizati in femei si imitau vocea femeilor. Citam: "Calutenii /.../ se aduna o data pe an /.../ intre Inaltare si Rusalii; /.../ imbracati in haine femeiesti, isi pun o coroana pe cap , impletita din foi de pelin amestecate cu flori, imita vocea femeiasca si ca sa nu-i cunosti isi acopera fata cu o panza alba. Toti tin in mana o sabie cu care ar strapunge pe oricine indata ce ar indrazni sa le atinga acoperamantul fetei" (D. Cantemir, Descrierea Moldovei).
     Cu aproximativ 100 de ani mai tarziu, Iordache Golescu vorbeste despre lucruri asemanatoare, cunoscute de el nemijlocit, din vremea sederii sale la conacul din Golesti, unde a putut vedea cu proprii sai ochi diverse manifestari etnografice si folclorice. "Boracenii sa zic cei de joaca la Rusalie, prefacuti in haine muieresti, calusarii sa zic cei de joaca in Rusale cu haine barbatesti si cu steag inainte.  Aceste jocuri le joaca barbatii cu fetile invelite, ca cu niste masti ca sa nu vaza obrazul lor." (I. Golescu, Condica limbii romane). 
 

 
     Notam si urmatoarele referiri pe care le cunoastem in legatura cu calusarii boriceni:
 
Fr. J. Sulzer (1781): "am tiparit muzica acestui dans ardelenesc al calusarilor pe care valahii il numesc si boricean, sau mai degraba o melodie a acestuia, alaturi de melodiile altor dansuri romanesti..." (Reiese de aici ca boricean ar fi numele muntenesc al calusului - n.n.) (Fr. J. Sulzer, Geschichte des Transalpinischen Daciens, Viena 1781).
 
T. T. Burada (1915): "Sulzer, vorbind despre calusari, ne da si melodia boricenilor, ce se canta in vechime la acest joc..." _T. T. Burada, Istoria teatrului in Moldova).
 
     Din citatele de mai sus retinem urmatoarele elemente care confirma existenta deghizarii femeiesti in jocul de boraceni ~
boriceni: camasa alba, lunga pana la glezne, care ar putea sa creeze impresia unei rochii de femeie si acoperamantul fetei, valul, intalnit tot in costumatia de femeie.
     Camasa alba, lunga pana la glezne, este folosita de calusarii de origine romana din zona Timocului Bulgaria. La Festivalul de folclor din orasul Belogradcid - Bulgaria, 1967, echipa de calusari din comuna Zlatya s-a prezentat cu astfel de costume.
     Valul care acopera fata a fost nu demult intalnit pe teritoriul romanesc in judetul Braila, intr-un calus de iarna, in care participantii, barbatii, aveau fetele acoperite cu un val alb care atarna prins de caciula (G. Suliteanu).
     Desi aceasta ar putea fi o influenta a mascaradelor de iarna, totusi, valul care acopera fata poate fi pus in legatura cu faptul ca in vechime si adevaratii calusari aveau fetele acoperite.
     Acoperirea fetei cu un val este cunoscuta de multe vreme in cazul unor obiceiuri balcanice care prezinta o analogie morfologica destul de mare cu calusul. De pilda, in obiceiul sarbesc kraljice, omolog al dragaicii romanesti, cel putin una din fete poarta pe fata un val. O analogie intre calusari si kraljice face si R. Vuia, referindu-se la imbracamintea femeiasca a calusarilor si la faptul ca in ambele jocuri (de calusari si kraljice) se tin sabii goale in mana (r. Vuia, Originea jocului de calusari). La cele spuse de el, adaugam informatiile furnizate de Edmund Schneeweis, Obiceiul kraljicelor era foarte raspandit pe vremea lui Vuk Karadzic. In 1933 se mai intalnea doar in cateva sate din regiunea Slovenia. El consta dintr-un alai facut de fete care aveau la mijlocul lor o pereche numita regele si regina (corespund cu mirele si mireasa dragaicei noastre). Perechea avea fata acoperita cu un val. Cu fetele mergeau si baietii dar acestia numai aveau decat rolul de a le ocroti si de a le duce cadourile (E. Schneeweis).
     Pentru noi, amanuntul travestirii femeiesti si al valului se leaga cat se poate de firesc de apropierea constatata intre ceata calusarilor si anumite personaje feminine din mitologia populara: iele, rusalii sau rusalci, vili. R. Vuia lanseaza ideea potrivit careia "calusarii sunt insusi personificarea ielelor". Fata de studiile cunoscute cu privire la acesta problema adaugam si alte date: "Credinta intr-un fel de calus" de femei, un "calus al ielelor" prezenta in folclorul sud-dunarean a fost atestata de F. Kanitz (in lucrarea La Bulgarie Danubiene et la Balcan, Paris, 1882). Este vorba de un dans pe care aceste personaje fantastice vili le-ar juca imprejurul persoanelor bolnave. Aceste vili sunt corespondentul slav al "ielelor" romanesti. Un alt grup de fiinte mitice, asemanatoare, sunt rusalcile nord-slave, al caror nume nu putem in legatura cu latinescul "rosalia" deci si cu acele paralele ale calusului cunoscute sub numele de rusalii (R. Vuia, vezi si Ljubica si Danica Jancovic).
     In folclorul romanesc exista credinta potrivit careia dansul calusarilor era menit sa vindece persoanele imbolnavite de iele. (I. Golescu) din care citam: "ielele, dansele sa zice boala copiilor, adica epilepsia. Epilepsia este o patima ce mai adeseori sa intampla la copii, din care le vine lesin, bataie de maini, din picioare si spuma la gura. Da aceia sa zice mai da obste boala copiilor si boala din iele". Aceasta descriere ne face sa ne gandim la actul caderii in transa al calusarilorfemei - rusaliile din Homolje - despre care vom vorbi mai departe. Participarea efectiva a femeilor la calus gasim si astazi in Dolj (Romania); in grupul calusarilor pot fi primite si fete care se numesc craite (comp. cu sarbescul Kraljice). Dansul lor, un fel de calus al fetelor se numeste craitele. (Cf. Arhiva AIEF).
     Despre rolul craitelor in cadrul ritului de calus ne vorbeste si E. Bucuta in studiul sau asupra romanilor dintre Timoc si Vidin: "Femeile care descanta si vad de calusari se cheama craite (E. Bucuta, Romanii din Vidin si Timoc). In fine, tot in aceeasi ordine de idei, mentionam faptul ca in rusaliile romanesti din Homolje, participantele se numesc "craite" - kraljice.
                                                                                    
     In perspectiva datelor de mai sus putem starui si asupra problemei genezei calusului. Revenim asupra contributiei lui Iordache Golescu, remarcabila fiind, care daca nu ar fi fost ignorata, ar fi putut sa se observe mai de timpuriu unilateralitatea ipotezei provenientei romane a jocului calusarilor lansata de Dimitrie Cantemir si continuata de Scoala ardeleneasca (Samuil Micu, Dictionar valachicolatinum, Budapest, 1844, si Scurta cunostinta a istoriei Romanilor; vezi si I. Muslea, Samuil Micu Clain si folclorul). In legatura cu originea jocului de calus, I. Golescu emite ideea potrivit careia originea calusului trebuie cautata in riturile orgiastice din cultul lui Bachus (Dyonisos): "... luandu-sa acest obicei - spune Golescu - de la bacantele calugaresti ale Bachusului ce juca cu tirsuri, cu stalpi, steaguri". In aceasta directie, a plasarii obarsiei acestui obicei in marele spatiu tracic, Golescu ne apare ca precursor al opiniei care se va inchega mai tarziu si va fi sustinuta de catre etnografi din Iugoslavia. Sugestiile in acest sens au pornit de la constatarile facute in cursul cercetarilor asupra obiceiului rusalje (rusalii) al populatiei romanesti de pe valea Mlavei, din regiunea dealurilor Homolje - Serbia de nord-est. Rusaliile din Homolje sunt o forma arhaica a calusului de pe teritoriul romanesc. Ne indreptatesc s-o consideram arhaica prezenta femeilor si intensitatea caracterului orgiastic. Descrierile date de M. D. Milicevic (1876), T. R. Dordevic (1905) au fost urmate de studiul foarte important al lui M. Majsner, intitulat in traducere: Rusaliiile din satul Dubocka, ultime vestigii ale culturii Marii Mame a "zeilor". In acest studiu, aparut inaintea lucrarii lui R. Vuia, autorul face o descriere si o analiza amanuntita a rusaliilor practicat la romanii din satul Dubocka (reg. Homolje). El urmareste in special efectele psihofiziolegice ale caderii in transa in momentul culminant al dansului. Majsner opineaza pentru provenienta obiceiului din indepartatele culte tracice, in speta din variante locale, balcanice, ale cultului Kybele, marea mama a Frigiziei zeita muntilor si a padurilor, a pamantului si a reproducerii. Cultul ei a fost adus la Roma in 204 in timpul razboaielor contra Cartaginei. Mitul autocastrarii a lui Atis, iubitul ei, a explicat eunucizarea preotilor zeitei. Asiatica Hecate si Cybele aveau preotii emasculati care erau mascati, aveau vocea subtire si capatau caractere feminine. Salbatica celebrare a zeitei marca echinoctiul de primavara - 21 martie.
      Problema a fost reluata si adancita de Vladimir Jakovlevic in perspectiva cercetarilor de antropologie structurala si psihico-sociologie. Rezultatele au fost publicate in studiul "Forme relicte de tip orgiastic ale obiceiului arhaic al Rusaliilor-Rusaliile din Homolje, Cazatoarele (in transa)" aparut in Etnoloski pregleg", 1960. Deosebit de important este faptul ca autorul atesta efectuarea acestei paralele a calusului romanesc de vatre femei. E drept ca la efectuarea obiceiului participa si barbati, dar momentul culminant, caderea in transa apartine insa femeilor, asa-numitelor padalice-cazatoare. Asadar, Rusaliile din Homolje reprezinta veriga de legatura intre anumite rituri cu participare feminina (dragaica, craitele) si deghizarile feminine din calusul nostru (calutenii lui Dimitri Cantemir, boricenii lui Iordache Golescu, asa-zisul calus de iarna din zona Brailei).
   
 
       In literatura romaneasca de specialitate, la o posibila descindere a calusului din rituri autohtone balcanice s-au gandit R. Vuia si N. Iorga. Desi inclina, in cele din urma, catre originea romana, R. Vuia, care la ora cand isi publica rezultatele nu cunostea lucrarea lui Majzner, nu scapa totusi din vedere corespondentele calusului cu cultul dionisiac. Dupa ce demonstreaza stransa legatura dintre rusalii si calusari, considera si el ca rusaliile ar fi insotitoarele lui Dyonisos: "... o comparatie a zanelor Rusalii cu vechi satiri si menade, insotitoarele lui Dyonisos in procesiunea sa triumfala, se impune de la sine".
       Mai tarziu, in 1936, N. Iorga (Istoria romanilor, 1936) remarca si el filiatia posibila a calusului din dansurile razboinice de virtuozitate ale tracilor; referindu-se la pasajul din Anabasis, unde Xenophon descrie un dans asemanator cu cel al calusului: "Dupa ce libatiunile au avut loc si s-a cantat un pean, spune Xenophon, se ridicara mai intai Tracii; cu acompaniament de aulos jucara inarmati: sareau in sus cu usurinta si se slujeau de hangerele lor. La sfarsit unul din ei il loveste pe celalalt... care cade cu destula dibacie... invingatorul il despoaie de arme si iese cantand... ; restul Thracilor il poarta pe celalalt ca pe un mort. Insa acest jucator era pe de-a-ntregul nevatamat" (Xenophon, Anabasis). Sa notam elementele comune cu calusul al acestei scene care se petrece la inceputul anului 400 i.e.n.: dans barbatesc de grup, accesorii arme, stilul de joc (sarituri, folosirea sabiilor), caderea.
      Raporturi mai adanci decat simpla concordanta morfologica pare sa aiba calusul si rusaliile cu ceremoniile practice in anumite culte orgiastice traco-frigiene, mai cu seama in cultul Kybelei, in cultul dyonisiac si cel orfic.
      Prin cele aratate mai sus putem conchide ca obiceiul si jocul de Rusalii a cunoscut in folclorul nostru doua variante morfologice, pornite pe cat se pare din acelasi trunchi: boricenii si calusarii. Cei dintai, imbracati in femei, ar reprezenta o forma arhaica pastrata la noi (in Romania) doar in vestigii, insa intalnita astazi in spatiul sud-dunarean.
      Calusarii se practica in a saptea saptamana dupa Paste, in duminica de Rusalii; resuscitarea discutiilor despre originea si structura obiceiului este bine venita; datele si aspectele noi pe care le-am invocat cu privire la participarea si prezenta feminina in jocul cu rusalii (cu implicatii discutate) constitue un argument pe care trebuie sa-l avem in vederea aprecierii unor variante noi si vechi ale jocului de calus.
    
IN LUMINA LUI EU SUNT
 
 
In cautarea adevarului materiei inerte
Imi impart gandurile in mai multe cete,
Dar voi gasi oare ceea ce caut ?
Mai usor ar fi sa cant din flaut.
Dar sunt un om perseverent
Si deasupra tuturor un pui de poet.
Gandul meu se inalta sus, mai sus
Acum cand soarele se pregateste de apus
Unde-l voi gasi pe Dumnezeu ?
Orientalii spun ca in propriul Eu
Acolo el salasluieste de-o eternitate
Rasarind lumina in umanitate.
Caci TU ai creat TOTUL din nimic
Si UNIVERSUL sta in degetul tau mic.
Caci TU te afli in tot ce vietuieste
Chiar si in firul de iarba care creste.
De mult timp te caut pe tine Tata
Ca sa-mi deschizi si ultima poarta
Caci vreau pe TINE sa te slavesc
Aici , in Templul Tau cel dumnezeiesc.
Lumina Ta mereu sa ma ajute
Caci in aceasta lume sunt dureri si necazuri multe
Tu insa esti mereu cu mine
Si ma indrumi sa fac numai bine
O , Tata Ceresc din negura multor vremi
Prin iluzia materiei la Tine Tu ma chemi.
Caci numai in Tine pot fi fericit
Nu ca ce-l ce simte ca-i mereu umilit
Primeste-ma Lumina caci mult am ratacit
Si cum sunt acuma , e soarta ce-o merit.
Caci din lumina am venit
Ca sa fac ce mi-am dorit.
Fericiti sunt cei care traiesc in Tine , viata toata
Iubeste-ma si pe mine , cum ii iubesti pe ei, Tata!
   
 
     Sunteti superstitiosi? Mai bine sa nu fiti. E clar ca daca esti superstitios, adica daca ti-e frica de ceva, acel ceva se va intampla cu siguranta pt ca Legea Atractiei functioneaza.
 
ZICALA: "De ce ti-e frica, de aia nu scapi."
 
     Sa va dau un exemplu succint pe propria mea piele. Eram in generala, nu mai stiu exact in ce clasa si auzind la cei mai mari ca data de 13 aduce ghinion, ca daca iti trece o pisica neagra prin fata iti aduce ghinion si multe alte exemple, faceam pe mine de frica. Intr-o zi, de 13 eram la scoala si mi s-au intamplat mai multe: profesorul de sport s-a intins sa-mi dea o palma dupa ceafa pt ca alergam pe sala si directoarea m-a trimis in oras sa iau ceva si o masina era sa dea peste mine. De atunci mi-am impus sa nu mai cred in superstitii si vreau sa va zic ca functioneaza. Daca esti pozitiv, atragi lucruri pozitive, daca esti negativ, atragi lucruri negative. Legea Atractiei functioneaza, desi eu pe atunci nu auzisem de aceasta lege; doar acum 1 an din acel documentar faimos. La varsta la care mi se intamplau mie acele faze, doar mi-am imaginat ca le atrag cumva si am vazut ca in momentul in care nu m-am mai gandit la ele, le-am indepartat.
 
     Toata lumea a auzit de Piramidele Egiptului Antic, dar mai putini ati auzit ce o sa descriu sumar in acest articol. Inca nu stim cine le-a construit si mai ales cum. Unii sustin ca le-au construit egiptenii, altii sustin ca ar fi opera extraterestrilor si totusi nu avem dovezi concludente despre niciuna din variante.
     In cartea "Viata pe Geea" se spune ca mai sunt si pe planeta Saturn si ca ele capteaza energie din spatiu - energie universala, benefica de altfel, energia care formeaza TOTUL si ca prin intermediul lor se face legatura intre planete.
     Melfior Ra este de sex feminin, e romanca si in cartea sa "Calatorii pe Vamfim" scrisa prin 1994 in urma calatoriilor dumneaei in Astral prin metoda bilocatiei sustine ca si pe Marte (Vamfim) sunt piramide si cea mai importanta dintre ele se numeste CASA ENERGIZARILOR in care era energizata la fiecare calatorie. Tot in cartea aceasta spune ca "Invatatorul" (un vamfian) care ii arata locurile planetei Marte i-a marturisit ca Piramida lui KEOPS are acelasi scop ca si Piramida lor de pe Marte, adica o sa vina vremea cand o sa fie activa si asta in urma unui eveniment aerian se va descoperi un CRISTAL in subsolul Muntilor Pirinei care vine fixat in partea de sus a piramidei. Acest cristal se va deschide ca o floare si din el va tasni un jet de Lumina Pura spre cer si cand se va inchide, in el va straluci chipul INVATATORULUI terestru.
     Si in istorie se zice ca piramidele cand au fost facute, aveau varfuri de aur care au fost furate de popoarele care au invadat Egiptul.
     Autorul cartii "Efectul de Piramida" Paul Liekens a facut numeroase experimente cu piramide construite in miniatura. Piramida prin forma sa geometrica, capteaza din univers energie. In aceasta carte sunt descrise in detaliu numeroase experimente care se pot face acasa de catre oricine.
     Melfior Ra spune in cartea sa citata mai sus "Fericiti cei ce cred si fara sa vada...". Ce ne costa sa credem atata timp cat stiinta a descoperit unele fenomene prin experimente care apar si in aceste carti? Referitor la ceea ce se afla pe Marte sau pe alta planeta, va puneti intrebarea cum de masinariile trimise in spatiu nu au putut vedea extraterestrii sau altceva? Ei bine si intr-un documentar se spune ca in momentul in care Columb se apropia cu corabiile de tarmul Americii, locuitorii nu au putut vedea corabiile desi priveau in larg pt ca creierul lor nu le putea reda imagini despre care ei nu auzisera sau nu mai vazusera pana atunci. Ori poate credeti ca in Univers suntem singuri? Nu? Ca doar nici un OZN n-a aterizat pe nicaieri. Dar cum puteti voi sa credeti ca in Universul asta Infinit unde oamenii de stiinta au descoperit peste 300 mil de de galaxii, intr-o galaxie din acestea si pe o amarata de planeta Terra, traieste unica civilizatie si cea mai tare. Fiti logici; n-avem cum sa fim singuri. Nu va ganditi ca poate aceste civilizatii pe care nu le vedem poate sunt intr-un plan superior fata de al nostru pt ca sunt mai evoluati si au vibratii inalte care nu se materializeaza? Se spune ca si in sistemul nostru solar dupa Pluto mai este o planeta care nu este vizibila - tot din cauza vibratiilor foarte inalte. 
    Era astronomica (si implicit zodiacala) este definita de constelatia din Zodiac care este vizibila la orizontul estic, atunci cand Soarele rasare in primele zile de primavara.
O astfel de Era dureaza cca 2160 de ani.
Cele 12 Ere formeaza un ciclu cosmic mare de 25.920 ani.
Facem o paranteza si semnalam o analogie interesanta: cifra normala a respiratiilor unui om matur in 24 ore este de 25.920 respiratii (18 respiratii pe minut), adica tocmai timpul necesar (25.920 ani) ca Soarele sa ocoleasca incet intreaga bolta, din cauza fenomenului de precesie.

Spre deosebire de semnele zodiacale din zodiac care se succed in sensul invers acelor de ceasornic (Berbec, Taur, Gemeni, Rac, Leu, Fecioara, Balanta, Scorpion, Sagetator, Capricorn, Varsator, Pesti), Erele zodiacale se succed in sensul acelor de ceasornic, (Varsator, Capricorn, Sagetator, Scorpion, Balanta, Fecioara, Leu, Rac, Gemeni, Taur, Berbec, Pesti).
Erele zodiacale induc mutatii colective a formelor de gandire. Directiile de dezvoltare ale spiritului uman corespund cu succedarea Erelor zodiacale. Oamenii integreaza in mod spontan si inconstient sensul Erei astrologice in care traiesc.
Intotdeauna, fiecare Era are propriile ei forme de gandire, propriile ei forme de religie, pentru ca Divinitatea si intregul Univers sunt vazute prin prisma semnului zodiacal al Erei respective.
Vom analiza foarte pe scurt in cele de mai jos Era in care suntem, cea precedenta si cea care o va urma.

Era Berbecului:
Moise, care a fost un exponent al Erei Berbecului, a trebuit sa lupte cu adoratorii vitelului de aur. Acestia din urma erau inca atasati de fosta Era, aceea a Taurului.
Moise a dat cele 10 porunci. Poruncile si ordinele sunt apanajul lui Marte, guvernatorul semnului Berbecului.
Iisus Christos s-a nascut in Era Berbecului, cu cca 300 ani inainte de inceputul Erei Pestilor. Personalitatile cele mai mari ale omenirii se nasc cu putin inainte de Era asupra careia isi vor pune amprenta decisiva.
Iisus este simbolul mielului sacrificat al lui Dumnezeu. Mielul are legatura cu Era Berbecului, iar faptul ca a fost sacrificat inseamna ca s-a sfarsit Era Berbecului. Pe de alta parte, sacrificiul lui Iisus a pregatit omenirea sa fie capabila pentru asimilarea si vehicularea energiilor specifice Erei Pestilor.

Era Pestilor:
Era Pestilor a inceput aproximativ in anul 282 e.n.
Era Pestilor apare in momentul disparitiei lumii antice.
Semnul Pestilor simbolizeaza sfarsitul timpurilor (poate acesta e unul din motivele pentru care se speculeaza ca urmeaza sa se produca sfarsitul lumii). Acest sfarsit al timpului se refera de fapt la sfarsitul unui mare ciclu cosmic de 25.920 ani. Va urma apoi un alt ciclu cosmic care va debuta cu Era Varsatorului.
Iisus s-a nascut inainte de Era Pestilor, dar a fost un maestru al Erei Pestilor.
Crestinismul este prin excelenta o religie a Erei Pestilor. Idealurile crestine fac parte din idealurile zodiei Pestilor: iubire, credinta, compasiune, putere de sacrificiu, spiritualitate, generozitatea si filantropia.
Era Pestilor este in corespondenta cu iubirea si credinta. In era Pestilor a fost necesar ca oamenii sa-si manifeste iubirea si credinta pentru a putea evolua.
In Era Pestilor idealul de atins este iubirea universala. Iubirea universala este in analogie cu Neptun care este guvernatorul Pestilor. De asemenea, puritatea joaca un rol important – puritatea fiind un atribut al Fecioarei, semnul complementar al Pestilor.
Din 1997 a inceput perioada de tranzitie intre Era Pestilor si cea a Varsatorului. Numarul mare de maestri spirituali (mai mult sau mai putin realizati din punct de vedere spiritual) au creat un cadru propice dezvoltarii spiritualitatii la scara planetara.

Era Varsatorului:
Era Varsatorului va incepe aproximativ in anul 2442.
Erei Varsatorului ii sunt caracteristice: cunoasterea autentica, progresul stiintei, lipsa adorarii unei dogme sau unui individ particular, seninatatea, independenta, valorile interioare, accesul la lumina interioara, asumarea propriului destin, lipsa conditionarilor, comunicarea prin intermediul undelor.
Varsatorul este guvernat de Uranus (si secundar de Saturn), iar Uranus este planeta care insufla cunoasterea universala.
Era Varsatorului este in corespondenta cu libertatea si cunoasterea. In Era Varsatorului va fi necesar ca oamenii sa manifeste cunoasterea si sa utilizeze intelept cunoasterea pentru a putea evolua.
Se poate profetiza ca in Era Varsatorului se va restabili echilibrul economic al lumii, iar societatea va cunoaste o noua organizare.
Oamenii isi vor descoperi propriul drum spre interiorul fiintei lor, fara a avea nevoie de un model de autoritate.
ANIMA                       - puterea de a deveni mic;
LAGHIMA                  - puterea de a deveni foarte usor;
GARIMA                     - puterea de a deveni foarte greu;
MAHINA                     - puterea de a atinge orice obiect, la orice distanta;
PRAKAMYA                - puterea vointei prin care te poti transporta in orice loc;
ISHITVA                   - puterea asupra lumii naturale (a opri vantul, ploaia, furtunile). In acest sens simbolica solomonarilor din credintele romanesti ofera un domeniu de studiu aparte.
DIVYA SAKSUS      - ochiul divin sau clarvederea;
DIVYA SROTRA      - auzul divin sau clarauditia;
KAMA VASAITVA   - implinirea dorintelor